Program Internațional IFLA de Advocacy, Training la CNEPB


Atelierul din perioada 29-30 martie 2018, are scopul – abordarea contribuției bibliotecilor la dezvoltarea agendelor, în special a Agendei Națiunilor Unite (ONU) 2030 și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG). Programul Internațional de Advocacy (IAP) este un program IFLA de consolidare a capacităților, conceput pentru a promova și sprijini rolul pe care bibliotecile îl pot avea în planificarea și implementarea obiectivelor globale.
Formabilii – bibliotecarii din diferite regiuni ale Republicii Moldovei și României, totodată membri ale Asociațiilor – (ABRM) și (ANBPR), în cadrul atelierului ei se familiarizează cu pașii necesari pentru a înțelege agenda de dezvoltare la nivel mondial, regional și își dezvoltă cunoștințele și înțelegerea în ceea ce privește Advocacy. Accentul este pus pe partea practică a atelierului cu privire la Agenda ONU 2030 în propria țară și regiune. Formatorul este Vesna VUKSAN – participantă la programul IFLA International Leaders Program Associate (2016-2018) și membru al Grupului IFLA New Professionals SIG Convenor (din 2017) , bibliotecar superior universitar la Biblioteca Universitară Belgrad, Serbia. Activitatea sa acoperă activități precum IFLA IAP, inclusiv promovarea, proiectele, atelierele de lucru și participarea la forumurile de dezvoltare durabilă (Geneva, New York).
Finalitățile trainingului sunt:IMG_5664
1. Înțelegere clară a Agendei Organizației Națiunilor Unite pentru 2030 și a obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
2. Abilitatea de identificare a factorilor principali de succes, pentru realizarea eficientă a inițiativelor Advocacy organizate de Asociațiile bibliotecarilor – ABRM ȘI ANBPR
3. Elaborarea unui plan de Advocacy, care să se axeze pe contribuția bibliotecii și a sectorului de informare în sprijinul activităților de dezvoltare durabilă la nivel național și regional.
4. Personalizarea și adaptarea conținutului studiat, la condițiile culturale și lingvistice locale.
5. Stabilirea relațiilor de colaborare cu Asociațiile bibliotecarilor locale și regionale pentru organizarea și difuzarea prezentărilor de sensibilizare.

Reclame

Inovația în Biblioteci (Follow up)


Multe filiale BM „B.P.Hasdeu” au avut inițiativa de a inova biblioteca prin diferite metode, încă cu ceva timp în urmă. Bibliotecarii devin din ce în ce mai conștienți că fluxul schimbărilor mondiale reflectă și societatea noastră. Așadar, timpul ne demonstrează ca este nevoie de schimbare, de inovație și la biblioteci. Astăzi, 05.02.2018 o zi în care bibliotecarii au reprezentat ideile noi implementate, post-training  Inovația în Biblioteci. Vă propunem să vizualizați câteva dintre acestea :

Inovatia-in-biblioteci – Târgoviște

Inovația-în-biblioteci – Ovidius

prezentatie Manoilova Liliana – Mihail Ciachir

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИГРОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ В – Lesia Ukrainka

 

 

Inovația în Biblioteci


Inovația dragii mei prieteni e, 93 % transpirație, 6 % electricitate, 4% evaporare și 2 caramelă (Willy Wonka) –  Roald Dahl autorul romanului Fabrica de ciocolată a lui Charlie. Aceeași situație se întâmplă la bibliotecarii din  Centrele de Excelență Regionale și CNEPB. Aceștia au participat la trainingul „Inovația în Biblioteci” super inovativ, livrat de către Academia de Inovare și Schimbare prin Educație, ABRM și Novateca. 3 zile maxime de dispoziție bună, cunoștințe și inspirație spre inovație.

