Lansarea cursului online Advocacy (MOOC)


Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” împreună cu Programul Național Novateca lansează pe 28 septembrie, 2018, ora 10:00 cursul online Advocacy (MOOC) pe platforma Udemy. La eveniment participanții vor cunoaște atât conținutul, cât modul de utilizare și livrare a cursului de Advocacy pentru bibliotecari. Acces la eveniment prin invitație.

Reclame

CNEPB Raport 2016


,,Cine dorește progres, trebuie să investească
în formare și dobândirea de noi capacități, ACUM”

CNEPB a devenit locul care transformă bibliotecarii, locul care încurajează, motivează, susține și dezvoltă.
În anul de referință Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a fost acreditat de Ministerul Educației, prin Ordinul 1101 din 20 februarie, 2016 să presteze formarea profesională continuă a bibliotecarilor. A fost selectat câștigător în competiția Programului de dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență și a fost ales ca Centru Coordonator al Centrelor regionale de Excelență Profesioanală din raioanele Telenești, Orhei, Bălți, Căușeni,Cahul, Cedîr-Lunga cu specializarea în prestarea serviciilor de formare pe segmentul inovațiilor și oferirea de servicii de formare pentru membrii comunității specifice bazate pe inovații. Raioane arondate Centrului sunt Hâncești, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni și bibliotecile publice din suburbiile or. Chișinău: Codru; Cricova; Durlești; Sângera; Vadul lui Vodă; Vatra; Băcioi; Bubuieci; Budești; Ciorescu; Colonița; Condrița; Cruzești; Dumbrava; Ghidighici; Grătiești; Stăuceni; Tohatin; Trușeni.
Activități de instruire pentru Centrele Regionale de Excelență și raioanele arondate: Atelierul Cum elaborăm documentele curriculare pentru acreditare în domeniul formării; participare la Master klass: Metodologia organizării Orei poveștilor; Laborator interactiv și Taraba serviciilor organizate în cadrul Zilelor BM „B.P. Hasdeu”. Au fost organizate reuniuni profesionale care au oferit cunoștințe și au inițiat discuții bazate pe inovații: Cafeneaua publică „Servicii noi”.
Viitorul bibliotecii sunt serviciile noi de bibliotecă, grație cărora s-a încercat să se reordoneze sistemul vechi de activitate. Cel mai important rezultat al Cafenelei a fost, cunoașterea exactă a bibliotecarilor ce vor face și când vor face. Bibliotecarii au conștientizat că trebuie să schimbe modelul de activitate existent; și au fost motivați la schimbări tot mai rapide. În continuare în agenda Bibliotecii Municipale ,,B.P. Hasdeu” rămâne o prioritate, oferirea Serviciilor noi comunității chișinăuiene.
Precum CNEPB are ca scop formarea profesională continuă a bibliotecarilor și este specializat în prestarea serviciilor de formare, pe segmentul inovațiilor. Așadar, în anul 2016 s-au desfășurat cursuri noi cu tematici diferite:
• Scrierea proiectelor, Formare facilitatori. Ca rezultat acestor cursuri s-au format: bibliotecari designer de proiect și bibliotecari facilitatori.
• Cursul BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel, a avut ca premisă formarea de bibliotecari-ghizi a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Astfel, au fost pregătiți 11 ghizi-bibliotecari, care organizează excursii pietonale gratuite pe 5 itinerarii turistice.
• A fost organizată a doua rundă de Formare formatori pentru bibliotecarii BM.
De asemenea, la acest capitol a cursurilor inovative, BM a organizat:
 Săptămâna instruirii non-formale în toate filialele, implicând trainerii BM formați la CNEBP;
 Prima ediție a Forumului Formatorilor Hasdeu la care s-a discutat despre planificare, rezultate fiind sinteza contribuțiilor individuale și instituționale, educarea comunității, dificultăți și aspectul formativ al serviciilor prestate de biblioteci;
 Campania Biblioteca Hasdeu zâmbește – precedată de Kick -off meeting Biblioteca zâmbește. Pe rețelele Facebook a fost creat un Grup pentru a susține Campania „Biblioteca Hasdeu zâmbește”, pentru a motiva, inspira și susține zâmbetul, ca element al culturii instituționale, ca strategie de interacțiune și fidelizare a utilizatorilor, ca strategie a schimbării BM. Campania a demonstrat solidaritate profesională, competență, creativitate, inventivitate și profesionalism.
 A fost creat grupul ,,Traineri Hasdeu ” fiind o platformă de discuții profesionale, referitoare la noul rol al bibliotecarului, cel de trainer/formator, facilitator, moderator, animator.
 Filialele: “Liviu Rebreanu” și ,,Biblioteca Publică de Dretp”, prin formatorii Natalia Ghimpu, Stela Goreaci și Tatiana Găină, au fost acreditate de către Centrul de Guvernare Electronică, cu scopul de a instrui şi a oferi asistenţă cetăţenilor şi mediului de afaceri, în utilizarea servicii electronice.
Biblioteca Municipală susține consecvent instruirile pentru bibliotecari, coordonate de către departamentele din subordine: Barcodarea colecției; Circulația documentelor, Liste bibliografice, Utilizarea tabletelor în bibliotecă, Instagram, istorii de succes, Advocacy pentru bibliotecari. De altfel, instruirile cu tematica: ”Catalogul electronic – cuvinte cheie” și „Catalogul electronic – tipuri de căutare” s-au înscris perfect în prioritatea BM „Fortificarea Catalogului electronic – tehnologizare sustenabilă pentru Sistemul Informațional de Gestiune a Activității”. Tot aici, putem spune că mult-solicitata instruire, în utilizarea programului Microsoft Publisher s-a desfășurat cu succes. Bibliotecarii au îvățat cum să creeze diplome, carți de vizită, pliante, anunțuri, fluturașe.
