Biblioteca centru comunitar


Curriculum disciplinei/cursului
Biblioteca centru comunitar

Autor: dr., conf.univ. Lidia Kulikovski

Preliminarii

Spaţiile publice sunt parte integrantă a oricărei comunităţi. Biblioteca este un spaţiu public comunitar. Succesul oricărei biblioteci ca şi a oricărei comunităţi nu e determinată exclusiv de activităţile lor, de angajaţii lor, de spaţiile/localurile/clădirile lor, de ofertele culturale şi recreative. Bibliotecile ca şi comunităţile devin magneţi reali atunci când acestea oferă oamenilor calităţile intangibile pe care ei le-au experimentat în viaţa civică a comunităţilor: sentimentul de loc; vitalitate socială, preocupări de calitatea vieţi cetăţenilor (cu toate componentele sale).

Biblioteca Publică Centru Comunitar este modelul novator de împuternicire a comunităţilor la nivel local pentru a crea experienţe unice de animaţie comunitară – lectură publică, discuţii, divertisment, educaţie, socializare, care adună oamenii împreună. Biblioteca, prin definiţie, este instituţie comunitară şi actor comunitar, este bun vecin şi mentor comunitar… Bibliotecile, pe parcursul timpului a fost titularizată ca: „comoară comunitară”, „memorie comunitară”, „universitate comunitară”, „centru comunitar”, „creierul comunitar”, „casa mare a comunităţii” şi, mai nou, „conector comunitar”. Astăzi, există o înţelegere tot mai mare a modului în care se pot schimba funcţiile profesionale ale biblioetcii. Multe comunităţi sunt la cotitura dintre alternativ şi tradiţional, în orientarea disciplinată spre revitalizarea vecinătăţilor/cartierelor/zonelor or, aceasta oferă bibliotecii noi modalităţi de a funcţiona în calitate de centre de renaştere locală.

Biblioteca centru comunitar este un model care accentuiază rolul transformator al bibliotecii în comunitate.

Cursul are ca scop să ofere cunoştinţe şi să pună la dispoziţie, prin teorii şi modele, toate ingredientele pentru a transforma biblioteca publică în centru comunitar. Cursul de specializare a bibliotecarilor este conceput pentru a asigura prin calitatea intervenţiei metodologiile şi instrumentele necesare procesului de transformare a bibliotecii într-un veriatbil centru comunitar. Bibliotecarii vor obţine o serie de competenţe absolut necesare acestui proces precum: conceperea şi proiectarea unor iniţiative comunitare, ralierea activităţii la necesităţile comunităţii, competenţe civice.

Cursul, prin structura şi modul de abordare propus, reprezintă un reper de plecare în dezvoltarea competenţelor necesare pentru orientarea bibliotecilor spre acest model, recomandat de IFLA/UNESCO.

Curriculum pentru cursul Biblioteca centru comunitar a fost evaluat de Departamentul Comunicare şi Teoria Informării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

 1. Competentele profesionale/generale

a)generale

 • să utilizeze o gamă extinsă şi variată de cunoştinţe practice şi teoretice specifice bibliotecii centru comunitar;
 • să rezolve problemele legate de conceptul biblioteca centru comunitar luând în considerare aspecte culturale, sociale şi etice relevante;
 • să elaboreze abordări strategice pentru transformarea bibliotecii în centru comunitar utilizând informaţiile, cunoştinţele şi competenţele acumulate.

b)profesionale

 • Cartografierea comunităţii din perspectiva componenţei demografice, sociale şi culturale;
 • Planificarea proceselor de dezvoltare comunitară cu implicarea tuturor actorilor comunitari;
 • Dezvoltarea strategiilor de dezvoltare comunitară bazate pe necesităţile comunitare;
 • Lansarea şi susţinerea iniţiativelor comunitare;
 • Aplicarea tehnicilor şi metodelor de evaluare a serviciilor pentru comunitate;
 • Identificarea paşilor spre transformarea bibliotecii în centru comunitar.
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • să cunoască aspectele inovării conceptului de biblioteca centru comunitar;
 • să distingă specificul necesităţilor şi aşteptărilor membrilor comunităţii;
 • să explice trăsăturile caracteristice şi structura procesului de transformare în centru comunitar.

