Cultura serviciilor – pilonul al V-lea Comunicarea aferentă a serviciilor


IMG_7892 (2) Astăzi, 17 martie 2017, la sfârșit de săptămână, trainingul ,,Cultura Serviciilor” continuă cu un nou subiect Comunicarea la Biblioteca Municipală ,,B.P.Hasdeu”. Lidia Kulikovki – formatorul a contribuit la formarea unei conștientizări a formabililor, despre situația comunicării  aferente a serviciilor la nivel intern și extern a B. M. ,,B.P.H”.

    Conform celor 12 piloni fundamentali ai Culturii Serviciilor, Comunicarea aferentă a serviciilor presupune: „Comunicarea dinamică în domeniul serviciilor informează și educă. IMG_7893Canalele de comunicare creative le transmit tuturor informații relevante, feedback prompt din partea utilizatorilor, povestiri pe tema serviciilor de excelență sau superioare și provocări și obiective actuale” Lidia Kulikovski .

      Astfel, la finele săptămânii bibliotecarii au perceput nevoia de constituire a unei politici de comunicare, scrise și respectate, la nivel instituțional.

Reclame

Zi de Dezvoltare


          La Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, astăzi doi martie, s-a desfășurat ședința cu toți reprezentanții din bibliotecile, care se află în suburbiile Muimg_7674nicipiului Chișinău.

     O ședință constructivă, interesantă și plină de informații utile – astfel putem descrie orele petrecute azi la CNEPB .
La începutul ședinței directorul general al Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu” a salutat participanții și a oferit informații despre oportunitățile programului Novateca. Apoi, directorul adjunct al B.M. ,,B.P.H” Elena Butucel a continuat ședința cu organizarea și desfășurarea întrunirilor profesionale pentru viitor, specificând ora și ziua întrunirilor. Tatiana Coșieri director adjunct a B.M. ,,B.P.H” s-a implicat cu o img_7682-2mică instruire în domeniul raportării a activității unei biblioteci. De asemenea, Elena Răileanu coordonator CNEPB a prezentat Oferta Educațională pentru anul 2017. Astfel bibliotecarii din cadrul bibliotecilor, din suburbiile Municipiului Chișinău au fost motivați să aplice la multe oportunități dar și să se autoevalueze cu privire la sistemul de raportare și la activitatea lor de zi cu zi.
Invitații au fost Gurievschi Vera, specialist responsabil de biblioteci, Direcția cultură și Artiom Maister, specialist Novateca: The Global Libraries Program in Moldova.

Istoria Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari


 

        Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) și-a deschis larg ușile, în data de 28 martie 2014. Acest eveniment a fost posibil, datorită eforturilor comune a Primăriei Municipiului Chișinău, IREX, Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și Novateca, care este un program cu o durată de cinci ani și are scopul de a facilita, transformarea bibliotecilor din Republica Moldova, în instituții comunitare vibrante. CNEPB a fost instituționalizat și se regăsește în organigrama Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu” (BM) și este acreditat de Ministerul Educației ca prestator de servicii educaționale.
CNEPB a elaborat Strategia de dezvoltare și Planul de activități, care prevede instrumentele necesare de dezvoltare și asigurare a durabilității CNEPB-ului. Astfel, direcțiile strategice ale Centrului sunt:

 • Dezvoltarea ofertei educaționale;
 • Consolidarea cadrului instituţional al CNEPB;
 • Sporirea vizibilității CNEPB;
 • Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor. Menționăm că CNEPB a înregistrat succese importante în realizarea acestei direcții strategice datorită stabilirii multor parteneriate eficiente și constructive:
 • Parteneriatul cu USM a fost stabilit în vederea susțineri instruirii bibliotecarilor din bibliotecile universitare și publice prin găzduirea evenimentelor de instruire și prin furnizarea de ateliere, seminare, cursuri de către formatorii CNEPB, BM.
 • Parteneriatul cu Primăria Municipiului Chișinău și Primăria orașului Yehud-Monosson, (Israel) atelierul „Planificarea strategică pentru dezvoltarea șahului” în cadrul cărua s-a desfășurat și meciul de şah on-line disputat între echipele oraşelor Chişinău, RM şi Yehud-Monosson, Israel cu participarea primarilor D. Cirtoacă şi I. Malkis și cu Academia de șah la care au participați membrii comunității interesați de șah.
 • Parteneriat cu Platforma societății civile „Pentru Europa” care a furnizat atelierul „Prin promovarea valorilor europene către o poziție civică europeană”.
 • Un parteneriat durabil se dezvoltă cu Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” susținută de trarnerii de la Academia Nicolae Dumitrescu. În parteneriat cu ei s-au realizat: Atelierele „Oportunități și Programe de Voluntariat” , „Aspecte practice și legale privind obținerea statutului de instituție gazdă”, Securing major Donors – ce presupune, cum ONG pot căuta și găsi parteneri de încredere și relaționa cu ei pe termen lung.
 • CNEPB a identificat o serie de traineri, prestatori de servicii externi și privați, cu care s-a stabilit relații de parteneriat, în furnizarea instruirilor: Ioana Crihană, director executiv Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România (ANBPR), Margareta Tătăruș – România, Silvia Bicenco, Svetlana Macrinici, Andrei Cuciuc, Viorica Ataman, Nicolae Procopie, Mariana Cojan, Lilia Snegureac, Elena Carauș, Gavrilță Lucia, Ilie Dercaci.
 • Un aspect deosebit în activitatea Centrului a fost și este parteneriatul cu Programul Național – Novateca. Datorită acestui parteneriat, CNEPB a furnizat și a găzduit: 6 runde de Formare Formatorilor, Formare Formatori „Dezvoltarea Curriculumului pentru activități de training”, 7 runde de Ateliere Servicii noi de bibliotecă, Cursuri Educația Mediatică pentru bibliotecari, Traininguri: Coalizare și advocacy pentru îmbunătățirea politicilor publice, Raportarea on-line , EduTeca, Academia de vară a tinerilor bibliotecari, Cursul Bootcamp GirlsGoIT ș.a.

Datorită tuturor parteneriatelor și scopului bine – determinat, CNEPB a fost ales ca Centru Coordonator al Centrelor regionale de Excelență Profesioanală din raioanele Telenești, Orhei, Bălți, Căușeni,Cahul, Cedîr-Lunga cu specializarea în prestarea serviciilor de formare pe segmentul inovațiilor și oferirea de servicii de formare pentru membrii comunității specifice bazate pe inovații.
Raioanele arondate Centrului sunt Hâncești, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni și bibliotecile publice din suburbiile or. Chișinău: Codru; Cricova; Durlești; Sângera; Vadul lui Vodă; Vatra; Băcioi; Bubuieci; Budești; Ciorescu; Colonița; Condrița; Cruzești; Dumbrava; Ghidighici; Grătiești; Stăuceni; Tohatin; Trușeni.
Un avantaj considerabil la activitatea Centrului a fost, că BM „B.P. Hasdeu” s-a declarat bibliotecă-inovantă, iar prin acest demers CNEPB a organizat împreună cu Departamentele specializate furnizarea unor formate noi de instruire, menite să încurajeze inovarea activității profesionale: Cafeneaua biblioteconomică „Chindii profesionale” în cadrul căreia se abordau subiecte inovative – Internalizarea brandingului, Transformarea bibliotecarilor in profesioniști ai inovației, Cultura eșecului – primul pas spre cultura inovației, Cultura serviciilor de excelență, Biblioteca modernă, Expoziția vie – o metodă de promovare a lecturii, Biblioteca-incubator; Zilele FedEx@Hasdeu ce presupune o metodă de colectare a ideilor inovative ale angajaților. Au fost realizate Cursuri de Formare formatori pentru bibliotecarii BM și Traininguri cu temele: Scrierea proiectelor, Formare facilitatori, care a avut continuitatea în cursul Formarea formatorilor în metodologia poveștilor digitale livrată deja de formatori BM și Cursul BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel ș.a.
De asemenea, la CNEPB a avut loc instruirea bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor din suburbiile mun. Chișinău, la temele: Conceptele Bibliotecii Moderne, Tehnologii informaționale, Servicii noi. Tot aici s-a desfășurat și instruiri pentru bibliotecarii din Centrele Regionale de Excelență și raioanele arondate: Atelierul ,,Cum elaborăm documentele curriculare pentru acreditare în domeniul formării”, Master klass ,,Metodologia organizării – Orei poveștilor”.
În colaborare cu ABRM și USMau fost realizate cursuri de formare continuă Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare, Biblioteca şcolară: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO, Cursuri de formare profesională de scurtă durată: Bazele Biblioteconomiei şi Științele Informării, Proiectul ”Al treilea spatiu al comunității” – Curs Cetățenie activă.
Majoritatea dintre activitățile realizate, au avut loc în sălile Centrului (Vezi pozele). Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a oferit spaţiu renovat şi dotat cu mobilier, datorită sprijinului din partea Primăriei Municipiului Chişinău, care acoperă costurile pentru întreţinere. Sălile de instruire (sala de creativitate, sala cunoştinţe şi sala inovaţie) oferă pentru cursanţi staţii de lucru, creează o ambianţă propice muncii în echipe, schimbul de opinii în grup şi lucrul individual.
Echipamentul necesar derulării procesului de instruire în condiţii optime sunt: calculatoare interconectate în reţea cu acces la internet în regim full-time, laptopuri, iPad-uri, tablete, proiector video, tablă interactivă, imprimante performante (copiator, scanner, fax), camere video, fotoaparat digital – toate sunt contribuţia IREX Moldova şi a Programului Novateca.
De asemenea, Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic şi informaţional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informaţiei (cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri de societate, ediţii periodice curente etc.).
În perioada de activitate a Centrului, au fost livrate peste 300 de activități de instruire la care au participat de peste 2000 persoane.
În următorii ani CNEPB își propune să dezvolte activitatea de instruire în baza Strategiei de dezvoltare care prevede diversificarea cursurilor axate pe inovații, tematici bazate pe aplicarea tehnologiilor moderne, formelor și metodelor non-formale de instruire, precum și va lua în considerare, rezultatele studiului sociologic cu privire la necesitățile de instruire ale comunității bibliotecare coordonat de ABRM.