A continuat instruirea bibliotecarilor de la bibliotecile din suburbii: Băcioi, Brăila, Budeşti, Codru, Cricova, Cruzeşti, Ghidighici, Goianul Nou, Grătieşti, Hulboaca, Stăuceni, Tohatin, Truşeni, Vadul lui Vodă, Vatra prin cursuri aplicative, oferite de formatorii O. Andreev și I. Tutun; sesiuni de informare, ateliere participative privind vizitele de studiu.
A cincea ediţie a tradiţionalelor Colocvii de vară cu Genericul „Joacă inteligent – Gaming la bibliotecă”, au reflectat subiecte precum: Arena jocurilor în bibliotecă – distracție și învățare; Jocuri pe dispozitive mobile pentru toate vârstele; Interactivitate și curiozitate prin joc; Cunoaștem lumea prin jocul educativ; Experiențe ale STEAM-ului în biblioteci: experiențe și Cluburile de robotică la bibliotecă. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Resurse Americane din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova și Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico. La aceste instruiri au participat peste 60 de bibliotecari din or. Chișinău și zonele arondate. Participanții au fost antrenați în următoarele activități nonformale: comunicări formative, dezbateri interactive, experimente distractive micul dejun.
Pe parcursul anului 2016, filialele au organizat diverse acţiuni de formare profesională, deja devenite tradiționale: consultaţii personale şi în grup, ore practice, lecturi, discuţii şi dezbateri pe marginea unor articole şi informaţii ce ţin de servicii şi programe noi.
 Instruirea profesională la Filiala „Tudor Arghezi” se realizează conform unui program special al bibliotecii în cadrul biroului de muncă sub forma unor dezbateri ce se concretizează în teme: Managementul timpului; Identitatea şi rolul angajatului în echipă; Delegarea sarcinilor – o şansă a promovării salariaţilor; Familiarizarea cu mediu instituţional al angajatului. Dialoguri profesionale: „Ora bibliotecarului” a avut următoarele teme: Filiala de Arte – suport informațional pentru comunitatea locală, Managementul carierii, Fișa postului, Lucru în echipă, Integrarea în catalogul electronic, Barcodarea colecției, Tranzacțiile, Blogurile și rețelele sociale, Planificarea serviciilor de bibliotecă, Promovarea instituției, Indicatorii de performanță. Pe parcursul anului bibliotecarii filialei au fost instruiți 32 ore de către A. Vîntu, A. Moldovanu.
 Regulamentul intern al filialei Târgoviște: Ce documente conțin Portofoliile bibliotecii, bibliotecarului și a utilizatorului. Servicii noi pentru copii și tineri la biblioteca județiană Octavian Goga din Cluj Scrierea proiectelor, Sistemul de biblioteci din Finlanda Rețeaua de informatizare de la biblioteca Ion Heliade Rădulescu – Lectura o experiență fără sfârșit, Blogul instrument eficient de informare și comunicare în bibliotecă , Conferințele satelit și aniversare a ABRM – Biblioteca publică din Buzău, Crearea poveștilor digitale la bibliotecă . Pledorie pentru profesia bibliotecarului.
 Elaborearea programei асției Поделись игрушкою своей – Elaborearea programei асției Игры, в которые играли наши родители – Elaborearea programei асției Поколение ru. против курения! – Elaborearea programei асției Подари открытку, изготовленную своими руками au fost temele instruirii în cadrul filialei „ L. Ukrainka”.
 Instruirea profesională în cadrul bibliotecii „Maramureș” s-a efectuat sistematic. Procesul de formare s-a realizat prin studierea materialelor (regulamente, instrucțiuni, politici); activitatea cotidiană de serviciu; ședințe operative; ședințe speciale. Ședințele organizate periodic au avut la bază următoarele subiecte: indicii de performanță (12 ore); biblioteca în spațiul virtual (12 ore); analiza activităților culturale (6 ore); raportul de activitate: analiză, structurare,elaborare (10 ore); instrucţiuni noi (2ore); securitatea muncii (4 ore).
O formă de comunicare profesională prin care se discută şi se analizează subiectele comune între colegii de breaslă, sunt duplexurile profesionale.
 Duplex profesional „Mentoratul – modalitate eficientă de pregătire și integrare profesională a noilor bibliotecari”. A fost organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „O. Goga” iar o incursiune pe tema dată, au făcut M. Harjevschi, director general, BM „B.P. Hasdeu” și S. Stanca, director, Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj-Napoca. S. Floruțău, bibliotecar-formator BJC „Octavian Goga”. A fost prezentată comunicarea „Integrarea profesională a noilor bibliotecari: perspective oferite”, după care a urmat „Cafeneaua culturală”, la care au fost aplicate în practică cunoștințele accumulate în urma dezbaterilor la temele: Identificarea nevoilor de integrare profesională; Metode de integrare; Formatorul/mentorul/lectorul: calități, competențe, experienţă; Evaluarea programului de integrare profesională, a competențelor dobândite, precum și a impactului instituţional.
 Duplex profesional Dialog despre biblioteca modernă și comunitatea, ABRM& BM.

