Traineri Advocacy Profesioniști


 IMG_1071  În perioada 04-06 septembrie 2017, la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari se desfășoară atelierul organizat de către programul Novateca „Ajustarea Curriculumului Advocacy”. Participanți sunt trainerii, care  au dobândit performanță în prestarea atelierelor de Advocacy pentru bibliotecari cât și performanțe de advocacy în bibliotecile lor.

 IMG_1072  Prima zi a fost una introductivă. Participanții au fost încurajați de către directorul programului Novateca, Evan Tracz: „Aș fi dorit ca în aceste zile deja voi să vorbiți iar Novateca mai mult să tacă. Voi deja aveți o experiență mai mare ca noi și experiența voastră va ajuta enorm la ajustarea curriculumului”. Fiecare participant ardea de dorință să-și expună experința sa de advocacy. Spre exemplu, Tatiana Foliușneac, formator la Biblioteca Publică Orăşenească, Rîşcani spunea „Am auzit că la noi în or. Râșcani au venit multe personalități din politică, eu fiind cointeresată de prosperitatea bibliotecii, nu m-am abținut să nu mă apropii de primar și să-i povestesc despre avantajele calculatoarelor în bibliotecă dar și despre neajunsurile pe care le au – copii se îmbulzesc la un calculator, neavând locuri ajunse”. Așadar, Tatiana Foliușneac ne-a povestit că după discuția care a avut-o cu primar au fost donate 25 de scaune bibliotecii.  Aceasta este o acțiune de Advocacy cu care bibliotecara din or. Rîșcani se poate bucura.

    Bibliotecarii și-au expus istoriile de succes dar și dificultățile cu care se confruntă, IMG_1084după care, Ludmila Ouș, formator și director la Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu” din Bălți a expus beneficiile trainingului Advocacy pentru bibliotecarii locali și pentru membrii comunității, a identificat soluții și propuneri pentru dezvoltarea conținutului Capitolul 1 „Ghidul formatorului în Advocacy”. Toate avantajele și beneficiile acțiunilor de Advocacy pe teritoriul Republicii Moldova colectate din întreaga comunitate a bibliotecarilor,  au fost argumentate cu date,  reprezentate grafic prin CANVA și video.

    La finele primei zi de instruire, toți bibliotecarii împreună cu formatorii Oleg Bursuc și Lidia Kulikovski au analizat prestația Ludmilei Ouș și au preluat ideile necesare pentru ajustarea curriclumului.

   În următoarele două zile participanții vor avea prezentări, pe teme diferite, pentru a ajunge la scopul propus: eficientizarea și ajustarea curriculumului Advocacy. Aștăptăm cu mare drag celelalte prestații și le dorim succes trainerilor.

 

Reclame

Formare avansată de formatori


       O săptămână emoționantă, creativă, intensivă și interesantă, la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari.

     ,,Formare avansată de Formatori” – training livrat de către Programul Novateca în frunte cu liderii formatori dl. Oleg Bursuc și dna. Lidia Kulikovski. Participanții au fost formatorii din cadrul Centrelor regionale: Bălți, Telenești, Orhei, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cahul și de la Biblioteca Națională pentru Copii, Biblioteca Municipală ,,B.P.Hasdeu”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Perioada în care s-a livrat trainingul a fost 20 – 24 martie.

 IMG_8256 (2)   Prima zi de training, 20 martie, participanții  au avut ocazia să-și împărtășească succesele întregii echipe, cu privire la managementul blogului și ajustarea curriculum, conform sugestiilor de la follow-up 14-16 februarie. În această zi s-au implicat și formatorii: Maria Morari cu scopul de a încuraja participanții la un management calitativ a blogurilor și Natalia Dubencu, care a provocat toți participanții la elaborarea unui produs video, utilizând programa movie maker. La finele zilei, sesiunea a IV-a, dl. Oleg Bursuc și dna. Kulikovski, au livrat cunoștințe noi, cu privire la interacțiunea formatorilor cu persoanele dificile în activitățile de training. Acest subiect a continuat să fie abordat și la începutul celei de a doua zi: „Cum interacționăm cu Dominatorii în activitățile de trening?” și ,,Eficientizarea comunicării cu „Dominatorii”. Apoi, conform agendei, a urmat abordarea subiectului celui mai captivant dar și celui mai complicat ,,Politica de acreditare a curriculum-urilor conform standardelor”. Așadar, acest subiect, necesitând o maximă atenție și o durată mai lungă de timp pentru înțelegerea specificului, acestui proces de acreditare, a fost abordat în decurs a două zile de training:  celei de a doua și a treia zi. Astfel, participanții au reușit să-și creeze mape cu toată informația necesară pentru acreditare iar formatorii au depus maxim efort pentru ca fiecare Centru, să înțeleagă politica și documentele necesare pentru acreditarea, a cel puțin a unui curs.

        În ziua a patra de training, participanții au avut ocazia să dezvolte și să livreze o
IMG_8240 sesiune din curriculumul „Formare formatori”.  Așadar, ei au creat un produs colectiv și au trăit, împreună cu formatorii lideri, o experiență inedită. Formabilii responsabili, cu emoții – au fost foarte activi, atenți, generând sugestii, rezolvând exerciții, lucrând în grup, dezvoltând produse, discutând și apreciind colegii, schimbându-și rolurile – din trainer în formabil și invers. Până la ultima oră a persistat interesul, voia bună, optimismul, teoria mergând mână-n mână cu practica, umorul, arta, teatrul și poezia. Iar, în cea de a cincea zi de training, formabilii au primit un feedback constructiv din partea formatorilor vis-à-vis de produsul lor. Feedback-ul primit a trezit în formabili și mai multă încredere în forțele proprii și conștientizarea capacității de a presta cursuri Formare de Formatori. De asemenea, directorul Programului Novateca, Evan Tracz, a susținut participanții, prin discursuri motivante la tema „Cum ar trebui să fie un formator?”

