Viralitatea mediului online pentru bibliotecari


20170922_101802Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova cu susținerea programului Novateca au organizat un atelier de instruire pentru reprezentanții Centrelor de Excelență Profesională, în perioada 21-22 septembrie.

Obiectivele atelierului au fost:

 1. Optimizarea prezenței online a bibliotecilor in social media cu orientarea procesului de comunicare către membrii comunității;
 2. Îmbunătățirea conceptuală și tehnică a blogurilor CREP;
 3. Fortificarea echipei de formatori ai CREP.

Ludmila Pînzari, director adjunct a Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” și formatorul 20170921_155515atelierului, a facilitat 3 sesiuni prin care a reușit să abordeze problemele majore în utilizarea blogurilor a CREP. Tot odată a analizat fiecare dintre blogurile centrelor regionale de excelență prezente, oferind recomandări concrete pentru rezolvarea problemelor depistate. Formatorii CRE împreună cu formatorul au trecut peste toate aspectele necesare de îmbunătățire,  rezolvându-le în timp real.

Ion Mocan, specialist în mediul on-line, de la Rockit Academy, invitat  la atelier a oferit sfaturi practice în promovarea și mediatizarea bibliotecii. Sfaturile lui originale și convingătoare au impresionat formatorii, solicitând de la organizatori și alte întâlniri cu el.

Fără îndoială, formatorii  le vor lua în considerație, pe viitor.

Participanții au fost:

 

Elena Răileanu : CNEPB Chișinău

Popușoi Natalua: CREP Căușeni

Țurcanu Diana: CREPB Bălți

Popova Svetlana: CREPB Ciadîr-Lunga

Lascov Natalia: CREP Telenești

Taran Natalia: CREP Telenești

Lolita Caneev: Biblioteca Națională pentru Copii

Bulduma Gabriela: CNEPB Chișinău

Baleanu Rodica: Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Tihonenco Vladislav: CREP Cahul.

Instruirile referitoare la „Biblioteca în mediul on-line” și întâlnirile cu cei mai buni blogeri pentru formatorii și administratorii CRE vor continua la CNEI.

Elena Răileanu

 

Reclame

Învață să creezi prezentări digitale


   Academia de Inovare și Schimbare prin Educație în colaborare cu Centrele de Excelență pentru Bibliotecari din Chișinău, Cahul, Telenești, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Orhei, Bălți. Cu suportul financiar al Programului Novateca (IREX), lansează proiectul „Servicul de Bibliotecă iCAN pentru o carieră de succes”.

    Proiectul își propune să stabilească un parteneriat durabil între bibliotecile publice din Chișinău, Cahul, Telenești, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Orhei, Bălți, Academia de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE), Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și angajatorii din regiunile țintă, prin crearea unui serviciu digital nou care corespunde domeniului prioritar ”bunăstare economică și angajare în câmpul muncii prin educarea tinerilor și adulților” (Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite).
În cadrul noului serviciu digital de instruire va fi organizată o intruire specială pentru utilizatori. Așadar pe data de 22.05.2017, orele 15.00-17.00 invităm toți utilizatorii Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” la o instruire cu tematica „Învață să creezi prezentări digitale care încorporeză animații, video și text prin intermediul instrumentului PowToon.

Cei interesați rugăm să se înregistreze online 

http://www.123contactform.com/form-2373065/My-Form

Crearea și Gestionarea Blogurilor


IMG_7783 (2)        În această eră a tehnologiilor și informației, bibliotecile ajung la nivelul unei culturi interesante, multifuncțională și nouă. Formatorul Ludmila Pînzari împreună cu facilitatorul Eugenia Butnaru a Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu”, s-au angajat să construiască o echipă care să gestioneze blogurile filialelor în care activează. Astfel, trainingul ,,Crearea și Gestionarea Blogurilor” se va desfășura în decursul mai multor sesiuni cu diferite grupuri țintă, din mediul bibliotecarilor.

 IMG_7773 (2)       Prima sesiune, 14 martie 2017, a fost axată pe un subiect principal și anume crearea unui blog. Astfel, toți participanții au avut posibilitatea să învețe cum se creează un blog și chiar au practicat acest lucru. Formatorul a explicat orice click necesar, pentru ca blogul să devină un blog frumos, creativ și corect. Așadar, următoarea sesiune va fi într-o relație  de interdependență cu prima sesiune. Datorită cunoștințelor acumulate astăzi, participanții vor fi capabili să analizeze și să gestioneze corect, blogurile bibliotecilor. Acest fapt, presupune subiectul sesiunei viitoare.

Dezvoltarea Curriculumului pentru Centrele de Excelență


16788404_10211087469115271_1409921752_n    Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) are onoarea să participe la trainingul ,,Dezvoltarea Curriculumului pentru Centrele de Excelență”. La acest training participanții sunt directorii și formatorii Centrelor de Excelență, structurate în cadrul bibliotecilor, din toată Republica Moldova.