CNEPB a dezvoltat parteneriate.
 Atelierele Voluntariatul pentru biblioteci, Voluntariatul religios, Voluntariatul susținut de angajator, Asociația „Tinerii pentru dreptul la viaţă” și „Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova”. Acestea au avut ca scop colectarea de idei și recomandări din partea participanților care dețin expertiză în domeniilel respectiv. Recomandările vor fi promovate pentru a facilita colaborarea cu societatea civilă.
 Cursul Bootcamp GirlsGoIT – o inițiativă comună a UN Women Moldova, Centrului de Guvernare Electronică, Novateca și TEKEDU. A avut drept scop stimularea capacității de antreprenoriat și inovare în Republica Moldova prin abilitarea tinerelor cu competențe digitale și IT. Programul de 12 săptămâni de dezvoltare web a celor cinci fete le-a oferit ocazia să cunoască lumea IT-ului și să se dezvolte personal în cadrul acestui program. Produsul final al echipei a fost Site-ul BookIT, care genereaza carti online pentru copii unde copilul este eroul principal a unei povesti.
 Proiectul: Exquisite Academy cu Academia de feminitate, care reprezintă o inițiativă și a avut drept scop, dezvoltarea fetelor și femeilor din societatea noastră, prin promovarea eleganței, feminității și individualității.
 Cursurile online: Mastering the Chemical Information, Professional Writing and Communication in Science cu Philadelphia în parteneriat cu Moldova AID.
 Training Traficul de ființe umane, Moldova ATIP, Nexus, Corpul păcii.
 Proiectul ”Al treilea spatiu al comunitati”, Curs Cetățenie activă implementat de Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova in parteneriat cu Fundatia „Progress”.