IMG_8299 (2)           Aceste 5 zile au fost un laborator, un experiment. Așa cum, am avut prezente 7 Centre de Excelență, am avut 7 modele de trainig, 7 abordări diferite, 7 conținuturi distincte, 7 logistici diferite, 7 comportamente, 7 atitudini, 7 înțelegeri, 7 anagajamente. A fost totul impecabil? Nu! A fost responsabil și totodată vessel, a fost creativ și amuzant, a fost inovativ și cu pasiune. Angajații Novateca, angajații Centrului de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, mediul sigur, prietenos al centrului au oferit acel ambiant care a indus o stare de bine participanților, la instruire.

Cultura Serviciilor


IMG_7735 (2)     Departamentul Sudii și Cercetări în parteneriat cu Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a elaborat un nou curriculum „Cultura serviciilor in bibliotecile publice” care are ca scop formarea unei echipe puternice de lideri in servicii care vor avea capacitatea, cunoștințele și abilitățile necesare să inspire spiritul fiecărui bibliotecar pentru  susținerea  unei culturi a serviciilor de excelență la Biblioteca Municipală ,,B. P. Hasdeu” (B. M. ,,B.P.H”).

        Obiectivele trainingului urmăresc: (1) Formarea comunității de lideri capabili să conducă orientarea spre servicii și să consolideze o cultura a servicilor de  excelența B. M. ,,B.P.H”; (2) Obținerea  cunoștințelor și abilităților necesare  de a impulsiona, inspira si alimenta spiritul fiecărui bibliotecar  de a crea un avantaj sustenabil bibliotecii, comunității, o imbunătățire continuă și o constantă a performanțelor proprii prin implemetarea serviciilor ; (3) Înțelegerea rolului transformator al serviciilor manifestând-ul prin acțiuni concrete de creare a unei culturi, Cultura B.M. ,,B.P.H”, a serviciilor de excelență.  (vezi AGENDA SERVICII)

        Formabilii sunt liderii B.M. ,,B.P.H”, din primul eșalon managerial, – directorul general MarianaIMG_7753 (2) Harjevschi, vicedirectorii Tatiana Coșeri, Ludmila Pânzaru;  șefii de departamente Taisia Foiu (Memoria Chișinăului), Ana Chioresco (Management infodocumentar), Svetlana Javelea (Comunicare și dezvoltare, Viorica Lozinschi (Managementul resurselor umane), Elena Răileanu (Centrul de Excelență Profesională pentru bibliotecari); Tatiana Borodatîi (Editorial) care caută  răspunsuri la întrebările care-i frământă: Care este adevarata definiție a serviciilor ?, Ce inseamnă să creezi o cultura a serviciilor ?, Care sunt beneficiile – pentrtu utilizatori, parteneri, colegi, comunitate – construirii unei  culturi a serviciilor de excelență ?, Ce acțiuni pot managerii întreprinde chiar acum, in timp real, pentru a se putea bucura de  aceste beneficii ?.

          Trainingul  din 13 martie a avut doua sesiuni. PrCultura serviciilor A4a-01ima,  Introducere in cultura serviciilor, în care formabilii au înțeles De ce  servicii ? De ce servicii de excelență ? De ce o cultura a serviciilor ?  Ca să muncim în unison, ca o echipă. Doar așa vom avea rezultate, un element forte de cultura instituțională, imagine, reputație, iar serviciile de excelență, inovatoarea aduc si notorietate. În a două sesiune consacrată Arhitecturii culturii serviciilor de excelență  cu accent pe primul pilon al acestei arhitecturi Limbajul comun al serviciilor, formabili au evaluat prezența unui limbaj comun specific serviciilor in politici, strategii si  a materialelor elaborate, publicate de B.M.,,B.P.H” și au elaborat un miniglosar de noțiuni comune  aferente serviciilor, au ințeles ce au de facut pentru a susține un limbaj comun, limbaj B.M.,,B.P.H” element obligator al culturii serviciilor

            Curriculumul trainingului Cultura serviciilor conține 12 sesiuni in care se vor prezenta cei 12 piloni a serviciilor; Comunicarea în servicii ; Recrutarea în servicii, Îndrumarea în servicii,  Recunoașterea și recompensarea serviciilor, Vocea utilizatorului, Măsurarea si evaluarea serviciilor, Procesul de îmbunătățire a serviciilor, Redresarea și garantarea serviciilor, Etalonul serviciilor, Modele de urmat în servicii.

          Echipa  care a livrat primele două sesiuni au fost : idee, conținut – Lidia Kulikovski ; procesare, design – Tatiana Borodatîi ; logistică, asigurare support de curs (multiplicare) – Elena Cebotari ; confort,  estetică – Elena Raileanu, Tatiana Fiodoruc.