Participanții au fost:22852873_885969074895456_1659549243882899226_n

Ignat Nina – Telenești

Taran Natalia –Telenești

Gargalic Svetlana –Căușeni

Coceanji Anastasia – Ciadîr-Lunga

Brehoi Lucia – Orhei

Șendrea Ala – Orhei

Marian Stela – Cahul

Dermengi Rodica- Cahul

Butnaru Eugenia: Chișinău

Elena Răileanu: Chișinău

Gherasimciuc Ana: Bălți.

Cursul este online aici, iar formatorii având un bagaj enorm în predare, Daniela Munca 22853308_886384538187243_2303740629623807191_nAftenev: președintele și Olga Morozan vice președintele AISE, au inspirat participanții spre gândire creativă și inovație prin metode inedite și noi bazate pe tehnologii. Fiecare sesiune se caracteriza prin efort, învățare și satisfacție de cele înțelese. Pentru a urmări produsele sesiunilor ale participanților accesați aici. „Un lucru impresionant în cadrul acestui training a fost evaluarea cunoștințelor. Metoda evaluării este nouă – fiecare participant își scria răspunsurile la întrebările oferite, în comentariile pe pagina de facebook, în grupul nostru. Așadar, oriunde și oricând te poți întoarce la curs și la răspunsurile tuturor colegilor online ” – Elena Răileanu.

„Nu poți sta degeaba în așteptarea inspirației, trebuie să mergi după ea cu un ciomag”, a spus Jack London. Participanții au dat dovadă, că ei merg după inspirație și inovație cu un ciomag. Urmează ca fiecare din ei să transmită cunoștințele acumulate altor bibliotecari din regiunea lor și le urăm, mult succes și un spirit inovativ în tot ceea ce vor face.

Mulțumim organizatorilor: ABRM, AISE și Novateca.

 

Inovația în Biblioteci


     Ce este o bibliotecă modernă? Cum ar trebui să fie spațiul, bibliotecarii și serviciile IMG_1251unei biblioteci moderne?

     Astăzi, 11.09.2017 Olga Morozan, vice-președintele Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE) în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Novateca, au organizat un focus group, cu tematica „Inovația în Biblioteci”. Bibliotecarii din filialele Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” au explorat elementele inovaționale ale unei biblioteci moderne și competențele ale unui bibliotecar inovator. Conform celor discutate, bibliotecarii au ajuns la concluzia că Inovația implică : ingeniozitate, viziune, creativitate, inspirație, planificare; cu scop bine determinat, lucru în echipă; dezvoltare etc. De asemenea, formabilii au abordat componentele unei biblioteci inovaționale precum: spațiile, mobilitatea, tehnologiile, bibliotecarii și serviciile. Aici bibliotecarii nu au putut să rămână indiferenți, având în spatele lor o experiență vastă în aplicarea termenului de bibliotecă inovațională, și-au împărtășit ideile de servicii inovaționale, livrate în bibliotecă.

   IMG_1279  Focus Group a fost organizat în cadrul Proiectului „Fii Implicat” care implică mai mulți pași:Studierea necesităților în inovații a membrilor ABRM;

 1. Elaborarea Curriculumului „Inovația în biblioteci”;
 2. Elaborarea cursului online „Inovația în biblioteci”;
 3. Livrarea cursului și a sesiunilor de coaching pentru bibliotecarii din Centrele de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni, Căușeni);
 4. Livrarea trainingurilor în cascadă de către CEPB.

   Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari aduce mulțumiri fiecărui participant și în special formatorului, vice-președintele AISE, Olga Morozan pentru coordonarea focus group și implicarea în activitatea CNEPB.

 

Al treilea spațiu al comunității


    Proiectul „Al treilea spațiu al comunității” privește formarea de cetățeni activi șiIMG_0760 amenajarea, în 6 biblioteci publice raionale a unor spații – „cuiburi ale democrației„ ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora.  Cuiburile democrației  constituie spații de întâlnire și dezbatere cetățenească, inovative, moderne, realizate prin design participativ în cadrul bibliotecilor publice, cu acces liber pentru toți membrii comunității.