Aplicare

 • să demonstreze capacitatea de analiză a necesităţilor comunităţii;
 • să aplice aspectele de organizare a proceselor de dezvoltare a serviciilor noi;
 • să determine riscurile în managementul implementării serviciilor noi;
 • să sintetizeze componentele planului de creare a unor spaţii de conectare comunitară;
 • să stabilească legătura între dezvoltarea şi implementarea serviciilor noi dezvoltarea/inovarea bibliotecii.

Integrare

 • să rezolve şi să interpreteze aspectele caracterului civic şi responsabilităţile comunitare ale bibliotecii;
 • să autoevalueze situaţiile specifice leagte de serviciile comunitare.

 

 1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

 

Nr. d/o Tematica Numărul de ore
auditoriale individuale
1. Abordări inovative ale modelelor de biblioteci 1  
2. Impactul şi beneficiile bibliotecii moderne Biblioteca centru comunitar 4 4
3. Crearea spaţiilor creative comunitare, spaţii de conectare comunitară 4 4
4. Planificarea unui atelier de evaluare a unui spaţiu de conectare comunitare 6 12
  TOTAL 15 20

 

 1. Conţinuturi structurate pe teme

Tema 1. Abordări inovative ale modelelor de biblioteci

 • să cunoască modelele de biblioteci existente şi vehiculate;
 • să explice şi să interpreteze abordările teoretice referitoare la modelele existente şi viitoare de biblioteci;
 • să înţeleagă procesele de transformare a bibliotecii tradiţionale în alte modele – digitală, virtuală, multimedia, centru comunitar.

Tema 2. Impactul şi beneficiile Bibliotecii Moderne modelul Conector Comunitar

 • să descrie modelul biblioteca centru comunitar;
 • să cunoască caracteristicele conceptului biblioteca centru comunitar;
 • să identifice beneficiile pentru biblioteca publică a conceptului biblioteca centru comunitar.

Tema 3. Crearea spaţiilor publice active

 • să înţeleagă principalele componente ale unui spaţiu comunitar;
 • să demonstreze capacitatea de a identifica potenţiale spaţii publice pentru transformarea lor în spaţii comunitare active;
 • să aplice cunoştinţele la elaborarea unei strategii de activizare a spaţiilor publice nevalorificate din comunitate.

Tema 4. Planificarea unui atelier de evaluare a unui spaţiu de conectare comunitară

 • să înţeleagă metodologia de evaluare a unui spaţiu de conectare comunitară;
 • să demonstreze capacităţi de evaluare şi generare a soluţiilor pentru activizarea spaţiilor
 • comunitare;
 • să aplice abilităţile de planificare a unui eceniment de evaluare.
 1. Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare
 • Metode şi procedee: conversaţia, dezbateri, explicaţia, exemplificarea, comparaţia, simularea, joc de rol, biblioteca vie, lucrul cu textul, munca independentă, demonstraţia;
 • Mijloace de învăţământ: tablă, coli, fişe de lucru, texte, analiza studiilor de caz, prezentare ppt/prezi;
 • Forme de organizare: activitate frontală, activitate în grup, activitate individuală;
 • Resurse: bibliografie obligatorie, de recomandare, modele de servicii şi strategii;
 • Evaluarea: observare, conversaţii, dezbatere, testare.

Bibliografie

 1. Kulikovski, Lidia. Biblioteca şi comunitatea. Un bibliotecar la fiecare masă. / McCook, Kathleen. . Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii. Ch.: Magna Princeps, 2010.-14-11.
 2. Kulikovski, Lidia. Biblioteca publică modernă – prispa comunităţii. . – BiblioPolis, 2013, vol52, nr.2.-88-94.
 3. Kulikovski, Lidia. Biblioteca conector comunitar. Ghid pentru bibliotecari, 2015, 34 p. Manuscris..
 4. Kulikovski, Lidia. Biblioteca modernă. Ghid pentru bibliotecari de modernizare a bibliotecii. 2015, 45 p. Manuscris.
 5. McCook, Kathleen de la Pena .. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii. Ch.: Magna Princeps, 2010. – 112 p.
 6. Moldovanu, Liliana. Oraganizarea evenimentelor comunitare / Management în stucturile infodocumentare. -Târgu Mureş: S.N. 2012. 178 p.
 7. Palier, Denis. Bibliotecile. Krafoart, 2007. – 140 p.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s