Dezvoltarea Curriculumului pentru Centrele de Excelență


16788404_10211087469115271_1409921752_n    Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) are onoarea să participe la trainingul ,,Dezvoltarea Curriculumului pentru Centrele de Excelență”. La acest training participanții sunt directorii și formatorii Centrelor de Excelență, structurate în cadrul bibliotecilor, din toată Republica Moldova.

      Mulțumim organizatorilor pentru desfășurarea extraordinară a trainingului, 16754669_10211087478315501_1675929437_ncreând o atmosferă pozitivă și constructivă.  De altfel, CNEPB a și primit un cadou din partea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional, care are misiunea de a dezvolta și promova cultura calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competivităţii economice și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Chiciuc, Andrei. Dicționar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calității / Andrei Chiciuc. – Chișinău: S. n., 2016. – 224 p.

carte1         În acest dicționar găsim termeni și definiții utilizate pe larg în domeniul de asigurare a calității și care sunt redate aici într-un format accesibil tuturor celor interesați. Termenii din dicționar sunt în ordine alfabetică și traduși în limbile română, engleză, franceză, rusă.  La elaborarea dicționarului, la identificarea termenilor și a definițiilor din domeniul infrastructurii calității a fost utilizată literatura de specialitate, materialul expus fiind prezentat într-un mod lesne de înțeles pentru un public cât mai larg.

 

Biblioteca centru comunitar


Curriculum disciplinei/cursului
Biblioteca centru comunitar

Autor: dr., conf.univ. Lidia Kulikovski

Preliminarii

Spaţiile publice sunt parte integrantă a oricărei comunităţi. Biblioteca este un spaţiu public comunitar. Succesul oricărei biblioteci ca şi a oricărei comunităţi nu e determinată exclusiv de activităţile lor, de angajaţii lor, de spaţiile/localurile/clădirile lor, de ofertele culturale şi recreative. Bibliotecile ca şi comunităţile devin magneţi reali atunci când acestea oferă oamenilor calităţile intangibile pe care ei le-au experimentat în viaţa civică a comunităţilor: sentimentul de loc; vitalitate socială, preocupări de calitatea vieţi cetăţenilor (cu toate componentele sale).

Biblioteca Publică Centru Comunitar este modelul novator de împuternicire a comunităţilor la nivel local pentru a crea experienţe unice de animaţie comunitară – lectură publică, discuţii, divertisment, educaţie, socializare, care adună oamenii împreună. Biblioteca, prin definiţie, este instituţie comunitară şi actor comunitar, este bun vecin şi mentor comunitar… Bibliotecile, pe parcursul timpului a fost titularizată ca: „comoară comunitară”, „memorie comunitară”, „universitate comunitară”, „centru comunitar”, „creierul comunitar”, „casa mare a comunităţii” şi, mai nou, „conector comunitar”. Astăzi, există o înţelegere tot mai mare a modului în care se pot schimba funcţiile profesionale ale biblioetcii. Multe comunităţi sunt la cotitura dintre alternativ şi tradiţional, în orientarea disciplinată spre revitalizarea vecinătăţilor/cartierelor/zonelor or, aceasta oferă bibliotecii noi modalităţi de a funcţiona în calitate de centre de renaştere locală.

Biblioteca centru comunitar este un model care accentuiază rolul transformator al bibliotecii în comunitate.

Cursul are ca scop să ofere cunoştinţe şi să pună la dispoziţie, prin teorii şi modele, toate ingredientele pentru a transforma biblioteca publică în centru comunitar. Cursul de specializare a bibliotecarilor este conceput pentru a asigura prin calitatea intervenţiei metodologiile şi instrumentele necesare procesului de transformare a bibliotecii într-un veriatbil centru comunitar. Bibliotecarii vor obţine o serie de competenţe absolut necesare acestui proces precum: conceperea şi proiectarea unor iniţiative comunitare, ralierea activităţii la necesităţile comunităţii, competenţe civice.

Cursul, prin structura şi modul de abordare propus, reprezintă un reper de plecare în dezvoltarea competenţelor necesare pentru orientarea bibliotecilor spre acest model, recomandat de IFLA/UNESCO.

Curriculum pentru cursul Biblioteca centru comunitar a fost evaluat de Departamentul Comunicare şi Teoria Informării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

 1. Competentele profesionale/generale

a)generale

 • să utilizeze o gamă extinsă şi variată de cunoştinţe practice şi teoretice specifice bibliotecii centru comunitar;
 • să rezolve problemele legate de conceptul biblioteca centru comunitar luând în considerare aspecte culturale, sociale şi etice relevante;
 • să elaboreze abordări strategice pentru transformarea bibliotecii în centru comunitar utilizând informaţiile, cunoştinţele şi competenţele acumulate.

b)profesionale

 • Cartografierea comunităţii din perspectiva componenţei demografice, sociale şi culturale;
 • Planificarea proceselor de dezvoltare comunitară cu implicarea tuturor actorilor comunitari;
 • Dezvoltarea strategiilor de dezvoltare comunitară bazate pe necesităţile comunitare;
 • Lansarea şi susţinerea iniţiativelor comunitare;
 • Aplicarea tehnicilor şi metodelor de evaluare a serviciilor pentru comunitate;
 • Identificarea paşilor spre transformarea bibliotecii în centru comunitar.
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • să cunoască aspectele inovării conceptului de biblioteca centru comunitar;
 • să distingă specificul necesităţilor şi aşteptărilor membrilor comunităţii;
 • să explice trăsăturile caracteristice şi structura procesului de transformare în centru comunitar.