Raport CNEPB 2015


RAPORT FORMAREA PROFESIONALĂ 2015

     Posibilităţile oferite de Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari s-au extins în anul de referință odată cu elaborarea Strategei de dezvoltare a CNEPB și Planului de activități de realizare a strategiei pentru anii 2015-2018 care preved instrumentele necesare de dezvoltare și asigurare a durabilității CNEPB.

     CNEPB are viziune: Centrul de Excelenţă prin ABRM a fost acreditat de Ministerul Educației ca prestator de servicii educaționale (noiembrie, 2015), cu un sistem managerial de calitate, cu parteneriate durabile pe plan naţional şi international, cu responsabilităţi şi acoperire naţională. Deci, în prezent este un Centru competitiv şi consolidat.

     BM a depus documentele la Ministerul Educației pentru obținerea acreditarii ca instituție prestator de servicii educaționale.

     BM a aplicat la Programul de Dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență Profesională, lansat de Novateca. Biblioteca Municipală se regăsește printre cei șapte câștigători.

         În următorii doi ani CNEPB își va dezvolta activitatea de instruire în baza Strategiei de dezvoltare care prevede diversificarea cursurilor axate pe inovații, tematici bazate pe aplicarea tehnologiilor moderne, formelor și metodelor non-formale de instruire, precum și va lua în considerare rezultatele studiului sociologic cu privire la necesitățile de instruire ale comunității bibliotecare coordonat de ABRM.

Pe parcursul 2016, prin inițiativa BM va organiza : „Săptămâna instruirii non-formale” în toate filialele implicând trainerii BM formați la CNEBP; transmiterea on–line a trening-urilor livrate de formatorii BM la CNEPB pentru bibliotecarii din teritoriu, spațiul rural care nu au posibilitatea de a se deplasa; Departamentul studii și cercetări va testa în cadrul CNEPB o nouă metodă de stimulare și dezvoltare a creativității „Minds camp” în cadrul cărora se va experimenta idei noi.

     Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor constitue un aspect al direcției strategice, inițiindu-se prin stabilirea unui parteneriat cu USM, secția formare continuă, Cursul Bazele biblioteconomiei și științelor Informării, în vederea susținerii instruirii bibliotecarilor din bibliotecile universitare și publice prin găzduirea evenimentelor de instruire și prin furnizarea de ateliere, seminare, cursuri de către formatorii CNEPB, BM.

     CNEPB a dezvoltat, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău și Primăria orașului Yehud-Monosson, Israel, Atelierul Planificarea strategică pentru dezvoltarea șahului, în cadrul căruia s-a desfășurat și meciul de şah on-line disputat între echipele oraşelor Chişinău şi Yehud-Monosson, Israel, cu participarea primarilor D. Chirtoacă şi I. Malkis, precum și cu Academia de șah la care au participat membrii comunității interesați de acest joc.

Un parteneriat benefic s-a stabilit cu Platforma societății civile „Pentru Europa”, care a furnizat  atelierul Prin promovarea valorilor europene către o poziție civică europeană, ce s-a încadrat perfect la una din prioritățile anului – promovarea valorilor europene.

Un parteneriat  durabil  se dezvoltă cu Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” susținută de trainerii de la Academia „Nicolae Dumitrescu. În parteneriat cu ei s-au realizat: atelierele  Oportunități și Programe de Voluntariat, Aspecte practice și legale privind obținerea statutului de instituție-gazdă. O continuitate a acestei instruiri a fost vizita de studiu la Łódź, Polonia și perfectarea documentelor pentru a obține statutul de instituție-gazdă.

CNEPB a identificat o serie de traineri, prestatori de servicii externi, privați cu care a stabilit relații de parteneriat în vederea furnizării instruirilor: Andrei Cuciuc, Viorica Ataman, Nicolae Procopie, Mariana Cojan, Lilia Snegureac, Elena Carauș, Lucia Gavrilță, Ilie Dercaci.

    În anul de referință BM a susținut un program eficient și variat de dezvoltare profesională, contribuind, astfel, la creșterea performanțelor angajaților, la adaptarea acestora la schimbările structurale, sociale și tehnologice.

Pe parcursul anului 2015, filialele au organizat diverse acţiuni de formare profesională, deja devenite tradiționale:  consultaţii personale şi în grup, ore practice, lecturi, discuţii şi dezbateri pe marginea unor articole şi informaţii ce ţin de servicii şi programe noi. Bibliotecarii au luat cunoştinţă şi de noile apariţii editoriale din domeniul profesional. Zilele pentru personal în filiale variază de la o dată pe săptămână la o dată pe lună. Au fost organizate 671 de şedinţe per rețea a cîte 1-1,5 ore. Pentru învăţarea individuală fiecare angajat acordă cîte o oră pe zi de formare profesională. Cinci ore per săptămână revine fiecărui bibliotecar pentru a învăţa individual. Pe parcursul anului un bibliotecar a acordat atenţie procesului de dezvoltare profesională individuală 250 de ore.

Programele de formare profesionale interne au cuprins diverse subiecte. Procesul de formare la Filiala „Maramureș”, precum și în majoritatea filialelor, s-a realizat prin studierea materialelor (regulamente, instrucțiuni, politici); activitatea cotidiană de serviciu; ședințe operative; ședințe speciale. Ședințele organizate periodic au avut la bază următoarele subiecte: Analiza indicilor de performanță; Biblioteca în spațiul virtual; Analiza activităților culturale; Avantajele colaborării – analiză și rezultate; Raportul de activitate: analiză, structurare, elaborare; Securitatea muncii ș.a. O temă actuală în agenda instruirilor a fost Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de bibliotecă.

La Filiala de Arte  „T. Arghezi” instruirea profesională se realizează conform unui program ce a inclus următoarele teme: Opac – instrument de lucru pentru bibliotecari; Fișa postului; Transformarea bibliotecarilor în profesioniști; Criteriile de căutare în catalogul electronic – facilități pentru utilizatori; Advocacy – parte integră a activității de bibliotecă; Bibliotecarul – lider în advocacy.

Agenda Zilelor de dezvoltare în anul curent a avut o tematică variată: participarea filialelor la realizarea scopurilor comune BM, monitorizarea activităţii, indicatori de performanţă, parteneriate, atestarea cadrelor bibliotecare, programele de lectură, implementarea și realizarea Proiectului Bătălia cărților, rezultatele misiunii de audit, publicații profesionale, analiza serviciilor WEB, s.a. În anul de referinţă au fost organizate șapte şedinţe care au durat în medie cîte trei ore cu 40 de persoane per activitate.