     IMG_0762 (2)În perioada 3,4 iulie la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari s-a desfășurat continuitatea proiectului „Al treilea spațiu al comunității” cu tema Managementul Voluntarilor. Formatorul a fost Camelia Crișan, fundația Progress, România iar participanții: bibliotecarii formatori, voluntarii din cadrul proiectului. În decursul a două zile, participanții au analizat problemele comunitare și soluțiile pentru rezolvarea acestora. De asemenea, ei au învățat cum să coordoneze cu un grup de voluntari și cum să elaboreze un plan de activități pentru voluntari.

     La finele instruirii, fiecare participant a elaborat planul de activități pentru voluntari per localitate.

   Acest Proiect este implementat de către Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu Fundația Progress (România) și este sprijinit financiar de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în cadrul Programului MATRA”.

Istoria Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari


 

        Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) și-a deschis larg ușile, în data de 28 martie 2014. Acest eveniment a fost posibil, datorită eforturilor comune a Primăriei Municipiului Chișinău, IREX, Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și Novateca, care este un program cu o durată de cinci ani și are scopul de a facilita, transformarea bibliotecilor din Republica Moldova, în instituții comunitare vibrante. CNEPB a fost instituționalizat și se regăsește în organigrama Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu” (BM) și este acreditat de Ministerul Educației ca prestator de servicii educaționale.
CNEPB a elaborat Strategia de dezvoltare și Planul de activități, care prevede instrumentele necesare de dezvoltare și asigurare a durabilității CNEPB-ului. Astfel, direcțiile strategice ale Centrului sunt:

 • Dezvoltarea ofertei educaționale;
 • Consolidarea cadrului instituţional al CNEPB;
 • Sporirea vizibilității CNEPB;
 • Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor. Menționăm că CNEPB a înregistrat succese importante în realizarea acestei direcții strategice datorită stabilirii multor parteneriate eficiente și constructive:
 • Parteneriatul cu USM a fost stabilit în vederea susțineri instruirii bibliotecarilor din bibliotecile universitare și publice prin găzduirea evenimentelor de instruire și prin furnizarea de ateliere, seminare, cursuri de către formatorii CNEPB, BM.
 • Parteneriatul cu Primăria Municipiului Chișinău și Primăria orașului Yehud-Monosson, (Israel) atelierul „Planificarea strategică pentru dezvoltarea șahului” în cadrul cărua s-a desfășurat și meciul de şah on-line disputat între echipele oraşelor Chişinău, RM şi Yehud-Monosson, Israel cu participarea primarilor D. Cirtoacă şi I. Malkis și cu Academia de șah la care au participați membrii comunității interesați de șah.
 • Parteneriat cu Platforma societății civile „Pentru Europa” care a furnizat atelierul „Prin promovarea valorilor europene către o poziție civică europeană”.
 • Un parteneriat durabil se dezvoltă cu Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” susținută de trarnerii de la Academia Nicolae Dumitrescu. În parteneriat cu ei s-au realizat: Atelierele „Oportunități și Programe de Voluntariat” , „Aspecte practice și legale privind obținerea statutului de instituție gazdă”, Securing major Donors – ce presupune, cum ONG pot căuta și găsi parteneri de încredere și relaționa cu ei pe termen lung.
 • CNEPB a identificat o serie de traineri, prestatori de servicii externi și privați, cu care s-a stabilit relații de parteneriat, în furnizarea instruirilor: Ioana Crihană, director executiv Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România (ANBPR), Margareta Tătăruș – România, Silvia Bicenco, Svetlana Macrinici, Andrei Cuciuc, Viorica Ataman, Nicolae Procopie, Mariana Cojan, Lilia Snegureac, Elena Carauș, Gavrilță Lucia, Ilie Dercaci.
 • Un aspect deosebit în activitatea Centrului a fost și este parteneriatul cu Programul Național – Novateca. Datorită acestui parteneriat, CNEPB a furnizat și a găzduit: 6 runde de Formare Formatorilor, Formare Formatori „Dezvoltarea Curriculumului pentru activități de training”, 7 runde de Ateliere Servicii noi de bibliotecă, Cursuri Educația Mediatică pentru bibliotecari, Traininguri: Coalizare și advocacy pentru îmbunătățirea politicilor publice, Raportarea on-line , EduTeca, Academia de vară a tinerilor bibliotecari, Cursul Bootcamp GirlsGoIT ș.a.