Prezența în comunitatea profesională
Bibliotecarii Bibliotecii Municipale participă activ la dezvoltarea domeniului infodocumentar. Ca membri ai comisiilor, secţiunilor, grupurilor de lucru și se implică la realizarea sarcinilor, promovând experienţele BM. Un aspect deosebit în activitatea Bibliotecii Municipale este parteneriatul eficient cu programul Național Novateca și IREX. În total au fost furnizate și găzduite de Centrul de Excelență 15 activități: două runde de Formare Formatori pentru bibliotecarii din Centrele regionale de excelență dintre care unul FF Dezvoltarea Curriculumului pentru activități de training ; Reuniune de orientare pentru Centrele Regionale de Excelență Profesională; Reuniunea formatorilor; două runde de Training Educația Mediatică pentru bibliotecari; patru Ateliere de follow-up: pentru formatori și Servicii noi de bibliotecă; Traininguri Servicii noi de bibliotecă și Biblioteca modernă; două instruiri in Tehnologiile Informaționale pentru profesorii de limba franceză Filieres bilingues; trainingul Academia de vară a tinerilor bibliotecari.
În cadrul Programului Novateca, angagații Bibliotecii Municipale au beneficiat de instruire la trainingurile: Formare de formatori; Atelier de instruire în advocacy, Activități complementare de advocacy; Training Educația Mediatică pentru bibliotecari; Reuniunea formatorilor; Follow-up Liderism în Advocacy; Atelier Managementul schimbării; Training Servicii noi de bibliotecă; Atelier Coalizare și advocacy pentru îmbunătățirea politicilor publice; Follow-up Advocacy pentru bibliotecari; FF Dezvoltarea Curriculumului pentru activități de training; Tabăra de vară pentru tinerii bibliotecari; Trainingul Managementul tabletelor; Conferința IT; Hackatton despre vlogging, aplicații pe tablete.
Bibliotecarii de la BM au fost formatori pentru colegi din Republica Moldova. Ei au susținut: cursuri de inițiere în profesie Bazele biblioteconomiei și științelor informării; Cursuri de Formare profesională de scurtă durată (Ungheni, Leova, Călărași, Bălți), formatori M. Harjevschi, T. Coșeri, L. Kulikovski; atelierul Metodologia de aplicare a „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii”, T. Coșeri; Servicii e-Guvernare (Dubăsari), N. Ghimpu.
Bibliotecarii au participat la Acţiuni de instruire organizate la nivel naţional:
1) Biblioteca Națională a Republicii Moldova:
– Forumul cercetătorilor din Sistemul Național de Biblioteci, comunicare Cercetarea în domeniul biblioteconomic. Direcții și tipologii, L. Kulikovski;
– Simpozion Științific Anul bibliologic – un sfert de veac de solidaritate profesională;
– Atelier follow-up Sistemul online de raportare a datelor;
– Conferința Biblioteconomică Internațională: Rolul Bibliotecii Naționale în era digitală;
– Clubul biblioteconomiștilor Bibliotecarul între carte și lectură, servicii și infrastructură, comunicare Aptitudini pentru bibliotecarul modern, E. Butucel;
– Trainingul Formarea formatorilor Utilizarea sistemului on-line de colectare, sistematizare, raportare a statisticii de bibliotecă ;
– Conferința Modernizarea bibliotecilor publice – motorul dezvoltării durabile a comunităților, comunicare Aplicația „Să ne cunoaștem orașul”, G. Bulduma;
– Forumul Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci Implicarea Bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiectivelor Globale 2030;
– Atelier Elaborarea strategiei Bibliotecilor publice din RM;
2) Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”:
– Masa rotundă Promovarea cărţii şi lecturii copiilor: perspective de colaborare;
– Conferinţa internaţională: Cartea pentru copii şi lectura copiilor: tendinţe, abordări moderne, perspective de colaborare, comunicare: Povestea digitală – o metodă simplă și un instrument de lucru eficient în bibliotecă, L. Juc;
– Trainingul Managementul tabletelor;
– Atelierul de Follow-up la trainingul Managementul tabletelor în bibliotecile pentru copii;
– Training Servicii noi de bibliotecă ;
– Conferința Sesiune de orientare START pentru bibliotecile pentru copii;
3) Departamentul Informațional Biblioteconomic al ULIM:
– Symposia Investigatio Bibliotheca, Biblioteca din învățământ: dinamism, acces, dezvoltare, transformare, comunicare Contribuţia activelor intangibile la sinergia instituţională, T. Coșeri;
– Seminarul metododologic Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine;
– Simpozionul cu participare Internaţională Valorificarea experienţelor didactice, interculturale şi lingvistice în sistemul educaţional universal. Au fost prestate comunicări cu tematicile: Noi provocări al mileniului III pentru bibliotecile naţionale, V. Răileanu; Eminescu în circuitul internaţional, E. Dabija; Spaţiul virtual de comunicare şi conixiunile și bibliotecile universitare, N. Ghimpu; Parteneriat constructiv în promovarea operei eminesciene la CAIE, E. Dabija.
4) Universitatea de Stat din Moldova:
– Conferința Științifică Națională cu participare internațională: Integrare prin cercetare și inovare, comunicare Rolul echipei în cultura instituțională, T. Coșeri;
– Cursul Bazele biblioteconomiei;
5) ASEM, USM, UTM:
– Conferința de totalizare a Proiectului Tempus Modern Informations Services for Improvement Study Quality;
6) Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova:
– Conferința ABRM Satelit Biblioteci naționale și publice Mediul online – spațiu de dialog cu comunitatea, comunicări Comunicarea prin imagini: cum să pui în valoare biblioteca prin intermediul dimensiunii vizuale, M. Harjevschi; Inteligența socială, factor cheie a succesului bibliotecii în era digitală, L. Kulokovski; Hai pe net: enciclopedia interactivă a bulevardelor, străzilor și piețelor din Chișinău, T. Foiu;