Instruirea personalului a fost organizată în funcție de necesitățile de dezvoltare profesională  ale diferitor categorii de angagați și axată pe subiecte și tematici din domeniile concrete de activitate. Deci, a avut un caracter practic, aplicativ.

Biblioteca Municipală susține consecvent instruirile pentru bibliotecari, coordonate de către departamentele din subordine: Barcodarea colecției; Catalogul OPAC: căutări simple și avansate (prioritățile anului); Raportul statistic; Evidența colecției; Softul BiblioReferințe; Administrarea, conversia conturilor Facebook; Aplicație TRELLO, nou și promițător instrument de comunicare și interacțiunea interdepartamentală; Autoevaluarea ca instrument de dezvoltare personala, care au oferit un suport forte pentru angajații întru susținerea atestării.

Biblioteca Municipală a lansat noi forme de instruire în procesul de formare profesională. De exemplu, a fost lansată o nouă metodă de instruire nonformală a bibliotecarilor BM – Cafeneaua biblioteconomică Chindii profesionale, în cadrul căreia se abordau subiecte inovative ca: Branding pentru biblioteci, Eșec, Biblioteca Serviciilor profesionale, Biblioteca modernă, Biblioteca-incubator, Tipologia serviciilor în biblioteca publică, Biblioteca vie. Rezultate: 10 ședințe care au inclus dezbateri profesionale, ateliere, lecții de design interior și maker space, total 35 de ore de instruire, 233 de bibliotecari instruiți și implicați, inclusiv din bibliotecile raionale, universitare, școlare.

O premieră au fost cursurile de Formare formatori pentru bibliotecarii BM. Rezultate: 16 bibliotecari din filiale instruiți. La moment cinci traineri biblioteci furnizează traininguri pentru utilizatori.

Altă premieră a fost atelierul Formarea formatorilor în metodologia poveștilor digitale livrată de doi formatori BM (24 ore instruire) pentru 14 bibliotecari din filiale, realizate: 30 de povești, a fost deschisă pagina Povești digitale la BM.

     A avut continuitate noul format de instruire Ziua FedEx@Hasdeu, metodă de colectare a ideilor inovative ale angajaților menită să încurajeze inovarea activității profesionale.

A demarat cu succes instruirea bibliotecarilor de la bibliotecile din suburbii: Băcioi, Brăila, Budeşti, Codru, Cricova, Cruzeşti, Ghidighici, Goianul Nou, Grătieşti, Hulboaca, Stăuceni, Tohatin, Truşeni, Vadul lui Vodă, Vatra – Conceptele bibliotecii moderne, Tehnologii informaționale, Servicii noi, Raportare on-line, PowerPoint. Au fost efectuate vizite și sesiuni de coaching în teritoriu. Rezultate: 16 bibliotecari instruiți, 20 de servicii noi implementate; 130 de ore de instruire. Instruirea bibliotecarilor din suburbii a fost realizată de formatorii Bibliotecii Municipale Irina Tutun și Oxana Andreev fiind o succesiune a cursului de instruire pentru formatori TOT în cadrul Programului Novateca. Pentru realizările frumoase pe acest tărâm au fost desemnați de Novateca: The Global Libraries Program in Moldova Trainerii lunii decembrie.

A IV-a ediţie a Colocviilor profesionale de vară, pentru bibliotecarii de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, s-a axat pe designul interior de bibliotecă, invitaţi fiind specialişti în domeniu.

În prima zi a fost prezentat Proiectul academic Spaţii vibrante şi atractive pentru copii şi tineri de Ana Buracioc, absolventa Facultăţii de urbanism şi arhitectură, specialitatea design interior, UTM.  Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu” și-a exprimat dorința ca proiectul să fie implementat în una din filialele noastre.

Colocviile profesionale de vara la Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” au continuat cu Atelierul de idei în stil brown bag Designul… printre rafturile de bibliotecă şi coperţile cărţilor. Invitat special: dr. Ştefan Popa, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de arte plastice şi design. Cu intervenții au venit: Valeriu Herța, grafician, designer, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova; Eleonora Brigalda-Barbas, dr. conf. univ. la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., director al Departamentului studii și cercetări, BM „B.P. Hasdeu”.  Participanții au fost întru totul de acord cu opinia colegei E. Dabija, că echipa BM „B.P. Hasdeu” dorește biblioteci moderne din punct de vedere arhitectoral și echipament performant, spații utile, confortabile pentru orice utilizator!

 

Conferinţa Descoperă. Conectează. Arhivează

La 21 octombrie 2015, la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, s-a desfășurat tradiţionala conferinţă anuală în cadrul căreia bibliotecari din diferite structuri au împărtăşit din inovaţiile, inițiativele și experiențele acumulate pe parcurs.

    Conferinţa a cuprins trei sesiuni: Laboratorul conceptelor: Descoperă! (moderat de dr. Lidia Kulikovski, director, Departamentul studii și cercetări); Hub-ul provocărilor: Conectează! (moderat de dr. Mariana Harjevschi, director general) şi Călimara ideilor: Arhivează! (moderat de Tatiana Coșeri, director adjunct).

 Laboratorul conceptelor: Descoperă!

    Sesiunea a inclus prezentări despre diverse proiecte ce promovează rezultatele studiilor, cercetărilor realizate de biblioteci care au reușit să demonstreze necesitatea unui serviciu, unei acțiuni ce aduce schimbarea în comunitate: Biblioteca viitorului; Fărâme inovative și creative la Filiala N. Titulescu; Arta traducerii și textul literar contemporan; Activități extracurriculare în cadrul proiectului „Atenție la trafic”; Din experiența Zilelor FedEx, Centrul Academic Internațional Eminescu; O istorie de transformare profesională.

 Hub-ul provocărilor: Conectează!

    Prezentările din cadrul sesiunii au vizat variate proiecte ce promovează implementarea tehnologiilor în biblioteci, precum și necesitatea stabilirii unei comunicări între membrii comunității pe diverse segmente: social, cultural etc.: Practici și experiențe în utilizarea tabletelor în biblioteci. Un alt format de lectură: cărțile electronice; Biblioteca Municipală din Praga versus Biblioteca Municipală din Chișinău: schimb de experiență.

Călimara ideilor: Arhivează!

    Valorificarea și promovarea conținutului local, național, atât prin utilizarea tehnologiilor, cât și prin alte modalități au fost subiectele principale ale prezentărilor: Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendințe autohtone și străine; Cunoaștem Chișinăul prin metode creative: Bibliocity quest; Ucrainenii Republicii Moldova văzuţi prin prisma unei cercetări; Aportul oamenilor de cultură evrei la valorificarea patrimoniului spiritual al Chișinăului; Noi tendințe de promovare a colecțiilor speciale ale Bibliotecii Municipale. Studiu de caz: opera lui Nicolae Iorga în perioada anilor 1890-1940.

    O formă de comunicare profesională prin care se discută şi se analizează subiectele comune între colegii de breaslă sunt duplexurile profesionale.

     Duplexul profesional Managementul voluntarilor în bibliotecă organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „O. Goga”,  Cluj a fost unul util pentru ambele părți: proiectele și programele de voluntariat în bibliotecile din România vor servi ca suport în perspectiva dezvoltării voluntariatului la BM „B.P. Hasdeu”. Sub genericul Valențele formării profesionale pentru bibliotecari s-a desfășurat un alt duplex profesional în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmbovița. Atît comunicările oaspeților Agenda digitală, (Alexandru Ștefănescu), cît și a colegelor noastre Cluburile de lectură – o formă eficientă de promovare a lecturii (Liliana Juc); Servicii extramuros la Filiala „Târgovişte (Larisa Ungureanu) au fost înalt apreciate de participanți.

Concluzii

Procesul de instruire pe parcursul anului la Biblioteca Municipală a avut ca scop organizarea  activităților orientate să dezvolte competențe, atitudini, instrumente și experiențe pentru a concepe noi metode de activitate, noi servicii, noi abordări biblioteconomice de modernizare a bibliotecilor.