      Mulțumim organizatorilor pentru desfășurarea extraordinară a trainingului, 16754669_10211087478315501_1675929437_ncreând o atmosferă pozitivă și constructivă.  De altfel, CNEPB a și primit un cadou din partea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional, care are misiunea de a dezvolta și promova cultura calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competivităţii economice și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Chiciuc, Andrei. Dicționar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calității / Andrei Chiciuc. – Chișinău: S. n., 2016. – 224 p.

carte1         În acest dicționar găsim termeni și definiții utilizate pe larg în domeniul de asigurare a calității și care sunt redate aici într-un format accesibil tuturor celor interesați. Termenii din dicționar sunt în ordine alfabetică și traduși în limbile română, engleză, franceză, rusă.  La elaborarea dicționarului, la identificarea termenilor și a definițiilor din domeniul infrastructurii calității a fost utilizată literatura de specialitate, materialul expus fiind prezentat într-un mod lesne de înțeles pentru un public cât mai larg.

 

Mijloace de comunicare WEB


Curriculum disciplinei/cursului
Mijloace de comunicare WEB

Autor: Ludmila Pînzari

Preliminarii

Tehnologiile informaţionale, fiind un domeniu relativ tînăr, în ultimii ani se dezvoltă destul de intens, acoperind toate domeniile activităţii umane. Iar mediile sociale schimbă modul de interacţiune între oameni, permit obţinerea unor informaţii noi, şi, în acelaşi timp, facilitează valorificarea informaţiilor. Acest curs are ca scop acumularea unor cunoştinţe suficiente pentru utilizarea cu succes a tehnologiilor informaţionale, şi anume a instrumentelor de comunicare web 2.0, în activitatea cotidiană. El include noţiuni generale despre instrumentele de comunicare online, mediile sociale, lucrul în mediul Internet, Skype, Hangout, poşta electronică, reţele sociale: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest, Youtube, Flickr, bloguri, microbloguri, precum şi web social, catalogul electronic. Cursul este destinat bibliotecarilor care sunt responsabili de segmentul de informare şi servire a utilizatorilor, precum şi de promovare a activităţii bibliotecii.

 1. Competenţele profesionale/generale

a)generale

 • Să cunoască şi să utilizeze conceptele specifice tehnologiei informaţionale.
 • Să conştientizeze şi să utilizeze eficient cunoştinţele informatice teoretice şi practice în diferite situaţii legate de activitatea profesională;
 • Să formeze şi dezvolte capacitatea de a comunica, utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional.
 • Să înţeleagă impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre ele şi activitatea profesională.
 • Să definească adecvat noţiunile de informaţie, document, reţea globală, Internet, browser, motor de căutare, poştă electronică, web social, catalog electronic, OPAC, blogging, reţea socială, medii sociale, comunicare online;
 • Să manifeste disponibilităţii de a evalua / autoevalua activităţi practice.
 • Să manifeste iniţiative şi disponibilităţi de a aborda sarcini variate.

b)profesionale

 • Să utilizeze un material de informatică sau a unui soft aplicativ
 • Să formeze deprinderi practice de utilizare a instrumentelor de comunicare vveb 2.0;
 • Să formeze obişnuinţa de a alege aplicaţiile corespunzătoare în abordarea sarcinilor de lucru.
 • Să formeze capacitatea de a utiliza instrumente informatice de comunicare online.
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • Să definească adecvat noţiunile de informaţie, document, reţea globală, Internet, poştă electronică, catalog electronic, instrumente web 2.0, blogging, reţea socială, medii sociale, comunicare online
 • Să cunoască bazele tehnologiei Internet şi a principalelor servicii via Internet Să înţeleagă corect modul de utilizare a unei aplicaţii Să cunoască metodele de căutare a informaţiei
 • Să cunoască soft-urile complementare pentru a converti, compresa şi analiza accesibilitatea cu ajutorul instrumentelor statistice.
 • Să analizeze necesitatea implementării unei aplicaţii anumite în activitate 

  Aplicare

 • Să formeze obişnuinţa de a alege aplicaţiile corespunzătoare în abordarea sarcinilor de lucru.
 • Să poată crea o stare de confort vizitatorilor sau participanţilor la o sesiune de comunicare online
 • Să testeze noile funcţionalităţi ale serviciilor online, conform unui protocol prestabilit
 • Să poată concepe şi redacta unele documente: prezentarea institutiei, lansarea unei acţiuni, etc.
 • Să utilizeze diferite servicii cu valoare adăugată, de exemplu chat, liste de discuţii Să opereze cu mijloacele de căutare a informaţiei Să utilizeze opţiunile oferite de web-ul social 

  Integrare

 • Să creeze un mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.
 • Să manifeste disponibilitatea de a evalua / autoevalua activităţile practice.
 • Să formeze şi să dezvolte capacitatea de a comunica, utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional.
 • Să înţeleagă impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre ele şi activitatea profesională viitoare.

