OFERTA EDUCAȚIONALĂ INTEGRATĂ A CENTRELOR NAȚIONALE ȘI REGIONALE DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI, TRIMESTRUL 1, ANUL 2019 (ianuarie – martie)


Vă punem la dispoziție oferta educațională pe primul trimestru al anului 2019.

Acest an va fi un an în care vom continua să prestăm serviciile noastre obișnuite de bibliotecă, presupunând totodată anumite abordări inovatoare, continuând tradiția, dar și îmbrățișând modernitatea, cerințele și nevoile actualității, precum în toate sferele de activitate socială și în domeniul nostru, biblioteconomic. În ceea ce privește Centrul  Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, activitățile desfășurate vor acoperi sfera tehnologiilor, precum și a informației, vom dezvolta competențe, vom livra idei și cunoștințe, vom continua să formăm lideri, va continua dezvoltarea noastră profesională, urmând ca aceasta să se răsfrângă asupra publicului și asupra calității serviciilor pe care le prestăm. Așadar, invităm toți bibliotecarii, care vor să își simtă valorificat potențialul și să deprindă noi competențe esențiale în meseria pe care o profesează să se înscrie la ateliere, masterclass-uri, instruiri care vor avea loc pe tot parcursul anului la CNEPB. Veți învăța să scrieți proiecte, să livrați training-uri, să folosiți diverse platforme și programe, să elaborați un discurs Ignite sau veți descoperi taine privind comunicarea non-verbală. Vom îmbrățișa formalul și non-formalul în vederea dezvoltării plenare, multilaterale a bibliotecii și a membrilor comunității ei. Vă așteptăm!

Reclame

Dezvoltarea Curriculumului pentru Centrele de Excelență


16788404_10211087469115271_1409921752_n    Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) are onoarea să participe la trainingul ,,Dezvoltarea Curriculumului pentru Centrele de Excelență”. La acest training participanții sunt directorii și formatorii Centrelor de Excelență, structurate în cadrul bibliotecilor, din toată Republica Moldova.

      Mulțumim organizatorilor pentru desfășurarea extraordinară a trainingului, 16754669_10211087478315501_1675929437_ncreând o atmosferă pozitivă și constructivă.  De altfel, CNEPB a și primit un cadou din partea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional, care are misiunea de a dezvolta și promova cultura calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competivităţii economice și coeziunii sociale în Republica Moldova.

Chiciuc, Andrei. Dicționar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calității / Andrei Chiciuc. – Chișinău: S. n., 2016. – 224 p.

carte1         În acest dicționar găsim termeni și definiții utilizate pe larg în domeniul de asigurare a calității și care sunt redate aici într-un format accesibil tuturor celor interesați. Termenii din dicționar sunt în ordine alfabetică și traduși în limbile română, engleză, franceză, rusă.  La elaborarea dicționarului, la identificarea termenilor și a definițiilor din domeniul infrastructurii calității a fost utilizată literatura de specialitate, materialul expus fiind prezentat într-un mod lesne de înțeles pentru un public cât mai larg.

 

Istoria Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari


 

        Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB) și-a deschis larg ușile, în data de 28 martie 2014. Acest eveniment a fost posibil, datorită eforturilor comune a Primăriei Municipiului Chișinău, IREX, Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și Novateca, care este un program cu o durată de cinci ani și are scopul de a facilita, transformarea bibliotecilor din Republica Moldova, în instituții comunitare vibrante. CNEPB a fost instituționalizat și se regăsește în organigrama Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu” (BM) și este acreditat de Ministerul Educației ca prestator de servicii educaționale.
CNEPB a elaborat Strategia de dezvoltare și Planul de activități, care prevede instrumentele necesare de dezvoltare și asigurare a durabilității CNEPB-ului. Astfel, direcțiile strategice ale Centrului sunt:

 • Dezvoltarea ofertei educaționale;
 • Consolidarea cadrului instituţional al CNEPB;
 • Sporirea vizibilității CNEPB;
 • Consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor. Menționăm că CNEPB a înregistrat succese importante în realizarea acestei direcții strategice datorită stabilirii multor parteneriate eficiente și constructive:
 • Parteneriatul cu USM a fost stabilit în vederea susțineri instruirii bibliotecarilor din bibliotecile universitare și publice prin găzduirea evenimentelor de instruire și prin furnizarea de ateliere, seminare, cursuri de către formatorii CNEPB, BM.
 • Parteneriatul cu Primăria Municipiului Chișinău și Primăria orașului Yehud-Monosson, (Israel) atelierul „Planificarea strategică pentru dezvoltarea șahului” în cadrul cărua s-a desfășurat și meciul de şah on-line disputat între echipele oraşelor Chişinău, RM şi Yehud-Monosson, Israel cu participarea primarilor D. Cirtoacă şi I. Malkis și cu Academia de șah la care au participați membrii comunității interesați de șah.
 • Parteneriat cu Platforma societății civile „Pentru Europa” care a furnizat atelierul „Prin promovarea valorilor europene către o poziție civică europeană”.
 • Un parteneriat durabil se dezvoltă cu Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” susținută de trarnerii de la Academia Nicolae Dumitrescu. În parteneriat cu ei s-au realizat: Atelierele „Oportunități și Programe de Voluntariat” , „Aspecte practice și legale privind obținerea statutului de instituție gazdă”, Securing major Donors – ce presupune, cum ONG pot căuta și găsi parteneri de încredere și relaționa cu ei pe termen lung.
 • CNEPB a identificat o serie de traineri, prestatori de servicii externi și privați, cu care s-a stabilit relații de parteneriat, în furnizarea instruirilor: Ioana Crihană, director executiv Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România (ANBPR), Margareta Tătăruș – România, Silvia Bicenco, Svetlana Macrinici, Andrei Cuciuc, Viorica Ataman, Nicolae Procopie, Mariana Cojan, Lilia Snegureac, Elena Carauș, Gavrilță Lucia, Ilie Dercaci.
 • Un aspect deosebit în activitatea Centrului a fost și este parteneriatul cu Programul Național – Novateca. Datorită acestui parteneriat, CNEPB a furnizat și a găzduit: 6 runde de Formare Formatorilor, Formare Formatori „Dezvoltarea Curriculumului pentru activități de training”, 7 runde de Ateliere Servicii noi de bibliotecă, Cursuri Educația Mediatică pentru bibliotecari, Traininguri: Coalizare și advocacy pentru îmbunătățirea politicilor publice, Raportarea on-line , EduTeca, Academia de vară a tinerilor bibliotecari, Cursul Bootcamp GirlsGoIT ș.a.

