« Texte » est issu du mot latin « textum », dérivé du verbe « texere » qui signifie « tisser ». Le mot s’applique à l’entrelacement des fibres utilisées dans le tissage, voir par exemple Ovide : « Quo super iniecit textum rude sedula Baucis = (un siège) sur lequel Baucis empressée avait jeté un tissu grossier »2 ou au tressage (exemple chez Martial « Vimineum textum = panier d’osier tressé »). Le verbe a aussi le sens large de construire comme dans « basilicam texere = construire une basilique » chez Cicéron3.

Le sens figuré d’éléments de langage organisés et enchaînés apparaît avant l’Empire romain : il désigne un agencement particulier du discours. Exemple : « epistolas texere = composer des épîtres » – Cicéron (ier siècle av. J.-C.)4 ou plus nettement chez Quintilien (ier siècle apr. J.-C.) : « verba in textu jungantur = l’agencement des mots dans la phrase »5.

Les formes anciennes du Moyen Âge désignent au xiie siècle le volume qui contient le texte sacré des Évangiles, puis au xiiie siècle. le texte original d’un livre saint ou des propos de quelqu’un. Au xviie siècle le mot s’applique au passage d’un ouvrage pris comme référence et au début du xixe siècle le mot texte a son sens général d’« écrit »6.

Reclame

Comunicarea Instituțională


      Astăzi, 27 martie, la Centrul Național de Excelență Profesională pentru BIMG_8444ibliotecari, s-a desfășurat cursul ,,Comunicare Instituțională”. Formator  a fost directorul adjunct al B. M. ,,B.P.Hasdeu”, Tatiana Coșeri și participanții – șefii din Filialele minorități –  I. Mangher, M. Ciachir, H. Botev, A. Mickiewicz,  M. Lomonosov, L.Ukrainka; specializate CAIE, Biblioteca Publică de Drept, T. Arghezi.

   În cadrul trainingului de azi, au fost abordate subiectele precum: Cultura instituțională, Tipologia angajaților și Comunicarea instituțională. Fiecare subiect a fost explicat și adițional au fost relatate IMG_8458exemple reale. La finele trainingului participanții au avut posibilitatea să-și experimenteze abilitățile sale de un manager bun în comunicare, prin intermediul unor jocuri.

      Așadar, participanții au avut parte de un timp interesant și eficient cu scopul de a îmbunătăți aspectul managerial al instituției.

Formare avansată de formatori


       O săptămână emoționantă, creativă, intensivă și interesantă, la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.

     ,,Formare avansată de Formatori” – training livrat de către Programul Novateca în frunte cu liderii formatori dl. Oleg Bursuc și dna. Lidia Kulikovski. Participanții au fost formatorii din cadrul Centrelor regionale: Bălți, Telenești, Orhei, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cahul și de la Biblioteca Națională pentru Copii, Biblioteca Municipală ,,B.P.Hasdeu”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Perioada în care s-a livrat trainingul a fost 20 – 24 martie.

 IMG_8256 (2)   Prima zi de training, 20 martie, participanții  au avut ocazia să-și împărtășească succesele întregii echipe, cu privire la managementul blogului și ajustarea curriculum, conform sugestiilor de la follow-up 14-16 februarie. În această zi s-au implicat și formatorii: Maria Morari cu scopul de a încuraja participanții la un management calitativ a blogurilor și Natalia Dubencu, care a provocat toți participanții la elaborarea unui produs video, utilizând programa movie maker. La finele zilei, sesiunea a IV-a, dl. Oleg Bursuc și dna. Kulikovski, au livrat cunoștințe noi, cu privire la interacțiunea formatorilor cu persoanele dificile în activitățile de training. Acest subiect a continuat să fie abordat și la începutul celei de a doua zi: „Cum interacționăm cu Dominatorii în activitățile de trening?” și ,,Eficientizarea comunicării cu „Dominatorii”. Apoi, conform agendei, a urmat abordarea subiectului celui mai captivant dar și celui mai complicat ,,Politica de acreditare a curriculum-urilor conform standardelor”. Așadar, acest subiect, necesitând o maximă atenție și o durată mai lungă de timp pentru înțelegerea specificului, acestui proces de acreditare, a fost abordat în decurs a două zile de training:  celei de a doua și a treia zi. Astfel, participanții au reușit să-și creeze mape cu toată informația necesară pentru acreditare iar formatorii au depus maxim efort pentru ca fiecare Centru, să înțeleagă politica și documentele necesare pentru acreditarea, a cel puțin a unui curs.

