Formare formatori


Curriculum disciplinei/cursului
Formare formatori

Autor: dr., conf.univ. Lidia Kulikovski

Preliminarii

Bibliotecile sunt oglinzile societăţii, se schimbă, se adaptează la ritmul societăţii. Noile funcţii dictate de o lume tehnologică solicită bibliotecari competenţi, multifuncţionali. Societatea deleagă responsabilităţi majore bibliotecilor – să fie centre comunitare veritabile, să educe tehnologic, informaţional şi cultural cetăţenii. Astăzi bibliotecarul trebuie să fie formator comunitar, animator comunitar, faciliator, mai nou e-facilitator, ludotecar, să implementeze servicii inovative pliate pe interesele cetăţenilor.

Cursul are drept scop formare de formatori pentru bibliotecarii din bibliotecile publice. Cursul de specializare a viitorilor formatori este conceput pentru a asigura prin calitatea intervenţiei lor la realizarea noilor roluri ale bibliotecii publice, participând prin acestea la dezvoltarea continuă a instituţiei bibliotecare.

Viitorii formatori, bibliotecari ai bibliotecilor publice, vor cunoaşte conceperea şi proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi revizuirea în vederea asigurării calităţii a programelor de formare. Vor obţine o serie de competenţe absolut necesare asigurării calităţii programelor de formare, precum: conceperea şi proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi revizuirea în vederea asigurării calităţii programelor de formare.

Cursul, prin structura şi modul de abordare propus, reprezintă un reper de plecare în dezvoltarea competenţelor viitorilor formatori pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de formare a adulţilor – rol/obiectiv/sarcină delegată de IFLA /UNESCO.

Curriculum pentru cursul Formare formatori a fost evaluat de Departamentul Comunicare şi Teoria Informării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

 1. Competenţele profesionale/generale

a)generale

 • să utilizeze o gamă extinsă şi variată de cunoştinţe practice şi teoretice specifice domeniului info-documentar, în special aspectului formării profesionale;
 • să demonstreze capacitatea de auto-gestionare a procesului de învăţare;
 • să rezolve problemele formării profesionale prin utilizarea informaţiilor din surse specializate luând în considerare aspecte sociale şi etice relevante;
 • să-şi îmbunătăţească comportamentul pe baza auto-cunoaşterii;
 • să elaboreze abordări strategice pentru îndeplinirea sarcinilor care apar în timpul muncii sau al studiului, prin aplicarea cunoştinţelor specializate şi prin utilizarea surselor de informaţii specializate.

b)profesionale

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor la formare
 • Aplicarea tehnicilor şi metodelor speciale de formare
 • Identificarea nevoilor organizaţionale de formare
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • să cunoască aspectele instruirii la adulţi şi copii;
 • să distingă stilurile de învăţare;
 • să explice trăsăturile caracteristice şi structura normei juridice.

Aplicare

 • să demonstreze capacitatea de analiză a izvoarelor de drept în domeniul biblioteconomie şi caracteristicele acestora;
 • să aplice aspectele de organizare a depozitului legal în instituţiile cu statut de depozit legal;
 • să determine corectitudinea aplicării normei de drept de autor în activitatea de bibliotecă;
 • să identificeşi aplice documentele normative interne de bibliotecă;
 • să stabilească legătura între legislaţia internaţională şi cea naţională în domeniul biblioteconomie.

Integrare

 • să rezolve şi să interpreteze aspectele conţinutului şi aplicării normelor juridice specifice domeniului biblioteconomie;
 • să autoevalueze recomandările la nivel internaţional în domeniul biblioteconomie.
 1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.

d/o

Tematica Numărul de ore
auditoriale individuale
1. Educaţia adulţilor: educaţia formală nonformală, informală. Principiile educaţiei. Educaţia experienţală (învăţarea prin experienţă). 4  
2. Stiluri de învăţare, stiluri de formatori 4  
3. Etapele procesului de formare 6  
4. Planificarea formării 6  
5. Organizarea formării. Desfăşurarea formării 6 45
6. Evaluarea şi revizuirea formării 4  
  TOTAL 30 45
 1. Conţinuturi structurate pe teme

Tema 1. Educaţia adulţilor: educaţia formală nonformală, informală. Principiile educaţiei. Educaţia experienţală (învăţarea prin experienţă).