Aplicare

 • să demonstreze capacitatea de analiză a necesităţilor comunităţii;
 • să aplice aspectele de organizare a proceselor de dezvoltare a serviciilor noi;
 • să determine riscurile în managementul implementării serviciilor noi;
 • să sintetizeze componentele planului de creare a unor spaţii de conectare comunitară;
 • să stabilească legătura între dezvoltarea şi implementarea serviciilor noi dezvoltarea/inovarea bibliotecii.

Integrare

 • să rezolve şi să interpreteze aspectele caracterului civic şi responsabilităţile comunitare ale bibliotecii;
 • să autoevalueze situaţiile specifice leagte de serviciile comunitare.

 

 1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

 

Nr. d/o Tematica Numărul de ore
auditoriale individuale
1. Abordări inovative ale modelelor de biblioteci 1  
2. Impactul şi beneficiile bibliotecii moderne Biblioteca centru comunitar 4 4
3. Crearea spaţiilor creative comunitare, spaţii de conectare comunitară 4 4
4. Planificarea unui atelier de evaluare a unui spaţiu de conectare comunitare 6 12
  TOTAL 15 20

 

 1. Conţinuturi structurate pe teme

Tema 1. Abordări inovative ale modelelor de biblioteci

 • să cunoască modelele de biblioteci existente şi vehiculate;
 • să explice şi să interpreteze abordările teoretice referitoare la modelele existente şi viitoare de biblioteci;
 • să înţeleagă procesele de transformare a bibliotecii tradiţionale în alte modele – digitală, virtuală, multimedia, centru comunitar.

Tema 2. Impactul şi beneficiile Bibliotecii Moderne modelul Conector Comunitar

 • să descrie modelul biblioteca centru comunitar;
 • să cunoască caracteristicele conceptului biblioteca centru comunitar;
 • să identifice beneficiile pentru biblioteca publică a conceptului biblioteca centru comunitar.

Tema 3. Crearea spaţiilor publice active

 • să înţeleagă principalele componente ale unui spaţiu comunitar;
 • să demonstreze capacitatea de a identifica potenţiale spaţii publice pentru transformarea lor în spaţii comunitare active;
 • să aplice cunoştinţele la elaborarea unei strategii de activizare a spaţiilor publice nevalorificate din comunitate.

Tema 4. Planificarea unui atelier de evaluare a unui spaţiu de conectare comunitară

 • să înţeleagă metodologia de evaluare a unui spaţiu de conectare comunitară;
 • să demonstreze capacităţi de evaluare şi generare a soluţiilor pentru activizarea spaţiilor
 • comunitare;
 • să aplice abilităţile de planificare a unui eceniment de evaluare.
 1. Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare
 • Metode şi procedee: conversaţia, dezbateri, explicaţia, exemplificarea, comparaţia, simularea, joc de rol, biblioteca vie, lucrul cu textul, munca independentă, demonstraţia;
 • Mijloace de învăţământ: tablă, coli, fişe de lucru, texte, analiza studiilor de caz, prezentare ppt/prezi;
 • Forme de organizare: activitate frontală, activitate în grup, activitate individuală;
 • Resurse: bibliografie obligatorie, de recomandare, modele de servicii şi strategii;
 • Evaluarea: observare, conversaţii, dezbatere, testare.

Bibliografie

 1. Kulikovski, Lidia. Biblioteca şi comunitatea. Un bibliotecar la fiecare masă. / McCook, Kathleen. . Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii. Ch.: Magna Princeps, 2010.-14-11.
 2. Kulikovski, Lidia. Biblioteca publică modernă – prispa comunităţii. . – BiblioPolis, 2013, vol52, nr.2.-88-94.
 3. Kulikovski, Lidia. Biblioteca conector comunitar. Ghid pentru bibliotecari, 2015, 34 p. Manuscris..
 4. Kulikovski, Lidia. Biblioteca modernă. Ghid pentru bibliotecari de modernizare a bibliotecii. 2015, 45 p. Manuscris.
 5. McCook, Kathleen de la Pena .. Un loc la masă: participarea la dezvoltarea comunităţii. Ch.: Magna Princeps, 2010. – 112 p.
 6. Moldovanu, Liliana. Oraganizarea evenimentelor comunitare / Management în stucturile infodocumentare. -Târgu Mureş: S.N. 2012. 178 p.
 7. Palier, Denis. Bibliotecile. Krafoart, 2007. – 140 p.

 

Formare formatori


Curriculum disciplinei/cursului
Formare formatori

Autor: dr., conf.univ. Lidia Kulikovski

Preliminarii

Bibliotecile sunt oglinzile societăţii, se schimbă, se adaptează la ritmul societăţii. Noile funcţii dictate de o lume tehnologică solicită bibliotecari competenţi, multifuncţionali. Societatea deleagă responsabilităţi majore bibliotecilor – să fie centre comunitare veritabile, să educe tehnologic, informaţional şi cultural cetăţenii. Astăzi bibliotecarul trebuie să fie formator comunitar, animator comunitar, faciliator, mai nou e-facilitator, ludotecar, să implementeze servicii inovative pliate pe interesele cetăţenilor.

Cursul are drept scop formare de formatori pentru bibliotecarii din bibliotecile publice. Cursul de specializare a viitorilor formatori este conceput pentru a asigura prin calitatea intervenţiei lor la realizarea noilor roluri ale bibliotecii publice, participând prin acestea la dezvoltarea continuă a instituţiei bibliotecare.