Datorită tuturor parteneriatelor și scopului bine – determinat, CNEPB a fost ales ca Centru Coordonator al Centrelor regionale de Excelență Profesioanală din raioanele Telenești, Orhei, Bălți, Căușeni,Cahul, Cedîr-Lunga cu specializarea în prestarea serviciilor de formare pe segmentul inovațiilor și oferirea de servicii de formare pentru membrii comunității specifice bazate pe inovații.
Raioanele arondate Centrului sunt Hâncești, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni și bibliotecile publice din suburbiile or. Chișinău: Codru; Cricova; Durlești; Sângera; Vadul lui Vodă; Vatra; Băcioi; Bubuieci; Budești; Ciorescu; Colonița; Condrița; Cruzești; Dumbrava; Ghidighici; Grătiești; Stăuceni; Tohatin; Trușeni.
Un avantaj considerabil la activitatea Centrului a fost, că BM „B.P. Hasdeu” s-a declarat bibliotecă-inovantă, iar prin acest demers CNEPB a organizat împreună cu Departamentele specializate furnizarea unor formate noi de instruire, menite să încurajeze inovarea activității profesionale: Cafeneaua biblioteconomică „Chindii profesionale” în cadrul căreia se abordau subiecte inovative – Internalizarea brandingului, Transformarea bibliotecarilor in profesioniști ai inovației, Cultura eșecului – primul pas spre cultura inovației, Cultura serviciilor de excelență, Biblioteca modernă, Expoziția vie – o metodă de promovare a lecturii, Biblioteca-incubator; Zilele FedEx@Hasdeu ce presupune o metodă de colectare a ideilor inovative ale angajaților. Au fost realizate Cursuri de Formare formatori pentru bibliotecarii BM și Traininguri cu temele: Scrierea proiectelor, Formare facilitatori, care a avut continuitatea în cursul Formarea formatorilor în metodologia poveștilor digitale livrată deja de formatori BM și Cursul BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel ș.a.
De asemenea, la CNEPB a avut loc instruirea bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor din suburbiile mun. Chișinău, la temele: Conceptele Bibliotecii Moderne, Tehnologii informaționale, Servicii noi. Tot aici s-a desfășurat și instruiri pentru bibliotecarii din Centrele Regionale de Excelență și raioanele arondate: Atelierul ,,Cum elaborăm documentele curriculare pentru acreditare în domeniul formării”, Master klass ,,Metodologia organizării – Orei poveștilor”.
În colaborare cu ABRM și USMau fost realizate cursuri de formare continuă Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare, Biblioteca şcolară: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO, Cursuri de formare profesională de scurtă durată: Bazele Biblioteconomiei şi Științele Informării, Proiectul ”Al treilea spatiu al comunității” – Curs Cetățenie activă.
Majoritatea dintre activitățile realizate, au avut loc în sălile Centrului (Vezi pozele). Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a oferit spaţiu renovat şi dotat cu mobilier, datorită sprijinului din partea Primăriei Municipiului Chişinău, care acoperă costurile pentru întreţinere. Sălile de instruire (sala de creativitate, sala cunoştinţe şi sala inovaţie) oferă pentru cursanţi staţii de lucru, creează o ambianţă propice muncii în echipe, schimbul de opinii în grup şi lucrul individual.
Echipamentul necesar derulării procesului de instruire în condiţii optime sunt: calculatoare interconectate în reţea cu acces la internet în regim full-time, laptopuri, iPad-uri, tablete, proiector video, tablă interactivă, imprimante performante (copiator, scanner, fax), camere video, fotoaparat digital – toate sunt contribuţia IREX Moldova şi a Programului Novateca.
De asemenea, Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic şi informaţional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informaţiei (cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri de societate, ediţii periodice curente etc.).
În perioada de activitate a Centrului, au fost livrate peste 300 de activități de instruire la care au participat de peste 2000 persoane.
În următorii ani CNEPB își propune să dezvolte activitatea de instruire în baza Strategiei de dezvoltare care prevede diversificarea cursurilor axate pe inovații, tematici bazate pe aplicarea tehnologiilor moderne, formelor și metodelor non-formale de instruire, precum și va lua în considerare, rezultatele studiului sociologic cu privire la necesitățile de instruire ale comunității bibliotecare coordonat de ABRM.