În total la Biblioteca Municipală au fost organizate 617 acțiuni de instruire internă și 87 de acţiuni de instruire la nivel de rețea la care au participat 1253 de bibliotecari. La nivel local bibliotecarii au susţinut 19 comunicări.

Prezența în comunitatea profesională

Bibliotecarii Bibliotecii Municipale participă activ la dezvoltarea domeniului infodocumentar. Ca membri ai comisiilor, secţiunilor, grupurilor de lucru se implică la realizarea sarcinilor, promovând experienţele BM.

Un aspect deosebit în activitatea Bibliotecii Municipale este parteneriatul eficient cu programul Național Novateca și IREX. În total au fost furnizate și găzduite de Centrul de Excelență 19 activități: două runde de Formare Formatori pentru bibliotecarii din bibliotecile raionale; trei runde de ateliere Servicii noi de bibliotecă; traininguri Raportarea on-line, Identitatea vizuală a bibliotecii.

     În cadrul Programului Novateca angagații  Bibliotecii Municipale au beneficiat de instruire la  trainingurile: Joomla CMS, Servicii noi de bibliotecă, Advocacy, parte integră a activității de bibliotecă, Promovarea educației mediatice prin intermediul bibliotecilor; la follow-upul Sevicii noi de bibliotecă, follow-upul pentru formatori;  networking-ul  formatorilor; neconferința RestartTrain (comunicare: Viziuni asupra educației formale&nonformale, L. Kulikovski); Schimb de experiență: Suburbiile Chișinăului – raionul Anenii Noi; Atelier regional Modernizatorii bibliotecilor publice (Ialoveni).

     Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a mai găzduit următoarele activități:

Cursuri de formare profesională de scurtă durată Bazele biblioteconomiei și științelor informării; programul de recalificare, ABRM, USM; Cursul de formare: Voluntariatul pentru dezvoltarea societății civile în Moldova; trainingul: Aspecte practice și legale privind obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat, Asociația TDV; atelierul: Elaborarea strategiei CNEPB, AO Centrul „Pro Comunitate”; meciul de şah on-line: Moldova şi oraşului Yehud-Monosson, Israel, Academia de șah; workgroup workshopul: Consolidarea capacității instituționale; Mentoringul Dezvoltarea proiectelor ABRM.

 

Bibliotecarii de la BM au fost formatori pentru colegile din Republica Moldova: cursuri de inițiere în profesie Bazele biblioteconomiei și științelor informării (Chișinău, Căușeni, Cahul, Bălți, Soroca); cursuri de formare profesională de scurtă durată (Soroca): formatori M. Harjevschi, T. Coșeri, L. Kulikovski, G. Scobioală, T. Foiu, M. Cebotari; atelierul: Metodologia de aplicare a „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”, T. Coșeri.

 

Bibliotecarii au participat la Acţiuni de instruire organizate la nivel naţional:

1) Biblioteca Națională a Republicii Moldova:

– Simpozioanele științifice Anul Bibliologic 2014 – anul relansării și afirmării bibliotecii publice ca centru comunitar. Comunicări: FedEx@Hasdeu, instrument inovator de stimulare și încurajare a inovației: impact cifric, social și profesional, L. Kulikovski; Cărțile electronice și vocea utilizatorilor, N. Trofim.

– Seminarul national al cercetătorilor;

– Colocviul biblioteconomic internațional Calea spre succes: orientări și strategii în activitatea bibliotecilor, comunicare: Provocările Generației Millennials pentru Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, M. Harjevschi;

– Atelierul: Crearea „Planului strategic pentru perioada 2015-2020” și a „Planului de acțiuni pentru perioada 2015-2016”;

– Conferința națională a managerilor de biblioteci Consolidarea Sistemului Național de Biblioteci: imperativ, necesitate și soluții.

2) Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”

 – Salonul internațional de carte pentru copii, sesiunea de comunicări: Biblioteca – spațiu de comunicare și educație interculturală;

3) Departamentul Informațional Biblioteconomic al ULIM: Symposia Investigatio Bibliotheca, comunicări: Pledoarie pentru inovație, L. Kulikovski; Biblioteca „Ovidius” – o bibliotecă inteligentă şi didactică, N. Ghimpu;

4) Universitatea de Stat din Moldova:

– Conferința științifică națională Integrare prin cercetare și inovare, comunicări: Advocacy pentru biblioteci și coeziunea cu societatea civilă, M. Harjevschi; O tipolologie a serviciilor bibliotecii publice, L. Kulikovski; prezentarea Bătălia cărților la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, M. Harjevschi;

– atelierul Proiectarea curriculumului centrat pe competențe;

– masa rotunda Valorificarea patrimoniului științific național prin conținut digital;

5) Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova:

– Conferința ABRM satelit Biblioteci naționale și publice: Comunitate. Colaborare. Conexiune, comunicări: Un alt format de lectură: cărțile electronice, M. Bivol; Practici și experiențe în utilizarea tabletelor în biblioteci, E. Filip;

– Conferința ABRM satelit Biblioteci universitare și specializate: Partajare. Colaborare și Acces, comunicare Provocările Generației Millennials pentru biblioteci, M. Harjevschi;

– Conferința ABRM satelit Bibliotecile din învățământul profesional tehnic: redimensionare, renovare. Afirmare, comunicări: Provocările Generației Millennials pentru biblioteci, M. Harjevschi; Biblioteca „Ovidius” – partener de încredere în formarea intelectuală a tinerilor, L. Ciobanu; Biblioteca de Arte „T. Arghezi” – generatoare de idei, proiecte și servicii, A. Vîntu;

– Conferința anuală ABRM: Biblioteci dinamice: confruntări, experimente, succese, comunicări: Consolidarea ABRM prin lidership și competență, M. Harjevschi; Transparențe și uzanțe: Manualul de politici și proceduri ale ABRM. Baza de date a membrilor individuali ai ABRM. Relații publice și comunicarea în ABRM, T. Coșeri;

6) Institutul de dezvoltare și expertiza proiectului.

– Trainingurile: Managementul proiectului; Implementarea sistemului de raportare on-line;

7) Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău:

 – atelierul profesional republican: Bibliotecile școlare prin prisma Declarației de la Lyon, comunicare: Bibliotecile – intermediari ai accesului deschis la comunicare și cultură, M. Cebotari;

– atelierul: Strategii de promovare a Zilei europene a siguranței pe internet în biblioteci;

– atelierul profesional Biblioteca modernă – biblioteca altfel, comunicare Activitatea expozițională a bibliotecii – altfel, M. Cebotari;

8) Centrul pentru Jurnalism Independent:

– Hackathon-ul Puterea a cincea;

9) AGEPI:

– atelierul: Gestiunea colectivă a drepturilor de reproducere.

10) Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”:

– cursul de formare Voluntariatul pentru dezvoltarea societății civile în Moldova;

11) Biblioteca Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni:

– conferința Biblioteca modernă în spațiul comunitar, comunicare Biblioteca „Adam Mickiewicz” – laborator de inventivitate în relațiile cu publicul, O. Andreev;

12) Centrul Internațional de Training și Dezvoltare în domeniul educației evreiești (CITPD):

– seminarul Izucenie traditii prazdnika Șavout; Sărbătoarea Purim; Pesah; Hanuka;

– conferința internațională LIMUD  2015;

13) Primăria Ceadîr-Lunga:

– masa rotundă Dialogul culturilor, dialogul civilizațiilor, comunicare Biblioteca „I. Mangher” – centru spiritual al culturii naționale;  

14) Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC):

– conferinţa naţională Educaţia privind drepturile omului / drepturile copilului: obiective, finalităţi şi realităţi, comunicare Parteneriate în procesul educațional extracurricular, cazul Filialei „Ovidius”, „BM B.P. Hasdeu”, N. Ghimpu;

15) Institutul Muncii, FLCM:

– seminar Securitatea și sănătatea femeilor în atenția sindicatelor.

 

Cunoaşterea experienţei internaţionale permite Bibliotecii Municipale să fie la curent cu toate tendinţele din domeniu.