 • să cunoască principiile fundamentale ale educaţiei;
 • să explice şi să distingă tipurile de formare şi să interpreteze locul fiecărui tip în activitatea de formare a structurilor infodocumentare;
 • să înţeleagă rolul educaţional al bibliotecii şi rolul de formator al bibliotecarului în societea de astăzi.

Tema 2. Specificul învăţării adulţilor. Stiluri de învăţare, stiluri de formatori.

 • să cunoască secificul învăţării adulţilor;
 • să distingă stilurile de învăţare a adulţilor;
 • să identifice particularităţile stilurilor şi să-şi definescă stilul preferat de învaţare.

Tema 3. Etapele procesului de formare. Structura cadru a unei activităţi de formare

 • să cunoască etapele procesului de formare;
 • să distingă componentele structurii unei activităţi de formare;
 • să elaboreze structura unei activităţi de instruire;

Tema 4. Planificarea formării.

 • să cunoască etapele planificării unei activităţi de formare;
 • să distingă noţional diferenţa dintre modalităţile de formare – training, seminar, atelier;
 • să aplice cunoştinţele acumulate la definirea scopului, obiectivelor unei activităţi de formare.

Tema 5. Organizarea şi desfăşurarea formării.

 • să cunoască toate elementele procesului de organizare şi desfaşurare a formării.
 • să interpreteze Piramida instruirii şi teoriia lui Bloom din perspectiva activităţii lor de
 • instruire;
 • să poată transmite competenţele acumulate către alţii.

Tema 6. Evaluarea şi revizuirea activităţii de formare.

 • să cunoască criteriile de evaluare a formării;
 • să distingă diferenţele dintre impactul activităţii de formare şi randamentul formatorului;
 • să evalueze impactul sesiunilor colegilor sub aspectul reproducrii, înţelegerii, aplicării, analizei şi sintezei, a judecăţilor de valoare şi a metodologiei folosite.

5.Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare

 • Metode şi procedee: conversaţia, dezbateri, explicaţia, discuţii facilitate, exemplificarea, comparaţia, lucrul cu textul, lucrul în grup, munca individuală, acvariu, mozaic, brainstorming, demonstraţia, simularea; biblioteca vie;
 • Mijloace de învăţământ: tablă, coli, fişe de lucru, texte literare şi profesionale, analiza studiilor de caz, prezentare ppt/prezi, harta învăţării, harta activităţii de formare
 • Forme de organizare: activitate frontală, activitate în grup, activitate individuală
 • Resurse: bibliografie obligatorie, de recomandare, filme video, exemple notorii de formatori, exemple notorii de cursuri de formare;
 • Evaluarea: observare, conversaţii, dezbatere, testare, feedback constructiv la fiecare produs elaborat.

Bibliografie

 1. Bell, Chip R. Manageri şi mentori. – Bucureşti: Curtea veche publishing, 2006. – 232 p.
 2. Hamei, Gary. Ce contează acum. Cum să câştigăm într-o lume a schimbărilor implacabile a competiţiei feroce şi a inovaţiei de nesfârşit. – Bucureşti: Publica, 2012. – 372 p.
 3. Godin, Seth. Eşti de neînlocuit? – Bucureşti: Publica, 2012, .- 352 p.
 4. Kawasaki, Guy. încântare. Arta de a influenţa sentimentele, gândurile şi acţiunile celorlalţi. Bucureşti: Publica, 2012. – 280 p.
 5. Kulikovski, Lidia. Instruire pentru inovaţie la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. BiblioPolis, voi.52, nr. 2, 2014. – p. 7-11.
 6. Kulikovski, Lidia. Legile perfecţionării. Intre bibliotecă-formator-bibliotecar. Incursiune teoretică cu excurs praxiologic. – BiblioPolis, 2013, voi.50, nr.4. – p. 80-84.
 7. Quaranta, Michel. Animarea grupurilor. Ghid practic. Bucureşti: Polirom, 2009. – 196 p.
 8. Pink, Daniel. Ce anume ne motivează eu adevărat. – Bucureşti: Publica, 2011. – 260 p.
 9. Robinson, Ken. O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei. – Bucureşti: Publica, 2011.-380 p.
 10. Sharma, Robin. Călugărul care şi-a vândut Ferrari-ul. – Bucureşti: Vidia, 2010, 256 p.
 11. Townsend, Robert. Ascensiunea într-o organizaţie.. -Bucureşti: Curtea veche 2011, 186 p.
 12. Zandler, Rosamund. Arta posibilului. Bucureşti: Publica, 2011. – 260 P.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s