O nouă subdiviziune la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”


Inaugurarea Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” constituie un moment important în viaţa sistemului de biblioteci din Republica Moldova. în cadrul evenimentului de inaugurare, precedat de un moment festiv. La această mare sărbătoare alături ne-au fost Primăria Municipiului Chişinău, Programul Novateca / Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, care au contribuit la inaugurarea Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari în cadrul BM. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Chişinău Centrul şi-a deschis larg uşile pe 28 martie 2014, Direcţiei cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, directorul Iniţiativei Bibliotecii Globale a Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates” Deborah Jacobs, oaspeţi de onoare din cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor (IFLA), Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBRP), din partea programelor de dezvoltare ale bibliotecilor publice din Ucraina şi România, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere, bibliotecari.
În luările de cuvânt ale viceprimarului de Chişinău Nistor Grozavu, precum şi ale lui Andrei Chistol, şef de secţie la Ministerului Culturii, Evan Tracz, director, programul Novateca, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, şeful Departamentului studii şi cercetări, ş.a. a fost menţionată importanţa deschiderii Centrului pentru comunitatea bibliotecară, s-au făcut aprecieri privind investiţiile în modernizare şi dotare.
„Pentru ca oamenii din ţară să obţină informaţii bune, ei au nevoie de cineva, care să le transmită aceste informaţii într-un mod accesibil. Pentru ca bibliotecarii să fie moderni, ei au nevoie de un spaţiu de instruire, să fie creativi şi să transmită informaţia prin intermediul tehnologiei moderne”, a menţionat Deborah Jacobs.
„Ce modernizăm fără bibliotecari instruiţi? Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari va oferi un spaţiu propice dezvoltării informaţionale, obţinerilor competenţelor profesionale. Ne-am propus acest centru pentru toate tipurile de biblioteci, şi – mai cu seamă – pentru bibliotecile din spaţiul rural, să-i instruim şi să le cultivăm cultura instruirii continue şi a perfecţionării”, a mai adăugat conf. univ. dr. Lidia Kulikovski.
În calitate de gazdă, directorul general al BM „B.P. Hasdeu” Mariana Harjevschi a reiterat că acest eveniment a fost posibil datorită eforturilor comune: „Şi mult puteam fi în căutarea acelui altceva, cu sau fără pasiune, nu am fi reuşit dacă această frumoasă sincronizare a ambiţiei comunităţii bibliotecare, a deschiderii Primăriei Municipiului Chişinău şi a generozităţii Programului Novateca, IREX şi Fundaţiei „Bill & Melinda Gates” de a semna Memorandumul de înţelegere pentru a deschide Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari.”
Sărbătoarea a fost întregită de expoziţiile tinerilor ceramişti Adrian Triboi (ceramică neagră tradiţională după tehnologia strămoşilor noştri geto-daci) şi Sandu Bejenaru (farfurii decorative, toate inspirate din arta Greciei şi Romei antice) .
Centrul este un proiect naţional care implică şi antrenează bibliotecarii din toate reţelele în acţiuni de instruire. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a oferit spaţiu renovat şi dotat cu mobilier, datorită sprijinului din partea Primăriei Municipiului Chişinău şi va acoperi costurile pentru întreţinere.
Echipamentul necesar derulării procesului de instruire în condiţii optime – calculatoare interconectate în reţea cu acces la internet în regim full-time, laptopuri, iPad-uri, tablete, proiector video, tablă interactivă, imprimante performante (copiator, scanner, fax), camere video, fotoaparat digital – toate sunt contribuţia IREX Moldova şi a Programului Novateca.