– Conferința Satelit Bibliotecile şcolare pentru viitor: schimbare, modernizare, competenţe în dezvoltare, comunicare Provocările generaţiei Millennials pentru biblioteci, M. Harjevschi;
– Conferința ABRM Satelit, Biblioteci universitare și specializate, comunicare Deschidere și credibilitate, M. Harjevschi;
– Conferința ABRM Satelit, Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: Cultura informației și a învățării –componentă indispensabilă a procesului educațional: rolul bibliotecilor;
– Conferința națională ABRM Bibliotecile dezvoltă comunitățile;
– Proiectul Al treilea spațiu al comunității, Curs Cetățenie activă;
– Brifing Lansarea proiectului „În obiectiv advocacy”, comunicare: Proiectul „În obiectiv advocacy pentru biblioteci”, T. Coșeri;
7) Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău:
– Atelierul Puterea lecturii în avansarea dialogului intergeneraţional, comunicări: Proiectul „În obiectiv advocacy pentru biblioteci”: profil, livrabile şi impact, Principiile calității în structurile infodocumentare, T. Coșeri; Filiala „Hristo Botev”: Conexiune culturală şi educaţională a comunităţii chişinăuene, A. Olărescu; Departamentul „ Memoria Chişinăului”: Promovarea şi valorificarea patrimoniului local, C. Tricolici;
8) Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”:
– Conferința națională Educaţia privind Drepturile omului. Drepturile copiilor: Obiective, realizări şi finalităţi,
comunicare Bibliotecile publice centru de educaţie alternativă, cazul filialei „Liviu Rebreanu”, N. Ghimpu;
9) E-Government Center Moldova:
– Programul de instruire e-ambasador;
– Training Servicii e-comunitate;
– Forumului internaţional pe Inovație Inovaţii în Guvernare;
10) Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”:
– Atelierele Voluntariatul pentru biblioteci, Voluntariatul religios, Voluntariatul susținut de angajator;
11) Consiliul Național al Tineretului din Moldova:
– Atelier în cadrul Proiectului Dialog Intercultural în Moldova;
– Conferința Națională Proiectul „Dialog intercultural în RM 2010-2016”, comuncare Biblioteca, Centru comunitar de incluziune multiculturală, A . Olărescu;
12) Biblioteca publică Crihana Veche, Cahul:
– Atelierul de follow-up cu scopul de replicarea serviciului „Digitalizarea istoriei locale”, comunicare DMC: Promovarea și valorificarea patrimoniului local (Practici de succes despre digitalizarea istoriei locale la BM „B.P. Hasdeu), T. Foiu;
13) Biblioteca publică „T. Isac”, Criuleni:
– Conferința de orientare START pentru bibliotecile din raion, comunicare: Excelență prin educație non-formală: training, coaching etc., E.Cebotari ;
14) Biblioteca publică „M. Sadoveanu”, Strășeni:
– Conferința de orientare START pentru bibliotecile pentu bibliotecile din raion, comunicare CNEPB – Excelență prin educație non-formală, M. Harjevschi;
15) AGEPI:
– Simpozion științifico-practic anual cu Lecturi AGEPI ed. XVIII-a: Probleme actuale ale protecției, respectării și valorificării PI, instruirea și perfecționarea cadrelor în domeniu, prezentare: Rolul bibliotecilor prin prisma Tratatului de la Marrakesh, M. Harjevschi;
16) GirlsGo IT:
– Forum-ul anual;
17) Centrul Internațional de Training și Dezvoltare în domeniul educației evreiești (CITPD):
– seminarul Izucenie traditii prazdnika Șavout; Sărbătoarea Purim; Pesah; Hanuka;
18) Uniunea coregrafilor din RM:
– Seminar republican: Folclorul coreografic „Bogăția neamului”, comunicare: Bibliografia Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul Joc, A. Olărescu.
Cunoaşterea experienţei internaţionale permite Bibliotecii Municipale să fie la curent cu toate tendinţele din domeniu. În acest an bibliotecarii au participat la următoarele acțiuni de instruire:
1) București, România – Vizită de studiu, M. Harjevschi;
2) Lvov, Ucraina – Vizită de studiu, ; M. Harjevschi, L. Kulikovski, A. Vîntu;
3) Kiev, Ucraina – Forumul internațional Biblioteca pe harta orașului , comunicare Forme netradiționale în activitatea bibliotecii publice, L. Kulcițcaia;
4) Arad, România – Festival de literatură, D. Crudu;
5) Mureș, România – Conferința BiblioPublica, M. Harjevschi, L. Pînzari;
6) Brăila, România – Simpozion Național Mijloace moderne de a atrage publicul în bibliotecă, comunicare BM „B.P. Hasdeu” – Instituția care inspiră , A. Nosatâi, L. Juc;
7) Iași, România – Festivalul Internațional de poezie „G. Vieru”, comunicare Un autograf dorit de la Grigore Vieru, E. Dabija;
8) Helsinki, Finlanda– Vizită de studiu, O. Andreev;
9) Anvers, Belgia – Festivalul de literatură Felix Poetry Festival, D. Crudu;
10) Galați, Brașov, Cluj, România – E. Cebotari, I. Tutun;
11) București, România – Vizită de studiu, M. Harjevschi;
12) Brăila, România – Vizită de studiu, 35 participanți;
13) Kielce, Polonia – Conferința Sienkiewicz – tekst, lectura, spolecxna praxis, O. Andreev, S, Gumeni, comunicare Activitatea bibliotecii de cultură și literatură polonă ”A. Mickiewicz”, O. Andreev
14) Lvov, Ucraina – Forumul Internațional 2016 Biblioteca modernă într-o lume în proces de schimbare, comunicare Город и его культурное наследие: традиционные и новые направления деятельности современной библиотеки, T. Foiu;
15) Buzău, Vâlcea, Vrancea , România – Vizită de studiu, S. Gumeni;
16) București, România – Atelierul Activități interculturale și interactive în biblioteci, L. Munteanu, E. Osipov, A. Badiur;
17) Galați, Brașov, Cluj, România – Vizită de studiu, M. Harjevschi;
18) Ruse, Bulgaria – Atelier Perfecționarea bibliotecarilor, E. Osipov;
19) Vizită de studiu. Cursuri Studierea limbii bulgare, A. Olărescu.