În acest an bibliotecarii au participat la următoarele acțiuni de instruire:

1) Cluj-Napoca, România – Finala națională a concursului Bătălia cărților ed.2014; Atelierul profesional Implementarea în jud. Cluj a concursului „Bătălia cărților”,  M. Harjevschi, P. Onciu, S. Javelea;

2) Iași, România – masă rotundă Literatura pentru copii între joc și educație, comunicare: Carte, joc, copil deștept, M. Șeremet;

3)  Munich, Berlin, Germania – vizită de studiu în cadrul programului Transformarea bibliotecilor în spații de acțiuni publice și discuții, M. Harjevschi;

4) Aarhus, Danemarca – Conferința Next Library – reuniune internațională anuală a bibliotecarilor profesioniști-inovatori, comunicare Driving Impact by Innovation through Re-discovering our Community Potential, M. Harjevschi;

5) București, România – Proiectul Interferențe culturale românești: Cartea în biblioteci, L. Ciobanu, C. Tricolici, V. Răileanu, comunicare Biblioteca la început de mileniu trei, V. Răileanu;

6) Łódź, Polonia – vizita de studiu în cadrul proiectului Voluntariatul pentru dezvoltarea societății civile în Moldova, O. Andreev;

7) Kiev, Ucraina – vizită de studiu, Asociația Bibliotecarilor din Ucraina, M. Harjevschi, T. Coșeri;

8) București, România – Goethe Institut, ANBPR, ABR, Atelierul Explore. Create. Share- Makerspace și biblioteci, exemplul Bibliotecii municipale Koln, V. Turvinenco, M. Bivol;

9) Minsk, Bielorusia – Conferința internațională Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом, comunicare Кишиневская библиотека  им. М.В. Ломоносова-территория русского языка, культуры и духовности в РМ, M. Șcelcicova;

10) Alba Iulia, România – Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, comunicare   Activitatea de cercetare bibliografică la Biblioteca Alba Iulia, prezentarea Biobibliografiei Alexandru Horaţiu-Frişcu, E.Căldare; Master-class Tehnici inedite de desen în cărbune şi acuarelă, formator M. Munteanu;

11) Vrancea, Galați, Brăila, România – vizită de documentare, L. Kulikovski;

12) București, România – schimb de experiență, A. Bațmanova;

13) Cernăuți, Ucraina – Simpozion Internațional Probleme actuale de filologie română, V. Răileanu;

14) Bistrița-Năsăud, România – colocviile Liviu Rebreanu, comuncicare  Actualitatea prozei lui Paul Goma, D. Crudu;

15) Iași, România – festivalul Poezia e la Iași, comunicare Poezia contemporană românească din RM, D. Crudu;

16) Balcic, Bulgaria – Turnirul poetic, comunicare Recuperarea prozei lui Vlad Ioviță, D. Crudu;

17) Sibiu, România – Zilele Iustin Panta, comunicare O poezie care a supravețuit poetului, Iustin Panta, D. Crudu;

18) Timișoara, România – Zilele literaturii basarabene, comunicare Literatura contemporană de limba română din RM, D. Crudu.

Creșterea numărului de activități de instruire și a numărului de bibliotecari instruiți atestă faptul că Biblioteca Municipală acordă o atenţie deosebită învăţării corporative la locul de muncă.

Nivel de învățare Biblioteca Municipală Național Internațional
Acțiuni de instruire 704 58 21
Bibliotecari instruiți 1253 260 17
Comunicări 19 21 11

Concluzii

În anul de referinţă 172 de bibliotecari și 42 de persoane din personalul tehnic al BM au beneficiat de instruiri la 783 de acţiuni de formare profesională (participanții 1530) cu 51 de comunicări şi intervenţii. În comparație cu anul 2013 a crescut cu 112 numărul activităților de instruire și cu 129 numărul de participanți la instruiri.

Biblioteca 2015 2014 2013 2012 2011
Acțiuni de instruire 783 671 499 575 517
Bibliotecari instruiții 1530 1397 1333 2006 1243
Comunicări 51 63 98 164 119

 

Raport CNEPB 2014


FORMAREA PROFESIONALĂ

Doar în acest an 2014 s-a realizat pe deplin conceptul  Biblioteca Municipală  instituția care învață odată cu deschiderea Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari: un centru inovator – dotat cu tehnică de ultima generaţie oferită de către Programul Novateca (calculatoare, laptopuri, tablete etc.); un centru sustenabil – disponibil datorită Primăriei Municipiului Chişinău şi a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de a aplica resursele sale umane şi financiare în menţinerea acestui centru; un centru dinamic – asigurat de formatorii ABRM şi formatori naționali instruiţi de către Programul Novateca, care au implementat programele de instruire în domeniul IT, biblioteci moderne, servicii noi de bibliotecă; un centru atractiv – cu trei săli distincte, stimulative de a fi pe potriva tendinţelor în domeniul biblioteconomic; un centru participativ – pentru că partenerii Memorandumului de înţelegere sunt deschişi (Primăria mun. Chişinău, Programul Novateca: The Global Libraries Program in Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova) pentru toată comunitatea de bibliotecari – bibliotecari publici, universitari, şcolari. Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic şi informaţional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informaţiei (cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri de societate, ediţii periodice curente etc.). Posibilităţile oferite de Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari sunt pentru a ne reinventa profesia! În anul de referință BM a susținut un program eficient și variat de dezvoltare profesională, contribuind astfel la creșterea performanțelor angajaților, la adaptarea acestora la schimbările structurale, sociale și tehnologice.

Pe parcursul anului 2014, filialele au organizat diverse acţiuni de formare profesională, printre care consultaţii personale şi în grup, ore practice, lecturi, discuţii şi dezbateri pe marginea unor articole şi informaţii ce ţin de servicii şi programe noi. Bibliotecarii au luat cunoştinţă şi de noile apariţii editoriale din domeniul profesional. Zilele pentru personal în filiale variază de la o dată pe lună la o dată pe săptămână. În medie, au fost organizate circa  570 de şedinţe per rețea a câte 1-1,5 ore. Pentru învăţarea individuală fiecare angajat acordă câte o oră pe zi de formare profesională. Cinci ore per săptămână revine fiecărui bibliotecar pentru a învăţa individual. Pe parcursul anului un bibliotecar a acordat atenţie procesului de dezvoltare profesională individuală 260 de ore.

Programele de formare profesionale interne au cuprins diverse subiecte. Ședințele organizate lunar la filiala Maramureș au avut la bază următoarele subiecte: Sinteza și analiza indicilor de performanță; Prezența bibliotecii în spațiul virtual; Servicii de referinţe în bibliotecă;  Analiza și realizarea acțiunilor necesare pentru atingerea obectivelor anuale-în baza planului anual; Raportul de activitate: analiză, structurare, elaborare; Securitatea muncii; Instruirea noilor angajați.

La Filiala de Arte  „T. Arghezi” Instruirea profesională se realizează conform unui program special al bibliotecii în cadrul biroului de muncă sub forma unor dezbateri ce se concretizează în teme:  Identitatea şi rolul în echipă,  delegarea sarcinilor – o şansă a promovării salariaţilor, facilitarea acomodării, familiarizarea cu mediu instituţional al angajatului, manifestări culturale: forme şi metodologii.

Instruirea internă la filiala „A. Mickiewicz” a inclus însușirea programelor: PicMonkey , Photoinstrument.

Biblioteca Centrală a organizat Atelierul Jocuri de societate și Atelier de reciclare a CD-urilor pentru bibliotecari.

Agenda Zilelor de dezvoltare în anul curent a avut o tematică variată: participarea filialelor la realizarea scopurilor comune BM, monitorizarea activităţii, indicatori de performanţă, parteneriate, atestarea cadrelor bibliotecare, implementarea Proiectului „Trolleybook – cartea cu antene”, publicații profesionale, prezența Bibliotecii Municipale pe WEB s.a. În anul de referinţă au fost organizate nouă şedinţe care au durat în medie câte trei ore cu 40 persoane per activitate.

  Instruirea personalului a fost organizată în funcție de necesitățile de dezvoltare  profesională  ale diferitor categorii de angagați și axată pe subiecte și tematici din domeniile concrete de activitate, deci, a avut un caracter practic, aplicativ.