        În ziua a patra de training, participanții au avut ocazia să dezvolte și să livreze o
IMG_8240 sesiune din curriculumul „Formare formatori”.  Așadar, ei au creat un produs colectiv și au trăit, împreună cu formatorii lideri, o experiență inedită. Formabilii responsabili, cu emoții – au fost foarte activi, atenți, generând sugestii, rezolvând exerciții, lucrând în grup, dezvoltând produse, discutând și apreciind colegii, schimbându-și rolurile – din trainer în formabil și invers. Până la ultima oră a persistat interesul, voia bună, optimismul, teoria mergând mână-n mână cu practica, umorul, arta, teatrul și poezia. Iar, în cea de a cincea zi de training, formabilii au primit un feedback constructiv din partea formatorilor vis-à-vis de produsul lor. Feedback-ul primit a trezit în formabili și mai multă încredere în forțele proprii și conștientizarea capacității de a presta cursuri Formare de Formatori. De asemenea, directorul Programului Novateca, Evan Tracz, a susținut participanții, prin discursuri motivante la tema „Cum ar trebui să fie un formator?”

IMG_8299 (2)           Aceste 5 zile au fost un laborator, un experiment. Așa cum, am avut prezente 7 Centre de Excelență, am avut 7 modele de trainig, 7 abordări diferite, 7 conținuturi distincte, 7 logistici diferite, 7 comportamente, 7 atitudini, 7 înțelegeri, 7 anagajamente. A fost totul impecabil? Nu! A fost responsabil și totodată vessel, a fost creativ și amuzant, a fost inovativ și cu pasiune. Angajații Novateca, angajații Centrului de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, mediul sigur, prietenos al centrului au oferit acel ambiant care a indus o stare de bine participanților, la instruire.

Cultura serviciilor – pilonul al V-lea Comunicarea aferentă a serviciilor


IMG_7892 (2) Astăzi, 17 martie 2017, la sfârșit de săptămână, trainingul ,,Cultura Serviciilor” continuă cu un nou subiect Comunicarea la Biblioteca Municipală ,,B.P.Hasdeu”. Lidia Kulikovki – formatorul a contribuit la formarea unei conștientizări a formabililor, despre situația comunicării  aferente a serviciilor la nivel intern și extern a B. M. ,,B.P.H”.

    Conform celor 12 piloni fundamentali ai Culturii Serviciilor, Comunicarea aferentă a serviciilor presupune: „Comunicarea dinamică în domeniul serviciilor informează și educă. IMG_7893Canalele de comunicare creative le transmit tuturor informații relevante, feedback prompt din partea utilizatorilor, povestiri pe tema serviciilor de excelență sau superioare și provocări și obiective actuale” Lidia Kulikovski .

      Astfel, la finele săptămânii bibliotecarii au perceput nevoia de constituire a unei politici de comunicare, scrise și respectate, la nivel instituțional.