Viitorii formatori, bibliotecari ai bibliotecilor publice, vor cunoaşte conceperea şi proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi revizuirea în vederea asigurării calităţii a programelor de formare. Vor obţine o serie de competenţe absolut necesare asigurării calităţii programelor de formare, precum: conceperea şi proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi revizuirea în vederea asigurării calităţii programelor de formare.

Cursul, prin structura şi modul de abordare propus, reprezintă un reper de plecare în dezvoltarea competenţelor viitorilor formatori pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de formare a adulţilor – rol/obiectiv/sarcină delegată de IFLA /UNESCO.

Curriculum pentru cursul Formare formatori a fost evaluat de Departamentul Comunicare şi Teoria Informării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

 1. Competenţele profesionale/generale

a)generale

 • să utilizeze o gamă extinsă şi variată de cunoştinţe practice şi teoretice specifice domeniului info-documentar, în special aspectului formării profesionale;
 • să demonstreze capacitatea de auto-gestionare a procesului de învăţare;
 • să rezolve problemele formării profesionale prin utilizarea informaţiilor din surse specializate luând în considerare aspecte sociale şi etice relevante;
 • să-şi îmbunătăţească comportamentul pe baza auto-cunoaşterii;
 • să elaboreze abordări strategice pentru îndeplinirea sarcinilor care apar în timpul muncii sau al studiului, prin aplicarea cunoştinţelor specializate şi prin utilizarea surselor de informaţii specializate.

b)profesionale

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor la formare
 • Aplicarea tehnicilor şi metodelor speciale de formare
 • Identificarea nevoilor organizaţionale de formare
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • să cunoască aspectele instruirii la adulţi şi copii;
 • să distingă stilurile de învăţare;
 • să explice trăsăturile caracteristice şi structura normei juridice.

Aplicare

 • să demonstreze capacitatea de analiză a izvoarelor de drept în domeniul biblioteconomie şi caracteristicele acestora;
 • să aplice aspectele de organizare a depozitului legal în instituţiile cu statut de depozit legal;
 • să determine corectitudinea aplicării normei de drept de autor în activitatea de bibliotecă;
 • să identificeşi aplice documentele normative interne de bibliotecă;
 • să stabilească legătura între legislaţia internaţională şi cea naţională în domeniul biblioteconomie.

Integrare

 • să rezolve şi să interpreteze aspectele conţinutului şi aplicării normelor juridice specifice domeniului biblioteconomie;
 • să autoevalueze recomandările la nivel internaţional în domeniul biblioteconomie.
 1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.

d/o

Tematica Numărul de ore
auditoriale individuale
1. Educaţia adulţilor: educaţia formală nonformală, informală. Principiile educaţiei. Educaţia experienţală (învăţarea prin experienţă). 4  
2. Stiluri de învăţare, stiluri de formatori 4  
3. Etapele procesului de formare 6  
4. Planificarea formării 6  
5. Organizarea formării. Desfăşurarea formării 6 45
6. Evaluarea şi revizuirea formării 4  
  TOTAL 30 45
 1. Conţinuturi structurate pe teme

Tema 1. Educaţia adulţilor: educaţia formală nonformală, informală. Principiile educaţiei. Educaţia experienţală (învăţarea prin experienţă).

 • să cunoască principiile fundamentale ale educaţiei;
 • să explice şi să distingă tipurile de formare şi să interpreteze locul fiecărui tip în activitatea de formare a structurilor infodocumentare;
 • să înţeleagă rolul educaţional al bibliotecii şi rolul de formator al bibliotecarului în societea de astăzi.

Tema 2. Specificul învăţării adulţilor. Stiluri de învăţare, stiluri de formatori.

 • să cunoască secificul învăţării adulţilor;
 • să distingă stilurile de învăţare a adulţilor;
 • să identifice particularităţile stilurilor şi să-şi definescă stilul preferat de învaţare.

Tema 3. Etapele procesului de formare. Structura cadru a unei activităţi de formare

 • să cunoască etapele procesului de formare;
 • să distingă componentele structurii unei activităţi de formare;
 • să elaboreze structura unei activităţi de instruire;

Tema 4. Planificarea formării.

 • să cunoască etapele planificării unei activităţi de formare;
 • să distingă noţional diferenţa dintre modalităţile de formare – training, seminar, atelier;
 • să aplice cunoştinţele acumulate la definirea scopului, obiectivelor unei activităţi de formare.

Tema 5. Organizarea şi desfăşurarea formării.

 • să cunoască toate elementele procesului de organizare şi desfaşurare a formării.
 • să interpreteze Piramida instruirii şi teoriia lui Bloom din perspectiva activităţii lor de
 • instruire;
 • să poată transmite competenţele acumulate către alţii.

Tema 6. Evaluarea şi revizuirea activităţii de formare.

 • să cunoască criteriile de evaluare a formării;
 • să distingă diferenţele dintre impactul activităţii de formare şi randamentul formatorului;
 • să evalueze impactul sesiunilor colegilor sub aspectul reproducrii, înţelegerii, aplicării, analizei şi sintezei, a judecăţilor de valoare şi a metodologiei folosite.