Spre exemplu :

Atelierul Formarea Formatorilor în metodologia Poveștilor Digitale a avut un impact benefic asupra participanților. Au descoperit cum să creezi o povestire digitală de succes! Ce desemnează aceasta? Ar fi o istorisire promptă cu priză la public, ce ar informa, sensibiliza utilizatorul. Participanții au înțeles că povestirea digitală este o nouă pistă de a promova și a valorifica imaginea bibliotecii în comunitate.  Atelierul Povestiri digitale s-a desfășurat interesant, motivațional, cu o doză de suspans, cu mult spirt de echipă. Au fost însușite noi programe Live MovieMaker, Audacity, Video Windows. La final cei 13 participanți ai atelierului au realizat și prezentat căte o poveste iar  formatorul Margareta Tătăruș, România, a oferit participanților suportul de curs. Au continuat să exersese realizând noi povestiri digitale și altele în proiect la ora actuală.

Impactul Atelierului „Resurse informaţionale on-line” organizat într-o formă inovativă/interactivă (rezultat al instruirii TOT, Novateca), a fost  observat instant – s-a îmbunătățit considerabil conținutul resurselor informaţionale publicate pe blog-urile filialelor, se urmărește o delimitare clară dintre expoziţii şi revistele bibliografice, o reducere semnificativă a greșelilor de prezentare a materialelor, schimbarea aspectului estetic în prezentarea resurselor informaţionale (expoziţii, reviste, liste, texte).

Activitățile de formare profesională au avut o tematică diversă: Managementul comunicării; Managementul timpului; Managementul conflictelor; Strategii de eficientizare a interacțiunii Bibliotecii cu utilizatorii pe rețelele de socializare; Prezentarea în formatul Pecha Kucha;  Expoziții virtuale; Resurse informaționale pe blogurile bibliotecii; Organizarea standului expozițional și participarea efectivă la expoziții; Zilele FedEx@Hasdeu; Zece reguli pentru o fotografie de succes; Rețelele de socializare – statistici; Paradigma designului în activitatea biblioteconomică; Statistica și evaluarea serviciilor de bibliotecă: utilizarea corectă a tipizatelor destinate statisticii, înțelegerea noțiunilor utilizate în raportare; Învățăm concepte innovative: Loializarea utilizatorilor; Biblioteca bazată pe talent ș. a. În activitățile de instruire au fost antrenați prestatori de servicii de instruire externi cum ar fi Silvia Bicenco, Svetlana Macrinici, Andrei Cuciuc.

BM a lansat NOI forme de instruire în procesul de formare profesională:

 • Cafeneaua publică în cadrul Zilei Europene a competențelor profesioniștilor din informare și documentare
 • Zilele FedEx@Hasdeu
 • Modulul Învățăm concepte inovative

Cafeneaua publică Profilul bibliotecarului e-facilitator s-a desfășurat în formă de dialog activ, schimb de informații și găsire de soluții creative de acțiune pe subiectele: Funcțiile Bibliotecarului e-Facilitator în dezvoltarea unei comunități educate; Bibliotecarul e-Facilitator – interfață între tehnologie și utilizatori; Bibliotecarul e-Facilitator – factor-cheie în inițiativele de participare comunitară și e-Facilitatea și cultura networking-ului. A facilitat activitatea invitatul special Ioana Crihană, director executiv ANBPR, România.

Colocviile de vară 2014 s-au desfășurat sub genericul: Provocările bibliotecilor: cărțile electronice. Lucrările Colocviului au demarat cu prezentarea directorului general a BM B.P.Hasdeu M.Harjevschi Cărțile electronice: dileme internaționale.

Sesiunile au inclus prezentări despre Biblioteci și modelele business de împrumut a cărților electronice – Dumitru Sinchevici, http://www.librarie.md. Achiziționarea și împrumutul acestor cărți au trezit interesul publicului, impresionat de programul OverDrive care stă la baza împrumutului cărților electronice din EBSCO.

Au urmat dezbateri Cartea electronică vs Cartea tipărită.  Cei prezenți au evocat argumente pro și contra acestor două suporturi ca, în final, să fie acceptată formula – nu importă suportul, importă conținutul. Reprezentanții de la două edituri Prut International și Cartier au relatat despre modul de fabricare a cărților tipărite și electronice.

Webinarul Practici și inovații în utilizarea și căutarea cărților electronice – Ebooks in EBSCO a familiarizat bibliotecarii cu  EBSCO Ebooks, cu modalitățile de accesare a cărților electronice. Prezentarea a fost efectuată de Iryna Krejcarova, reprezentata EBSCO pentru Rusia, Ucraina și Moldova.

Un subiect nou a fost prezentarea aplicației web Să ne cunoaștem orașul urmată de prezentarea aplicației mobile Jocuri și aplicații electronice pentru copii, făcută de Ilie Dercaci, Deveto software.

CONFERINŢA ACCEPTĂM PROVOCĂRILE – CELEBRĂM SUCCESELE

Conferinţa anuală Acceptăm provocările – celebrăm  succesele, s-a desfășurat în cadrul a patru paneluri, fiecare urmat de sesiuni de întrebări și răspunsuri.

La panelul Biblioteca – incubator de inovații și idei au împărtășit din inițiativele și experiențele sale filialele „Onisifor Ghibu”, „M. Lomonosov”, „Adam Mickiewicz”, „N. Titulescu”, „Târgu-Mureș”, „Liviu Rebreanu”, „Transilvania” abordând problemele cercetării literare și bibliografice, practicilor inovative de animație cu publicul, de promovare a cărții și lecturii s.a.

A trezit un viu interes comunicarea „Percepția publicului tînăr despre biblioteca modernă” (Departamentul dezvoltare și comunicare) din cadrul panelului Biblioteca – spațiu pentru explorare şi cunoaştere.

Comunicarea „Strategii de eficientizare a interactiunii Bibliotecii Centrale cu utilizatorii pe rețelele de socializare” susținută de managerul „Creatego” Andrei Cuciuc a fost comunicarea – cheie a panelului  Biblioteca – conector interactiv și creativ, urmată de comunicările Filalelor „Târgu-Mure”, CAE, Arte: „Cea mai bună experiență de promovare a cărții și lecturii pe rețelele sociale”, „Catalogul partajat al BM B.P. Hasdeu – instrument de interacțiune bibliotecar-utilizator”, „Cuantificarea valorii informației pe rețelele de socializare@C(unoștințe), A(ctualitate), I(ndicatori), E(ficiență)”.

Despre felul cum cunoaștem capitala și promovăm valorile chișinăuiene prin însuși chișinăuienii; prin prisma unei bibliografii; prin Mihai Eminescu au relatat comunicările panelului  Biblioteca – patrimoniu comunitar.

O formă de comunicare profesională prin care se discută şi se analizează subiectele comune între colegii de breaslă sunt duplex-urile profesionale. Duplex profesional „Valențele formării profesionale pentru bibliotecari” organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj  si Programul Novateca a diseminat practici utile despre experiențele din ambele părți, precum și a Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, care oferă oportunități de dezvoltare profesională pentru bibliotecari și organizează diverse acțiuni de instruire nonformală pentru bibliotecarii din diverse rețele de biblioteci, precum cele publice, universitare, școlare, promovând concepte inovative de dezvoltare a bibliotecilor. Discuţiile au fost utile şi necesare si pentru cei care au experienţe în profesie şi cei care vor să înceapă acest drum iar colaborarea Instituțiilor și coordonarea eforturilor v-a garanta succesul proiectelor.

Concluzii

Procesul de instruire pe parcursul anului la Biblioteca Municipală a avut ca scop organizarea activităților orientate să dezvolte competențe, atitudini, instrumente și experiențe pentru a concepe noi metode de activitate, noi servicii, noi abordări biblioteconomice de modernizare a bibliotecilor.

În total la Biblioteca Municipală au fost organizate 570 de acțiuni de instruire internă și 61 de acţiuni de instruire la nivel de rețea la care au participat 1231 de bibliotecari. La nivel local bibliotecarii au susţinut 27 de comunicări.

PREZENŢA ÎN COMUNITATEA PROFESIONALĂ

Bibliotecarii Bibliotecii Municipale participă activ la dezvoltarea domeniului infodocumentar. Ca membri ai comisiilor, secţiunilor, grupurilor de lucru se implică la realizarea sarcinilor, promovând experienţele BM.