Sălile de instruire (sala de creativitate, sala cunoştinţe şi sala inovaţie) oferă pentru cursanţi staţii de lucru, creează o ambianţă propice muncii în echipe, schimbul de opinii în grup şi lucrul individual.
Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic şi informaţional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informaţiei (cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri de societate, ediţii periodice curente etc.).
ABRM va oferi programe de training şi alte oportunităţi de dezvoltare profesională, va elabora un plan de lungă durată pentru asigurarea durabilităţii Centrului.
Obiectivele prioritare ale Centrului de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” sunt:
iniţierea şi dezvoltarea cooperării pentru modernizarea, diversificarea activităţii bibliotecare prin suport formativ;
asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunităţi de formare pentru bibliotecari în corespundere cu necesităţile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din RM;
desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului uman din comunitatea regională şi naţională, în colaborare cu alte organizaţii interesate de performanţă durabilă a specialiştilor din sfera infodocumentară;
realizarea proceselor de educaţie continuă;
reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale specialiştilor din structurile infodocumentare;
crearea unor parteneriate cu centre de formare continuă şi instituţii de specialitate.
Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, prin activităţile organizate, va asigura: educarea culturii instruirii continue; motivarea aspiraţiei bibliotecarului către instruire continuă şi perfecţiune; un mediu de lucru încurajator pentru cursanţi să evolueze spre perfecţionare; un cadru generator de posibilităţi de instruire şi perfecţionare continuă; forme nonformale şi ludice de învăţare, exemple reale, din viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor; abordarea sistemică a instruirii; demonstrarea avantajelor formării continue; încurajarea sistemelor personale de învăţare; catalizarea constituirii unei comunităţi de bibliotecari instruiţi pentru inovare.
De asemenea, Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, prin activităţile organizate va dezvolta atitudini, instrumente, experienţe care vor face bibliotecarii capabili să conceapă noi metode de activitate, noi servicii şi activităţi; va influenţa şi va genera mutaţii pozitive de mentalitate profesională de sorginte să transforme bibliotecarii în adepţi ai instruirii continue, să capete măiestrie şi fluenţă în transformarea bibliotecii în biblioteca visurilor utilizatorului, comunităţii.
Avem speranţa că instituţia va fi la înălţimea exigenţelor vremii, va corespunde deplin standardelor pe care timpul le impune. Este un nou început cu noi forţe şi strategii în relansarea sistemului de instruire în domeniu.

E. CEBOTARI,
bibliotecar-principal
Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari,
BM „B.P. Hasdeu”

CEBOTARI, Elena. O nouă subdiviziune la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Bibliopolis. – 2014. – Vol. 51, Nr. 1. – P. 90-92.

Despre puterea exemplului


Există oameni-model, instituţii-exemple, care reprezintă o şansă nepreţuită de la care poţi învăţa, care pot să îţi ofere impulsul necesar pentru reuşite. Mi-a încolţit această idee, când am primit mesajul de la Programul Novateca, fiind selectată pentru vizita de documentare la Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Metropolitană „M. Sadoveanu” din Bucureşti. Deşi cunoşteam informaţii – din presă şi din mediul electronic – despre aceste biblioteci, dorinţa de a le vizita nu m-a părăsit niciodată.