Instrumente Web pentru crearea unui Curriculum Vitae digital


  IMG_7862      Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari în parteneriat cu ONG „Academia de Inovare și Schimbare prin educație” au organizat un training Instrumente Web pentru crearea CV-ului digital. Formatorii au fost Daniela Munca-Aftenev și Olga Morozan iar participanții – bibliotecarii. Trainingul a avut scopul de a informa bibliotecarii, cum să-și creeze un CV interesant, atractiv, neobișnuit dar și potrivit. Subiectele care au fost abordate sunt:

  • Câte pagini ar trebui să conțină un CV?
  • Trebuie sau nu să includem poza personală în CV?
  • Trebuie sau nu să includem datele cu caracter personal în CV (căsătorit, copii, IMG_7834 (2)înălțimea, etc)?
  • Este necesar să menționăm vârsta / anul nașterii în CV?
  • Ce includem în primul rând: studiile sau experiența profesională?
  • Cum prezentăm experiența profesională – cronologic sau în ordine inversă (începând cu cel mai recent loc de muncă)?
  • Ar fi permis să ne exprimăm creativitatea într-un CV sau este obligatoriu să urmăm un format prestabilit?
  • Trebuie să includem hobby-urile în CV?
  • Pe cine includem în secțiunea ”Referințe”?

      Astfel, după o discuție interesantă între  formabili și formatorul Daniela Munca-Aftenev, bibliotecarii au avut posibilitatea să-și creeze un CV digital prin prisma site-ului www.voicethread.com. Olga Morozan IMG_7867 (2)a continuat instruirea bibliotecarilor, relatându-le mai multe facilități ale acestui site dar și alte oportunități accesând www.flasH-gear.com, www.pow-toon.com.

         Mulțumim participanților pentru o integrare frumoasă și formatorilor care au un spirit inovator, observabil de la distanță – Daniela Munca-Aftenev și Olga Morozan. Urmează a fi și un follow-up. Așadar, succese!

Comunicarea Instituțională


      Cursul are scopul de a familiariza bibliotecarii cu elementele esențiale ale culturIMG_7791ii instituţionale care asigură vizibilitate și credibilitate structurilor infodocumentare. Azi, 14 martie, la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari au fost explorate tipologia culturii instituţionale, funcţiile şi rigorile comunicării instituţionale, prin intermediul portofoliul calității și principiile de calitate.  Grupul țintă sunt 10 șefi de filiale.

     IMG_7786
Întreg curs se va desfășura pe parcursul a două etape și cu trei grupuri țintă diferite. ,,Comunicarea Instituțională” este livrat de către directorul adjunct și formatorul Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu”, Tatiana Coșeri, cu scopul de a construi o echipă de bibliotecari activi, prietenoși și corecți în activitatea lor de zi cu zi.

Crearea și Gestionarea Blogurilor


IMG_7783 (2)        În această eră a tehnologiilor și informației, bibliotecile ajung la nivelul unei culturi interesante, multifuncțională și nouă. Formatorul Ludmila Pînzari împreună cu facilitatorul Eugenia Butnaru a Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu”, s-au angajat să construiască o echipă care să gestioneze blogurile filialelor în care activează. Astfel, trainingul ,,Crearea și Gestionarea Blogurilor” se va desfășura în decursul mai multor sesiuni cu diferite grupuri țintă, din mediul bibliotecarilor.

 IMG_7773 (2)       Prima sesiune, 14 martie 2017, a fost axată pe un subiect principal și anume crearea unui blog. Astfel, toți participanții au avut posibilitatea să învețe cum se creează un blog și chiar au practicat acest lucru. Formatorul a explicat orice click necesar, pentru ca blogul să devină un blog frumos, creativ și corect. Așadar, următoarea sesiune va fi într-o relație  de interdependență cu prima sesiune. Datorită cunoștințelor acumulate astăzi, participanții vor fi capabili să analizeze și să gestioneze corect, blogurile bibliotecilor. Acest fapt, presupune subiectul sesiunei viitoare.