În cadrul Programului Novateca au urmat cursul TOT 6 angagați ai Bibliotecii Municipale. Oxana Andreev (filiala A. Mickiewicz) și Irina Tutun (Departamentul Memoria Chișinăuiană)  au fost recunoscuți ca Formatori naționali.  Au beneficiat de instruire la Trainingurile: „Conceptul Bibliotecii Moderne”, „Servicii noi de bibliotecă” și „Management organizational” alte șase persoane din cadrul bibliotecii. La rîndul ei Biblioteca Municipală a participat cu 10 comunicări la Conferința specialiștilor IT din Programul Novateca: Serviciile IT la BM B.P.Hasdeu,  a fost coorganizator a Atelierului: Modernizarea bibliotecilor”  pentru bibliotecile din suburbii (înscriere pt aderarea la programul național Novateca); Seminar național: Planificarea strategică, Prezentare: Elaborarea strategiei de dezvoltare în bibliotecile publice. Experiența BM B.P Hasdeu – L. Kulikovski; Atelier de totalizare pentru participanții la trainingul „Inovații metodologice pentru bibliotecile publice”, Comunicare: Programe de lectură inovative – T. Coșeri; a participat la 8 activități de instruire ca formator.

Programul Național Novateca a organizat la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari 18 activități de instruire: Cursuri: Formarea formatorilor; Training-uri: EduTeca, Servicii noi de bibliotecă; IT Conference.

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a mai găzduit următoarele activități:

Atelier: Importanța cercetării,  pentru bibliotecarii de la Biblioteca AȘM.

Cursuri de scurtă durată: Managementul inovațional al instituțiilor infodocumentare pentru bibliotecarii din bibliotecile instituțiilor superioare de învățământ.

Training: Securing major Donors organizat de Academia Nicolae Dumitrescu

Cursuri: Inițiere în editorul de texte Microsoft Office Word; Inițiere în utilizarea IT pentru bibliotecari –internet, PowerPoint, organizate de ABRM pentru bibliotecarii din învățământul școlar și vocațional.

Bibliotecarii de la BM au fost formatori pentru colegii din Republica Moldova:

 1. Atelierele „Management inovațional”, „Cultura și calitatea serviciilor bibliotecii”, „Importanța cercetării pentru biblioteci”, au fost livrate la Bibliotecile raionale din Cimișlia, Cahul, Cantemir, Orhei, Drochia, Strășeni; la Biblioteca Universității de Stat „A.Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice din Moldova, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din or. Cahul
 2. Reuniunea metodică a bibliotecarilor şcolari: Atelierul „Valorile competențelor profesionale ale bibliotecarilor” cu comunicari G. Scobioală, T. Coșeri.
 3. Cursuri de scurtă durată: „Managementul inovațional al instituțiilor infodocumentare” pentru bibliotecarii din bibliotecile instituțiilor superioare de învățământ. M. Harjevschi, l. Kulikovski, T. Coșeri

Bibliotecarii au participat la alte acţiuni de instruire organizate la nivel naţional:

 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova: Anul Bibliologic 2013, Simpozion Științific: Anul 2013 – integrare informațională a bibliotecilor publice din RM: realizări și perspective de viitor; Conferințe Zonale: Biblioteca și comunitatea. Consolidarea relațiilor
 2. Biblioteca Națională a Republicii Moldova: Anul Bibliologic 2015, Anul promovării valorilor europene
 3. Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”: Simpozion: Servicii inovative de bibliotecă pentru copii și adolecenți-Comunicare: Ecuația comunicării-factori și premise pentru deschidere și inovație în bibliotecă – A. Timuș; Relații de comunicare inter-relaționare generațională, M. Șeremet
 4. Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”: Sesiune de comunicări: Biblioteci în serviciul copiilor: modernitate, diversitate, interactivitate, Comunicare: Biblioteca N.Titulescu – furnizor de idei noi și proiecte – Al. Nosatîi.
 5. Biblioteca Națională pentru Copii „I. Creangă”: Seminar: Dreptul fiecărui copil la carte: problemele literaturii și promovării lecturii.
 6. Centrul American de Resurse al Ambasadei SUA: Bibliotecile și rețelele de socializare. (Suzanne Miller, specialist în biblioteconomie și resurse informaționale).
 7. Departamentul Informațional Biblioteconomic al ULIM: Symposia Investigatio Bibliotheca: Inovarea în bibliotecă: accente de management. Diversificarea serviciilor și produselor informaționale, Comunicări: Paradigma designului în activitatea biblioteconomică – Lidia Kulikovski; Trusa inovațiilor – agenda și logistica la BM „B.P. Hasdeu” (cazul filialei Ovidius) – N. Ghimpu; Colloque International: L’interculturalite et la pragmatique a travers la linguistique, la litterature, la traduction et la communication, Comunicare: Istoricul şi terminologia resurselor multiculturale spre definirea accesului la informaţie – N. Ghimpu; Clubul bibliofililor Biblioartis; Lecție publică: Inovații în bibliotecile americane.
 8. Universitatea de Stat din Moldova: Conferința științifică Națională: Integrare prin cercetare și inovare, Comunicări: „Instruire pentru inovație la Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu” – Lidia Kulikovski; „Context internațional și provocări pentru politica bibliotecilor cu privire la împrumutul electronic în biblioteci” – Mariana Harjevschi; „Cercetarea bibliografică locală – contribuții considerabile la scrierea memoriei chișinăuiene” – Taisia Foiu; „Cinci distincții ale muncii în echipă în contextul perturbării comunicării instituționale” – T. Coșeri.
 9. Biblioteca „A. Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei: Masa rotundă: Tinerii ca promotori ai valorilor culturale, Comunicare: Biblioteca „Ovidius” un spațiu cultural modern pentru tineri – L. Ciobanu.
 10. Biblioteca Raională Călărași: Schimb experiență: Servicii oferite de bibliotecă persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
 11. Biblioteca Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni: Zilele Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir”, Comunicare: Contribuția CAIE în valorificarea și promovarea patrimoniului eminescian, E. Dabija; Atelier: Târgul istoriilor de succes.
 12. Camera de Comerț și Industrie: Seminar Organizarea standului expozițional; Training: Documentarea corectă a concedierilor.
 13. Centrul Internațional de training KEDEM: Seminar: Hanuka; Семинар: Развитие еврейских образовательных программ; Conferințe: Limud; Неформальное еврeйское образованиение; Moldova pentru cetățeni.
 14. Ambasada Germaniei: Conferința Neue Impulse der deutsch-moldauischen Zusammenarbeit (Noi implicări în colaborarea moldo-germană).
 15. Institutul de dezvoltare a Tehnologiilor informației: Prezentarea platformei de comunicare MANTIS; Prezentarea Sistemului de management al calității.
 16. UTM, Conferința Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM la 50 de ani: evoluție în timp.
 17. Primăria Municipiului Chișinău, BM „B.P.Hasdeu”, Departamentul „Memoria Chișinăului”: Conferință internațională: Patrimoniul cultural al Chișinăului vs dezvoltarea urbanistică.
 18. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova: Conferință: Biblioteci puternice – comunități puternice, Comunicare: Trolleybook, un nou proiect de succes al BM „B.P. Hasdeu” – S. Javelea; Conferintă: Proprietatea intelectuală și dreptul de autor – repere internaționale susținută de M. Regneală, președintele Asociației Bibliotecarilor din România.

Cunoaşterea experienţei internaţionale permite Bibliotecii Municipale să fie la curent cu toate tendinţele din domeniu.