5.Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare

 • Metode şi procedee: conversaţia, dezbateri, explicaţia, discuţii facilitate, exemplificarea, comparaţia, lucrul cu textul, lucrul în grup, munca individuală, acvariu, mozaic, brainstorming, demonstraţia, simularea; biblioteca vie;
 • Mijloace de învăţământ: tablă, coli, fişe de lucru, texte literare şi profesionale, analiza studiilor de caz, prezentare ppt/prezi, harta învăţării, harta activităţii de formare
 • Forme de organizare: activitate frontală, activitate în grup, activitate individuală
 • Resurse: bibliografie obligatorie, de recomandare, filme video, exemple notorii de formatori, exemple notorii de cursuri de formare;
 • Evaluarea: observare, conversaţii, dezbatere, testare, feedback constructiv la fiecare produs elaborat.

Bibliografie

 1. Bell, Chip R. Manageri şi mentori. – Bucureşti: Curtea veche publishing, 2006. – 232 p.
 2. Hamei, Gary. Ce contează acum. Cum să câştigăm într-o lume a schimbărilor implacabile a competiţiei feroce şi a inovaţiei de nesfârşit. – Bucureşti: Publica, 2012. – 372 p.
 3. Godin, Seth. Eşti de neînlocuit? – Bucureşti: Publica, 2012, .- 352 p.
 4. Kawasaki, Guy. încântare. Arta de a influenţa sentimentele, gândurile şi acţiunile celorlalţi. Bucureşti: Publica, 2012. – 280 p.
 5. Kulikovski, Lidia. Instruire pentru inovaţie la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. BiblioPolis, voi.52, nr. 2, 2014. – p. 7-11.
 6. Kulikovski, Lidia. Legile perfecţionării. Intre bibliotecă-formator-bibliotecar. Incursiune teoretică cu excurs praxiologic. – BiblioPolis, 2013, voi.50, nr.4. – p. 80-84.
 7. Quaranta, Michel. Animarea grupurilor. Ghid practic. Bucureşti: Polirom, 2009. – 196 p.
 8. Pink, Daniel. Ce anume ne motivează eu adevărat. – Bucureşti: Publica, 2011. – 260 p.
 9. Robinson, Ken. O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei. – Bucureşti: Publica, 2011.-380 p.
 10. Sharma, Robin. Călugărul care şi-a vândut Ferrari-ul. – Bucureşti: Vidia, 2010, 256 p.
 11. Townsend, Robert. Ascensiunea într-o organizaţie.. -Bucureşti: Curtea veche 2011, 186 p.
 12. Zandler, Rosamund. Arta posibilului. Bucureşti: Publica, 2011. – 260 P.

 

Gestiunea financiară a instituţiei infodocumentare


Curriculum disciplinei/cursului
Gestiunea financiară a instituţiei infodocumentare

Autor: Tatiana Coşeri

 1. Preliminarii

Disciplina Gestiunea financiară a instituţiei infodocumentare are ca scop familiarizarea masteranzilor cu cele mai reuşite modele de elaborare a bugetului.

Tematica şi conţinutul orelor de curs presupun înţelegerea importanţei gestiunii financiare ca criteriu principal în asigurarea realizării obiectivelor bibliotecii. Vor fi explorate principiile bugetare, structura bugetului, clasificarea bugetară şi algoritmul de elaborare a bugetului.

 1. Competentele profesionale/generale

a)generale

 • să evalueze calitatea serviciilor şi produselor de bibliotecă din perspectiva dezvoltării pe termen lung;
 • să definească idei/concepţii privind gestiunea financiar/bugetar;
 • să elaboreze bugetul unei biblioteci;
 • să implementeze auditul social şi indicatorii de performanţă în managementul financiar/bugetar

b)profesionale

 • să realizeze un studiu privind estimarea surselor financiare;
 • să selecteze indicatorilor de intrare şi ieşire în studierea managementului financiar/bugetar;
 • să evalueze experienţele bibliotecilor privind elaborarea bugetelor anuale.
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • să interpreteze conceptul de buget, surse financiare, clasificare financiară, articol şi an bugetar;
 • să elaboreze bugetul instituţiei infodocumentare;
 • să distingă tipurile buget;
 • să descrie forma şi metodologia de elaborare a bugetului;
 • să cunoască cadrul legislativ şi normativ cu privire la finanţe publice şi responsabilitatea bugetar-financiară din Republica Moldova.

Aplicare

 • să argumenteze necesitatea bugetului;
 • să selecteze tehnicile şi metodele de lucru adecvate etapelor de elaborare a bugetului;
 • să identifice influenţa particularităţilor tipologice ale bibliotecilor asupra conţinutului bugetului;
 • să aplice indicatorii de performanţă pentru estimarea bugetară;
 • să proiecteze, implementeze şi să evalueze sistemul bugetar în bibliotecă.