Cultura Serviciilor


IMG_7735 (2)     Departamentul Sudii și Cercetări în parteneriat cu Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a elaborat un nou curriculum „Cultura serviciilor in bibliotecile publice” care are ca scop formarea unei echipe puternice de lideri in servicii care vor avea capacitatea, cunoștințele și abilitățile necesare să inspire spiritul fiecărui bibliotecar pentru  susținerea  unei culturi a serviciilor de excelență la Biblioteca Municipală ,,B. P. Hasdeu” (B. M. ,,B.P.H”).

        Obiectivele trainingului urmăresc: (1) Formarea comunității de lideri capabili să conducă orientarea spre servicii și să consolideze o cultura a servicilor de  excelența B. M. ,,B.P.H”; (2) Obținerea  cunoștințelor și abilităților necesare  de a impulsiona, inspira si alimenta spiritul fiecărui bibliotecar  de a crea un avantaj sustenabil bibliotecii, comunității, o imbunătățire continuă și o constantă a performanțelor proprii prin implemetarea serviciilor ; (3) Înțelegerea rolului transformator al serviciilor manifestând-ul prin acțiuni concrete de creare a unei culturi, Cultura B.M. ,,B.P.H”, a serviciilor de excelență.  (vezi AGENDA SERVICII)

        Formabilii sunt liderii B.M. ,,B.P.H”, din primul eșalon managerial, – directorul general MarianaIMG_7753 (2) Harjevschi, vicedirectorii Tatiana Coșeri, Ludmila Pânzaru;  șefii de departamente Taisia Foiu (Memoria Chișinăului), Ana Chioresco (Management infodocumentar), Svetlana Javelea (Comunicare și dezvoltare, Viorica Lozinschi (Managementul resurselor umane), Elena Răileanu (Centrul de Excelență Profesională pentru bibliotecari); Tatiana Borodatîi (Editorial) care caută  răspunsuri la întrebările care-i frământă: Care este adevarata definiție a serviciilor ?, Ce inseamnă să creezi o cultura a serviciilor ?, Care sunt beneficiile – pentrtu utilizatori, parteneri, colegi, comunitate – construirii unei  culturi a serviciilor de excelență ?, Ce acțiuni pot managerii întreprinde chiar acum, in timp real, pentru a se putea bucura de  aceste beneficii ?.

          Trainingul  din 13 martie a avut doua sesiuni. PrCultura serviciilor A4a-01ima,  Introducere in cultura serviciilor, în care formabilii au înțeles De ce  servicii ? De ce servicii de excelență ? De ce o cultura a serviciilor ?  Ca să muncim în unison, ca o echipă. Doar așa vom avea rezultate, un element forte de cultura instituțională, imagine, reputație, iar serviciile de excelență, inovatoarea aduc si notorietate. În a două sesiune consacrată Arhitecturii culturii serviciilor de excelență  cu accent pe primul pilon al acestei arhitecturi Limbajul comun al serviciilor, formabili au evaluat prezența unui limbaj comun specific serviciilor in politici, strategii si  a materialelor elaborate, publicate de B.M.,,B.P.H” și au elaborat un miniglosar de noțiuni comune  aferente serviciilor, au ințeles ce au de facut pentru a susține un limbaj comun, limbaj B.M.,,B.P.H” element obligator al culturii serviciilor

            Curriculumul trainingului Cultura serviciilor conține 12 sesiuni in care se vor prezenta cei 12 piloni a serviciilor; Comunicarea în servicii ; Recrutarea în servicii, Îndrumarea în servicii,  Recunoașterea și recompensarea serviciilor, Vocea utilizatorului, Măsurarea si evaluarea serviciilor, Procesul de îmbunătățire a serviciilor, Redresarea și garantarea serviciilor, Etalonul serviciilor, Modele de urmat în servicii.

          Echipa  care a livrat primele două sesiuni au fost : idee, conținut – Lidia Kulikovski ; procesare, design – Tatiana Borodatîi ; logistică, asigurare support de curs (multiplicare) – Elena Cebotari ; confort,  estetică – Elena Raileanu, Tatiana Fiodoruc.