Nivel de învățare Biblioteca Municipală Național Internațional
Acțiuni de instruire 659 54 26
Bibliotecari instruiți 251 62 57
Comunicări 20 21 8

Biblioteca 2016 2015
Acțiuni de instruire 739 783
Bibliotecari instruiții 251 172
Comunicări 49 51

Concluzii
În anul de referinţă 251 de bibliotecari au beneficiat de instruiri la 739 de acţiuni de formare profesională ( 91 în cadrul Bibliotecii Municipale; 568 în cadrul filialelor; 54 la nivel național; 26 – internațional). Participarea a fost una activă: au fost susținute 49 de comunicări şi intervenţii – 20 în cadrul bibliotecii; 21 la nivel național și 8 internațional. În comparație cu anul 2015 s-a diminuat cu 44 numărul activităților de instruire; cu 50% a crescut numărul de bibliotecari care au beneficiat de instruiri la nivel internațional grație Programului Novateca.

Ignite Hasdeu Vorbitorium


18 octombrie o zi deosebită pentru Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”. În această zi bibliotecarii au avut posibilitatea să vorbească în public despre serviciile moderne, pe care le organizează la bibliotecă zi de zi. Ignite este un format de eveniment cu restricții specifice: comunicarea durează fix cinci minute, cu 20 slide-uri, vorbitorul – doar el pe scenă.

Evenimentul a avut drept scop de a face publică experiența serviciilor moderne livrate comunității chișinăuiene de către bibliotecile-filiale, oferindu-le bibliotecarilor șansa să se producă ca vorbitori publici profesioniști.

Ideea și implementarea a acestei activități inovative aparține dnei Lidia Kulikovski – șef Departamentului Studii și Cercetări.