Totul a fost extrem de interactiv şi incredibil de interesant. Doar două zile, dar atât de intense şi pline în evenimente. Era la început de an şi îmi doream să  aplic o schimbare în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Începusem deja să discut cu colegii cum aş putea să propulsez mai multe iniţiative pentru membrii Asociaţiei. Ce am auzit atunci, pe parcursul vizitei, a fost exact ce căutam la acel moment. Trebuia doar să structurez, să exersez şi să urmăresc impactul local pe care îl pot implementa. Deci, vizita mi-a demonstrat că prin intermediul dialogului poţi obţine performanţe. Ba mai mult, am înţeles că experienţele deja testate prin prisma unor modele, pot fi reaplicate.

Îmi amintesc momentul cât de impresionată am fost de proiectul Al treilea spaţiu al cetăţeniei active, un proiect absolut diferit de alte proiecte pe care le-am văzut sau din care am făcut parte vreodată. Oamenii pe care i-am întâlnit, echipa Fundaţiei „Progres” mi-au dat o doză de inspiraţie pentru a gândi cum biblioteca poate fructifica şi intermedia sentimentul de schimbare în comunitate prin intermediul membrilor acesteia. La unison cu ideea modernizării bibliotecilor publice desfăşurate în ţară, alături de dezvoltarea unui proiect ce poate facilita participarea comunitară la practicarea şi formarea unor cetăţeni activi, se sincroniza tocmai visul meu privind crearea spaţiilor atractive ce pot să promoveze valorile democratice, iar gazdele acestei idei pot fi chiar bibliotecile publice.

Au fost mai multe provocări până am ajuns la momentul de a replica ideea. Fiecare lună, apoi săptămână se perinda cu noi eforturi, abordări. Dar îmi amintesc cu empatie de o invitaţie primită spontan în care trebuia să fiu prezentă la Bucureşti în cadrul „Şcolii române de dezvoltare”. Această sincronizare m-a mobilizat să activez în echipă cu colegii de la Fundaţia „Progres”, să punem pe hârtie o aplicaţie, să facem un brainstorming şi să scriem pentru Republica Moldova un scenariu  inspirat din Proiectul Al treilea spaţiu al cetăţeniei active. În acelaşi timp să lucrez după acelaşi model şi să putem prezenta proiectul ca pe un tot unitar, specific deja bibliotecilor din Moldova. Cred că a fost cea mai complexă provocare şi atunci mi-am dat seama cât de frumoasă este puterea exemplului, dar şi activitatea în echipă.

Ideea fixă de a promova proiectul m-a ţintuit şi pe perioada următoare, încât – chibzuind bine – am depus proiectul la Ambasada Olandei din România. Bucuria de a face parte din proiect a propulsat cele şase biblioteci raionale (din Hânceşti, Leova, Ungheni, Rezina, Briceni şi Chişinău), precum şi echipa din cadrul ABRM, să conştientizeze că mobilizarea membrilor comunitari poate iniţia grupuri de acţiune civică care, beneficiind de cursuri în domeniul cetăţeniei active, pot să propună noi modele de design pentru bibliotecile publice în vederea realizării „cuiburilor democraţiei”, în aşa fel ca acestea din urmă să devină cu adevărat Al treilea spaţiu al comunităţii.

Încrederea acordată, prin selectarea la această vizită, m-a deplasat peste cei 500 km, distanţa între Bucureşti şi Chişinău, scoţându-mi în cale oameni valoroşi şi plini de inspiraţie. Iar reuşita de a obţine prin proiect 25 000 de euro a demonstrat că vizita a fost pentru mine cea mai bună investiţie de dezvoltare profesională, pentru a replica o idee atât de inovatoare şi în consens cu noile abordări ale ABRM, prin care bibliotecile vor deveni mai atractive şi ofertante prin serviciile sale, aducând noi segmente de utilizatori.

Mariana HARJEVSCHI,
director general al BM „B.P. Hasdeu”, preşedinte al ABRM