Integrare

 • să evalueze bugetul unei biblioteci concrete;
 • să elaboreze modele de bugete;
 • să propună recomandări cu privire la metodologia elaborării bugetelor;
 • să aplice principiile bugetare;
 • să identifice indicatorii privind estimarea bugetară la nivelul unei biblioteci
 1. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

 

Nr. d/o Unităţi de conţinut Curs Lucrul individual
1. Bugetul instituţiei infodocumentare 4
2. Strategii financiare în instituţiile infodocumentare 2
3. Planificarea bugetului 2
4. Modele de întocmire a bugetului. Bugetul pe articole. Bugetul pe programe 4
5. Monitorizarea, redactarea bugetelor 2
6. Adaptarea, standardizarea bugetelor 2
7. Forme standardizate de bugetare. Bugetul de „sus în jos”. Bugetul de Jos în sus” 4
8. Elaborarea bugetului pe articole 4 4
9. Elaborarea bugetului pe programe 4 4
10. Elaborarea bugetului pentru o activitate 2 4
Total 30 18
 1. Conţinuturi structurate pe teme
Subiectul 1. Bugetul instituţiei infodocumentare

Unităţi de conţinuturi

 • Cadrul conceptual al managementului financiar/bugetar
 • Definiţia bugetului, clasificare bugetară, cheltuieli bugetare, performanţă, repartizare bugetară
 • Caracteristicile procesului bugetar
Subiectul 2. Strategii financiare în instituţiile infodocumentare

Unităţi de conţinuturi

 • Legislaţia privind finanţarea şi responsabilităţile bugetare
 • Reguli, competenţe bugetare
Subiectul 3. Planificarea bugetului

Unităţi de conţinuturi

 • Ţintele principale ale întocmirii bugetului
 • Metode de estimare a necesarului financiar: analiza SWOT, auditul social, indicatori de performanţă, brainstorming
Subiectul 4. Modele de întocmire a bugetului. Bugetul pe articole. Bugetul pe programe

Unităţi de conţinuturi

 • Tendinţe actuale privind elaborarea bugetelor
 • întocmirea bugetelor pe termen scurt
 • întocmirea bugetelor pe termen lung
 • întocmirea bugetelor pe articole
 • întocmirea bugetelor pe programe

Bibliografie

 1. Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 1121-1039 din 21 mai 2004 cu privire la crearea Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova – SIBIMOL.
 2. Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 129-d din 29 decembrie 2011 privind aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2012-2014).
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 „Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”.
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 „Privind aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”.
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20.07.2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice”.
 6. Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 9 noiembrie 2004 „Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale contunue”.
 7. Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea cu privire la biblioteci.
 9. Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
 11. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare.
 12. Manifestul IFLA/UNESCO pentru biblioteca publică.
 13. ORDIN privind aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe nr. 187 din 24.12.2013 // Monitorul Oficial Nr.312- 314/1922 din 31.12.2013
 14. Program Naţional privind informatizarea sferei culturii pentru anii 2012-2015 (pct. 416 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai 2012).
 15. Regulamentul cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1151 din 2 septembrie 2002.
 16. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. -Ch.: Ed. ARC, 1997. -318 p.

 

Mijloace de comunicare WEB


Curriculum disciplinei/cursului
Mijloace de comunicare WEB

Autor: Ludmila Pînzari

Preliminarii

Tehnologiile informaţionale, fiind un domeniu relativ tînăr, în ultimii ani se dezvoltă destul de intens, acoperind toate domeniile activităţii umane. Iar mediile sociale schimbă modul de interacţiune între oameni, permit obţinerea unor informaţii noi, şi, în acelaşi timp, facilitează valorificarea informaţiilor. Acest curs are ca scop acumularea unor cunoştinţe suficiente pentru utilizarea cu succes a tehnologiilor informaţionale, şi anume a instrumentelor de comunicare web 2.0, în activitatea cotidiană. El include noţiuni generale despre instrumentele de comunicare online, mediile sociale, lucrul în mediul Internet, Skype, Hangout, poşta electronică, reţele sociale: Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest, Youtube, Flickr, bloguri, microbloguri, precum şi web social, catalogul electronic. Cursul este destinat bibliotecarilor care sunt responsabili de segmentul de informare şi servire a utilizatorilor, precum şi de promovare a activităţii bibliotecii.

 1. Competenţele profesionale/generale

a)generale

 • Să cunoască şi să utilizeze conceptele specifice tehnologiei informaţionale.
 • Să conştientizeze şi să utilizeze eficient cunoştinţele informatice teoretice şi practice în diferite situaţii legate de activitatea profesională;
 • Să formeze şi dezvolte capacitatea de a comunica, utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional.
 • Să înţeleagă impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre ele şi activitatea profesională.
 • Să definească adecvat noţiunile de informaţie, document, reţea globală, Internet, browser, motor de căutare, poştă electronică, web social, catalog electronic, OPAC, blogging, reţea socială, medii sociale, comunicare online;
 • Să manifeste disponibilităţii de a evalua / autoevalua activităţi practice.
 • Să manifeste iniţiative şi disponibilităţi de a aborda sarcini variate.

b)profesionale

 • Să utilizeze un material de informatică sau a unui soft aplicativ
 • Să formeze deprinderi practice de utilizare a instrumentelor de comunicare vveb 2.0;
 • Să formeze obişnuinţa de a alege aplicaţiile corespunzătoare în abordarea sarcinilor de lucru.
 • Să formeze capacitatea de a utiliza instrumente informatice de comunicare online.
 1. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de:

Cunoaştere

 • Să definească adecvat noţiunile de informaţie, document, reţea globală, Internet, poştă electronică, catalog electronic, instrumente web 2.0, blogging, reţea socială, medii sociale, comunicare online
 • Să cunoască bazele tehnologiei Internet şi a principalelor servicii via Internet Să înţeleagă corect modul de utilizare a unei aplicaţii Să cunoască metodele de căutare a informaţiei
 • Să cunoască soft-urile complementare pentru a converti, compresa şi analiza accesibilitatea cu ajutorul instrumentelor statistice.
 • Să analizeze necesitatea implementării unei aplicaţii anumite în activitate 