După o perioada de mai multe intâlniri și sesiuni, bibliotecarii, care la inceput erau timizi, încătușați, ei au demonstrat contrariul, s-au comportat ca adevărați vorbitori publici – concentrați, orientați pe public, discurs personalizat, încrezuți, siguri pe sine.  „Mulțumită eu! Mulțumiți ei! Mulțumit publicul! Mulțumire totală … si asta datorită vouă – Aliona Nosatîi, Selena Taragan Badea, Viorica Moraru, Șcelcikova Scelcikova Margarita, Maria Burcovschii, Valentina Botea Tira, Angela Olarescu Ludmila Dogotari, Angela Borsh, Taisia Foiu, Mariana Harjevschi, Elena Osipova, Larisa Arseni, Liliana Juc, Lilia Gamarța, Oxana Andreev, Natalia Ciorba, Elena Răileanu, Daniela Vrabie” Lidia Kulikovski. Vedeți agenda evenimentului mai jos

agenda machet bibliotalks

IMG_6802

Filosofia Fish la CNEPB


Filosofia fish ne-a uimit prin pozitivism și energizare.IMG_1686

Astăzi, 05.10.2017, Mariana Harjevschi cu Oxana Andreev participante ale programului Library Innovators Leadership Initiative susținut de programul Novateca, au surprins participanții, cu inovația „Filosofiei fish”.  Povestea acestei filosofii s-a început la Piața Seattle’s Pike din Seattle.

Elementele sunt:

 • Joaca – distracției veselie;
 • A face ziua mai frumoasă – concentrați-vă pe implicarea altora, încât să le creați buna dispoziție;
 • A fi prezent – trăind în momentul prezent, acordând toată atenția;
 • Alegeți atitudinea – înțelegeți că, indiferent de atitudinea pe care o aveți la moment este cea pe care o alegeți.

Conform acestor elemente, participanții au fost invitați să emită o situație, care se poate întâmpla în orice zi, cu fiecare. Esența acestor simulări, a fost ca participanții să înțeleagă diferența dintre utilizarea elementelor din filosofia fish și non utilizarea lor.  Pozitivismul și interactivitatea persistau pe toată durata sesiunii, iar la finele acesteia fiecare participant a depus jurământ, că va practica această filosofie, în viața de zi cu zi.

Pentru că Filosofia Fish:

 • Energizează locul de muncă
 • Încurajează lucrul în echipă
 • Sporește productivitatea
 • Inspiră creativitatea
 • Ridică moralul
 • Creează experiențe pozitive și memorabile.

 

 

 

 

Kit-ul tău de idei


IMG_1395Fascinantă zi au avut bibliotecarii astazi la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Cei 27 participanți, bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, biblioteci din suburibiile mun. Chișinău, dar și studenți ai Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării au experimentat design thinking, o experiență împrtășită de Mariana Harjevschi și Oxana Andreev, participante ale programului Library Innovators Leadership Initiative susținut de programul Novateca.
Participanții au explorat gândirea proiectivă și chiar au reușit să aplice această abordare într-un exercițiu de grup. Inivitați să efectueze pașii esențiali în procesul de elaborare a gândirii proiective, participanții au fost ghidați de un set de instrumente elaborat de Biblioteca Publică din Chicago, pentru bibliotecile care doresc să îmbrățișeze inovația.
Au fost creativi, au empatizat, chiar și au eșuat pe alocuri, dar multitudinea de IMG_1468abordări, iterații au impulsionat participanții să înțeleagă elementele cheie ale design thinking: inspirația, care reprezintă designul problemei și descoperirea noilor perspective a oportunităților; ideația
ce oferă opțiuni de generare a ideilor și a le face tangibile și desigur iterația, care prezintă platforme de experimentare bazată pe feedback și creare a prototipurilor.
Spre final, participanții au creat prototipuri de servicii, oferte rezultate dintr-un scenariu care reflecta povestea unui potențial utilizator, ceea ce a servit un imblod pentru aplicarea experienței și în activitatea propriei instituții.

Bibliotecari instruiți – bibliotecari fericiți!


     Trei zile intense de instruire în Educația Mediatică. Bibliotecarii vorbitori de limbă rusă din Republica Moldova, au beneficiat de trainingul „Educație Mediatică”. IMG_0282Organizatorii trainingului au fost Daniela Galai – reprezentantul IREX/EUROPE și formatorul Liuba Cvasiuc din Ucraina. Așadar, trainingul s-a desfășurat la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, care dispune de sală potrivită pentru instruiri. Participanții au fost foarte bucuroși să învețe, multe alte lucruri noi despre interviu, poze false, planificarea unei lecții pentru elevi în Educație Mediatică ș.a. De asemenea, pe parcursul trainingului au venit și oaspeți din Kârgâstan. Aceștia au povestit despre implementarea unui proiect care prevedea modernizarea bibliotecii din toate perspectivele, la ei în țară. Experiența lor a motivat bibliotecarii/participanții și mai mult spre acțiune și încredere în forțele proprii – „Că ei pot face asemeni lucruri la ei în țară”.