 

3.Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

 

Tematica Numărul de ore
  auditoriale individuale
Internet şi Poşta electronică 4 4
Catalogul electronic (OPAC) 13 13
Mijloace de comunicare online. Mesagerie instantă (chat), Întreabă bibliotecarul, Skype, Hangout 5 5
 • Reţele sociale
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedln
 • Pinterest
 • Youtube
 • Flickr
18 18
Blog, microblog 4 4
Total 43 43

 

4. Conţinuturi structurate pe teme


Internet şi Poşta electronică

 • Să definească noţiunea de motor de căutare, portal, browser, posta electronică, tablă de discuţii, chat;
 • Să identifice noţiunea de reţea globală
 • Să determine serviciile Internet;
 • Să utilizeze resursele reţelei Internet în interese profesionale şi personale.
 • Să creeze şi să exploateze poşta electronică.

Catalog online

 • Să definească noţiunea de web social, catalog electronic, OPAC
 • Să asigure accesul la informaţie
 • Să opereze cu mijloacele de căutare a informaţiei
 • Să utilizeze opţiunile oferite de web-ul social, de distribuire şi de organizare a informaţiei

 

Mijloace de comunicare online. Mesagerie. Skype. Hangout

 • Să definească noţiunile de comunicare online, mesagerie instantă
 • Să opereze cu mijloacele de comunicare online
 • Să poată utiliza aplicaţiile online în interese profesionale

Reţele sociale

 • Să definească noţiunea de reţele sociale, brand online
 • Să creeze un cont pe reţele sociale şi să gestioneze contul instituţional
 • Să analizeze interacţiunea cu utilizatorii şi feedback-ul
 • Să creeze conţinuturi

Blog, microblog

 • Să definească noţiunea de blogging, medii sociale
 • Să opereze cu instrumentele de creare şi gestionare a blogurilor
 • Să analizeze feedback-ul utilizatorilor
 • Să asigure accesul la informaţia publicată

5.Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare

 • Metode şi procedee: explicaţii, demonstraţie, comparaţie, analiză, muncă independentă
 • Mijloace de învăţare: calculator, tablă interactivă, aplicaţii, coli, fişe, texte pentru analiză, prezentare prezi/ppt
 • Forme de organizare: activităţi frontale, activităţile de grup, activităţi individuale
 • Resurse: bibliografie obligatorie, de recomandare
 • Evaluarea: testare, conversaţii, observare

6.Bibliografie

 1. A Vision for Brand Engagement Online, or „The Goal” . – https://goo.gl/hOSD3T
 2. Biblioteca 2.0: Program de instruire / autoinstruire. – https://echipahasdeu.wordpress.coin/2010/02/26/biblioteca-20-program-de-instruire/
 3. Brut, M., Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern. Iaşi, Polirom, 2006.
 4. Evaluarea online a cunoştinţelor: aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice. Aliona Paladi, Ludmila Croitor, conf. univ. dr. Florentin Paladi. – http://sfm.asm.md/ftm/vol5nr3- 4/2%20tehnologii%20mod%20evaluare.pdf.
 5. http://brandingmanual.com/
 6. http://www.businessnewsdaily.com/2840-facebook-page-personality-type.html
 7. http://vvww.businessnevvsdaily.com/5590-online-brand-management-tips.html
 8. http://www.entrepreneur.com/article/244677
 9. http://vvww.jeffbullas.com/blogging-the-smart-vvay-hovv-to-create-and-market-a-killer-blog- with-social-media-book
 10. https://echipahasdeu.wordpress.com/?s=web+2.0
 11. Sesiunea de instruire Implementarea de tehnologii moderne TIC pentru monitorizarea electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile clin domeniul cercetării si dezvoltării”.http://goo.gl/At7Mdc
 12. Taxonomii ale obiectivelor instruirii: Dragu, Anca & Cristea, Sorin. Psihologie şi pedagogie şcolară. Constanţa: Ovidius University Press, 2003, p. 163-164. http://wwvv.dppd.ro/pedagogie/205obinstruirii_Cristea.pdf
 13. Tehnologia informaţiei şi managementul calculatoarelor. Suport de curs.
 14. Vaynerchuck, Gary. Crush It! Ed.: Harper Collins Publishers Ltd.
 15. Эпидемия контента. Маркетинг в социальных сетях и блогосфере. Бен Мак Коннелл, Джеки Хуба. Москва: Издательство: «Вершина» , 2007.