  Aplicare

 • Să formeze obişnuinţa de a alege aplicaţiile corespunzătoare în abordarea sarcinilor de lucru.
 • Să poată crea o stare de confort vizitatorilor sau participanţilor la o sesiune de comunicare online
 • Să testeze noile funcţionalităţi ale serviciilor online, conform unui protocol prestabilit
 • Să poată concepe şi redacta unele documente: prezentarea institutiei, lansarea unei acţiuni, etc.
 • Să utilizeze diferite servicii cu valoare adăugată, de exemplu chat, liste de discuţii Să opereze cu mijloacele de căutare a informaţiei Să utilizeze opţiunile oferite de web-ul social 

  Integrare

 • Să creeze un mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.
 • Să manifeste disponibilitatea de a evalua / autoevalua activităţile practice.
 • Să formeze şi să dezvolte capacitatea de a comunica, utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional.
 • Să înţeleagă impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre ele şi activitatea profesională viitoare.

 

3.Tematica şi repartizarea orientativă a orelor

 

Tematica Numărul de ore
  auditoriale individuale
Internet şi Poşta electronică 4 4
Catalogul electronic (OPAC) 13 13
Mijloace de comunicare online. Mesagerie instantă (chat), Întreabă bibliotecarul, Skype, Hangout 5 5
 • Reţele sociale
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedln
 • Pinterest
 • Youtube
 • Flickr
18 18
Blog, microblog 4 4
Total 43 43

 

4. Conţinuturi structurate pe teme


Internet şi Poşta electronică

 • Să definească noţiunea de motor de căutare, portal, browser, posta electronică, tablă de discuţii, chat;
 • Să identifice noţiunea de reţea globală
 • Să determine serviciile Internet;
 • Să utilizeze resursele reţelei Internet în interese profesionale şi personale.
 • Să creeze şi să exploateze poşta electronică.

Catalog online

 • Să definească noţiunea de web social, catalog electronic, OPAC
 • Să asigure accesul la informaţie
 • Să opereze cu mijloacele de căutare a informaţiei
 • Să utilizeze opţiunile oferite de web-ul social, de distribuire şi de organizare a informaţiei

 

Mijloace de comunicare online. Mesagerie. Skype. Hangout

 • Să definească noţiunile de comunicare online, mesagerie instantă
 • Să opereze cu mijloacele de comunicare online
 • Să poată utiliza aplicaţiile online în interese profesionale

Reţele sociale

 • Să definească noţiunea de reţele sociale, brand online
 • Să creeze un cont pe reţele sociale şi să gestioneze contul instituţional
 • Să analizeze interacţiunea cu utilizatorii şi feedback-ul
 • Să creeze conţinuturi

Blog, microblog

 • Să definească noţiunea de blogging, medii sociale
 • Să opereze cu instrumentele de creare şi gestionare a blogurilor
 • Să analizeze feedback-ul utilizatorilor
 • Să asigure accesul la informaţia publicată

5.Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare

 • Metode şi procedee: explicaţii, demonstraţie, comparaţie, analiză, muncă independentă
 • Mijloace de învăţare: calculator, tablă interactivă, aplicaţii, coli, fişe, texte pentru analiză, prezentare prezi/ppt
 • Forme de organizare: activităţi frontale, activităţile de grup, activităţi individuale
 • Resurse: bibliografie obligatorie, de recomandare
 • Evaluarea: testare, conversaţii, observare

6.Bibliografie

 1. A Vision for Brand Engagement Online, or „The Goal” . – https://goo.gl/hOSD3T
 2. Biblioteca 2.0: Program de instruire / autoinstruire. – https://echipahasdeu.wordpress.coin/2010/02/26/biblioteca-20-program-de-instruire/
 3. Brut, M., Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern. Iaşi, Polirom, 2006.
 4. Evaluarea online a cunoştinţelor: aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice. Aliona Paladi, Ludmila Croitor, conf. univ. dr. Florentin Paladi. – http://sfm.asm.md/ftm/vol5nr3- 4/2%20tehnologii%20mod%20evaluare.pdf.
 5. http://brandingmanual.com/
 6. http://www.businessnewsdaily.com/2840-facebook-page-personality-type.html
 7. http://vvww.businessnevvsdaily.com/5590-online-brand-management-tips.html
 8. http://www.entrepreneur.com/article/244677
 9. http://vvww.jeffbullas.com/blogging-the-smart-vvay-hovv-to-create-and-market-a-killer-blog- with-social-media-book
 10. https://echipahasdeu.wordpress.com/?s=web+2.0
 11. Sesiunea de instruire Implementarea de tehnologii moderne TIC pentru monitorizarea electronica a datelor privind activitatile si infrastructurile clin domeniul cercetării si dezvoltării”.http://goo.gl/At7Mdc
 12. Taxonomii ale obiectivelor instruirii: Dragu, Anca & Cristea, Sorin. Psihologie şi pedagogie şcolară. Constanţa: Ovidius University Press, 2003, p. 163-164. http://wwvv.dppd.ro/pedagogie/205obinstruirii_Cristea.pdf
 13. Tehnologia informaţiei şi managementul calculatoarelor. Suport de curs.
 14. Vaynerchuck, Gary. Crush It! Ed.: Harper Collins Publishers Ltd.
 15. Эпидемия контента. Маркетинг в социальных сетях и блогосфере. Бен Мак Коннелл, Джеки Хуба. Москва: Издательство: «Вершина» , 2007.