      Trainingul „Educația Mediatică”  prevede condiții favorabile pentru bibliotecarii și anume de a implementa orice activitate care implică tema educației mediatice la ei în bibliotecă. Pentru aceasta, bibliotecarii vor putea să aplice cu un formular la IREX/EUROPE care prevede și sponsorizare activităților. Așadar așteptăm următoarele știri despre succesele bibliotecarilor, care vor aplica la oportunitățile oferite lor, și mulțumim organizatorilor pentru astfel de oferte excepționale pentru bibliotecari.

Suburbiile în acțiune


       Astăzi, 25.05.2017 s-a desfășurat ședința metodologică cu tema „Prezența pe web a IMG_9971serviciilor de bibliotecă, Facebook”.  Pe lângă informația oferită, despre structura unei postări corecte, scrierea textului atrăgător, managementul paginii de facebook, link-urile care sunt preluate  și cum trebuie să reacționăm corect la comentariile intrigante ș.a., Igor Mironiuc a motivat bibliotecarii să participe la inițiativele oferite de către Programul Novateca : Campania „Ne vedem la Bibliotecă” și inițiativa 1+1, runda a 2-a. În urma prezentării oportunităților, a urmat o discuție dintre Echipa Bibliotecii Municipale, reprezentanții programului Novateca și bibliotecari. Bibliotecarii din Biblioteca Băcioi și Biblioteca Cricova au povestit experiențele lor cu privire la activitatea bibliotecii și cum au aplicat în prima rundă la inițiativa 1+1.

      De asemenea a fost atins și subiectul raportării în ORT. În urma acestei discuții, au fost clarificate câteva  secvențe la capitolul completării a serviciilor moderne de bibliotecă.

     Coordonatorii ședinței au fost IMG_9979reprezentanți de la Biblioteca Municipală: directorul general Mariana Harjevschi, directorii adjuncți Ludmila Pînzari și Elena Butucel. Reprezentanții Programului Novateca: Igor Mironiuc și Maria Gonța.

    Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari mulțumește tuturor celor prezenți la această ședință constructivă.

 

Instrumente Web pentru crearea unui Curriculum Vitae digital


  IMG_7862      Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari în parteneriat cu ONG „Academia de Inovare și Schimbare prin educație” au organizat un training Instrumente Web pentru crearea CV-ului digital. Formatorii au fost Daniela Munca-Aftenev și Olga Morozan iar participanții – bibliotecarii. Trainingul a avut scopul de a informa bibliotecarii, cum să-și creeze un CV interesant, atractiv, neobișnuit dar și potrivit. Subiectele care au fost abordate sunt:

 • Câte pagini ar trebui să conțină un CV?
 • Trebuie sau nu să includem poza personală în CV?
 • Trebuie sau nu să includem datele cu caracter personal în CV (căsătorit, copii, IMG_7834 (2)înălțimea, etc)?
 • Este necesar să menționăm vârsta / anul nașterii în CV?
 • Ce includem în primul rând: studiile sau experiența profesională?
 • Cum prezentăm experiența profesională – cronologic sau în ordine inversă (începând cu cel mai recent loc de muncă)?
 • Ar fi permis să ne exprimăm creativitatea într-un CV sau este obligatoriu să urmăm un format prestabilit?
 • Trebuie să includem hobby-urile în CV?
 • Pe cine includem în secțiunea ”Referințe”?

      Astfel, după o discuție interesantă între  formabili și formatorul Daniela Munca-Aftenev, bibliotecarii au avut posibilitatea să-și creeze un CV digital prin prisma site-ului www.voicethread.com. Olga Morozan IMG_7867 (2)a continuat instruirea bibliotecarilor, relatându-le mai multe facilități ale acestui site dar și alte oportunități accesând www.flasH-gear.com, www.pow-toon.com.

         Mulțumim participanților pentru o integrare frumoasă și formatorilor care au un spirit inovator, observabil de la distanță – Daniela Munca-Aftenev și Olga Morozan. Urmează a fi și un follow-up. Așadar, succese!