În acest an bibliotecarii au participat la următoarele acțiuni de instruire:

 1. Bistrița, România: Conferința Națională ANBPR, Comunicări: Proiect inovator Trolleybook, M. Harjevschi; Zilele FedEx@Hasdeu, L. Kulikovski
 2. Helsinki, Finlanda: Comunicare: Proiectului Building Strong Library Association in Republica Moldova, M. Harjevschi.
 3. Cluj, România: Comunicări: Proiect inovator Trolleybook M. Harjevschi.
 4. Brăila, România: Conferință: Mijloace moderne de atragere a publicului în biblioteci, Comunicare: Jocurile de societate – C. Mamaiscaia.
 5. Lion, Conferința IFLA: Prezentarea Building Strong Library Association Librariesm Citizens, Societies: Confluence for Knowledge, M. Harjevschi, L. Kulikovski, N. Țurcan
 6. Cluj-Napoca, România: Conferința Națională a ABR: Bibliotecile – acces deschis la educație și cultură. Comunicare: BM „B. P. Hasdeu”, Chișinău – Jos pălăria, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din Moldova și comunicarea cu reţelele de biblioteci – M. Harjevschi.
 7. Lvov, Ukraina: Conferința „Limud” – A. Mihalachi
 8. Alba Iulia, România: Festivalului Internațional „L. Blaga”: Comunicare E.Căldare;

                                            Congresul Spiritualităţii Româneşti, ediţia a XVIII-a – E. Căldare

 1. România: Vizită de documentare și informare – O. Andreev, A. Nosatîi
 2. București, România: Workshop: Update. Jung&erwachsen. Prezentare: Trolleybook, M. Harjevschi, V. Turvinenco.
 3. Bistrița, România, Biblioteca Județeană: Selectarea surselor pentru Catalogul – bibliografie Liviu Rebreanu, creator de destine, I.Tutun.

Creșterea numărului de activități de instruire și a numărului de bibliotecari instruiți atestă faptul că Biblioteca Municipală acordă o atenţie deosebită învăţării corporative la locul de muncă.

Nivel de învățare Biblioteca Municipală Național Internațional
Acțiuni de instruire 631  29 11
Bibliotecari instruiți  1231 150 16
Comunicări 27 26 10

 

Concluzii

În anul de referinţă 1397 de bibliotecari ai BM au participat la 671 de acţiuni de formare profesională cu 63 de comunicări şi intervenţii. În comparație cu anul 2013 a crescut cu 173 numărul activităților de instruire și cu 64 numărul de bibliotecari instruiți.

  2014 2013 2012 2011 2010
Acțiuni de instruire 671 499 575 517 435
Bibliotecari instruiții 1397 1333 2006 1243 1568
Comunicări 63 98 164 119 74

 

 

La CNEPB :   Instruire BM – 25 de activități; persoane instruite –  436

Novateca; ABRM – 23 de activități; persoane instruite – 298

Total la CNEPB:  48 activități de instruire, 734 persoane instruite (durata de 83 de zile)

 

O nouă subdiviziune la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”


Inaugurarea Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” constituie un moment important în viaţa sistemului de biblioteci din Republica Moldova. în cadrul evenimentului de inaugurare, precedat de un moment festiv. La această mare sărbătoare alături ne-au fost Primăria Municipiului Chişinău, Programul Novateca / Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, care au contribuit la inaugurarea Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari în cadrul BM. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Chişinău Centrul şi-a deschis larg uşile pe 28 martie 2014, Direcţiei cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, directorul Iniţiativei Bibliotecii Globale a Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates” Deborah Jacobs, oaspeţi de onoare din cadrul Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor (IFLA), Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBRP), din partea programelor de dezvoltare ale bibliotecilor publice din Ucraina şi România, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere, bibliotecari.
În luările de cuvânt ale viceprimarului de Chişinău Nistor Grozavu, precum şi ale lui Andrei Chistol, şef de secţie la Ministerului Culturii, Evan Tracz, director, programul Novateca, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, şeful Departamentului studii şi cercetări, ş.a. a fost menţionată importanţa deschiderii Centrului pentru comunitatea bibliotecară, s-au făcut aprecieri privind investiţiile în modernizare şi dotare.
„Pentru ca oamenii din ţară să obţină informaţii bune, ei au nevoie de cineva, care să le transmită aceste informaţii într-un mod accesibil. Pentru ca bibliotecarii să fie moderni, ei au nevoie de un spaţiu de instruire, să fie creativi şi să transmită informaţia prin intermediul tehnologiei moderne”, a menţionat Deborah Jacobs.
„Ce modernizăm fără bibliotecari instruiţi? Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari va oferi un spaţiu propice dezvoltării informaţionale, obţinerilor competenţelor profesionale. Ne-am propus acest centru pentru toate tipurile de biblioteci, şi – mai cu seamă – pentru bibliotecile din spaţiul rural, să-i instruim şi să le cultivăm cultura instruirii continue şi a perfecţionării”, a mai adăugat conf. univ. dr. Lidia Kulikovski.
În calitate de gazdă, directorul general al BM „B.P. Hasdeu” Mariana Harjevschi a reiterat că acest eveniment a fost posibil datorită eforturilor comune: „Şi mult puteam fi în căutarea acelui altceva, cu sau fără pasiune, nu am fi reuşit dacă această frumoasă sincronizare a ambiţiei comunităţii bibliotecare, a deschiderii Primăriei Municipiului Chişinău şi a generozităţii Programului Novateca, IREX şi Fundaţiei „Bill & Melinda Gates” de a semna Memorandumul de înţelegere pentru a deschide Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari.”
Sărbătoarea a fost întregită de expoziţiile tinerilor ceramişti Adrian Triboi (ceramică neagră tradiţională după tehnologia strămoşilor noştri geto-daci) şi Sandu Bejenaru (farfurii decorative, toate inspirate din arta Greciei şi Romei antice) .
Centrul este un proiect naţional care implică şi antrenează bibliotecarii din toate reţelele în acţiuni de instruire. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a oferit spaţiu renovat şi dotat cu mobilier, datorită sprijinului din partea Primăriei Municipiului Chişinău şi va acoperi costurile pentru întreţinere.
Echipamentul necesar derulării procesului de instruire în condiţii optime – calculatoare interconectate în reţea cu acces la internet în regim full-time, laptopuri, iPad-uri, tablete, proiector video, tablă interactivă, imprimante performante (copiator, scanner, fax), camere video, fotoaparat digital – toate sunt contribuţia IREX Moldova şi a Programului Novateca.
Sălile de instruire (sala de creativitate, sala cunoştinţe şi sala inovaţie) oferă pentru cursanţi staţii de lucru, creează o ambianţă propice muncii în echipe, schimbul de opinii în grup şi lucrul individual.
Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic şi informaţional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informaţiei (cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri de societate, ediţii periodice curente etc.).
ABRM va oferi programe de training şi alte oportunităţi de dezvoltare profesională, va elabora un plan de lungă durată pentru asigurarea durabilităţii Centrului.
Obiectivele prioritare ale Centrului de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” sunt:
iniţierea şi dezvoltarea cooperării pentru modernizarea, diversificarea activităţii bibliotecare prin suport formativ;
asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunităţi de formare pentru bibliotecari în corespundere cu necesităţile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din RM;
desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului uman din comunitatea regională şi naţională, în colaborare cu alte organizaţii interesate de performanţă durabilă a specialiştilor din sfera infodocumentară;
realizarea proceselor de educaţie continuă;
reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale specialiştilor din structurile infodocumentare;
crearea unor parteneriate cu centre de formare continuă şi instituţii de specialitate.
Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, prin activităţile organizate, va asigura: educarea culturii instruirii continue; motivarea aspiraţiei bibliotecarului către instruire continuă şi perfecţiune; un mediu de lucru încurajator pentru cursanţi să evolueze spre perfecţionare; un cadru generator de posibilităţi de instruire şi perfecţionare continuă; forme nonformale şi ludice de învăţare, exemple reale, din viaţa bibliotecilor şi bibliotecarilor; abordarea sistemică a instruirii; demonstrarea avantajelor formării continue; încurajarea sistemelor personale de învăţare; catalizarea constituirii unei comunităţi de bibliotecari instruiţi pentru inovare.
De asemenea, Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, prin activităţile organizate va dezvolta atitudini, instrumente, experienţe care vor face bibliotecarii capabili să conceapă noi metode de activitate, noi servicii şi activităţi; va influenţa şi va genera mutaţii pozitive de mentalitate profesională de sorginte să transforme bibliotecarii în adepţi ai instruirii continue, să capete măiestrie şi fluenţă în transformarea bibliotecii în biblioteca visurilor utilizatorului, comunităţii.
Avem speranţa că instituţia va fi la înălţimea exigenţelor vremii, va corespunde deplin standardelor pe care timpul le impune. Este un nou început cu noi forţe şi strategii în relansarea sistemului de instruire în domeniu.

E. CEBOTARI,
bibliotecar-principal
Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari,
BM „B.P. Hasdeu”

CEBOTARI, Elena. O nouă subdiviziune la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” // Bibliopolis. – 2014. – Vol. 51, Nr. 1. – P. 90-92.