Datorită tuturor parteneriatelor și scopului bine – determinat, CNEPB a fost ales ca Centru Coordonator al Centrelor regionale de Excelență Profesioanală din raioanele Telenești, Orhei, Bălți, Căușeni,Cahul, Cedîr-Lunga cu specializarea în prestarea serviciilor de formare pe segmentul inovațiilor și oferirea de servicii de formare pentru membrii comunității specifice bazate pe inovații.
Raioanele arondate Centrului sunt Hâncești, Strășeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Nisporeni și bibliotecile publice din suburbiile or. Chișinău: Codru; Cricova; Durlești; Sângera; Vadul lui Vodă; Vatra; Băcioi; Bubuieci; Budești; Ciorescu; Colonița; Condrița; Cruzești; Dumbrava; Ghidighici; Grătiești; Stăuceni; Tohatin; Trușeni.
Un avantaj considerabil la activitatea Centrului a fost, că BM „B.P. Hasdeu” s-a declarat bibliotecă-inovantă, iar prin acest demers CNEPB a organizat împreună cu Departamentele specializate furnizarea unor formate noi de instruire, menite să încurajeze inovarea activității profesionale: Cafeneaua biblioteconomică „Chindii profesionale” în cadrul căreia se abordau subiecte inovative – Internalizarea brandingului, Transformarea bibliotecarilor in profesioniști ai inovației, Cultura eșecului – primul pas spre cultura inovației, Cultura serviciilor de excelență, Biblioteca modernă, Expoziția vie – o metodă de promovare a lecturii, Biblioteca-incubator; Zilele FedEx@Hasdeu ce presupune o metodă de colectare a ideilor inovative ale angajaților. Au fost realizate Cursuri de Formare formatori pentru bibliotecarii BM și Traininguri cu temele: Scrierea proiectelor, Formare facilitatori, care a avut continuitatea în cursul Formarea formatorilor în metodologia poveștilor digitale livrată deja de formatori BM și Cursul BiblioTur – descoperim Chișinăul altfel ș.a.
De asemenea, la CNEPB a avut loc instruirea bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor din suburbiile mun. Chișinău, la temele: Conceptele Bibliotecii Moderne, Tehnologii informaționale, Servicii noi. Tot aici s-a desfășurat și instruiri pentru bibliotecarii din Centrele Regionale de Excelență și raioanele arondate: Atelierul ,,Cum elaborăm documentele curriculare pentru acreditare în domeniul formării”, Master klass ,,Metodologia organizării – Orei poveștilor”.
În colaborare cu ABRM și USMau fost realizate cursuri de formare continuă Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare, Biblioteca şcolară: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO, Cursuri de formare profesională de scurtă durată: Bazele Biblioteconomiei şi Științele Informării, Proiectul ”Al treilea spatiu al comunității” – Curs Cetățenie activă.
Majoritatea dintre activitățile realizate, au avut loc în sălile Centrului (Vezi pozele). Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a oferit spaţiu renovat şi dotat cu mobilier, datorită sprijinului din partea Primăriei Municipiului Chişinău, care acoperă costurile pentru întreţinere. Sălile de instruire (sala de creativitate, sala cunoştinţe şi sala inovaţie) oferă pentru cursanţi staţii de lucru, creează o ambianţă propice muncii în echipe, schimbul de opinii în grup şi lucrul individual.
Echipamentul necesar derulării procesului de instruire în condiţii optime sunt: calculatoare interconectate în reţea cu acces la internet în regim full-time, laptopuri, iPad-uri, tablete, proiector video, tablă interactivă, imprimante performante (copiator, scanner, fax), camere video, fotoaparat digital – toate sunt contribuţia IREX Moldova şi a Programului Novateca.
De asemenea, Centrul dispune de o bibliotecă, ca suport didactic şi informaţional în activitatea de formare profesională, care oferă acces la publicaţii din domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informaţiei (cărţi, CD-uri, DVD-uri, jocuri de societate, ediţii periodice curente etc.).
În perioada de activitate a Centrului, au fost livrate peste 300 de activități de instruire la care au participat de peste 2000 persoane.
În următorii ani CNEPB își propune să dezvolte activitatea de instruire în baza Strategiei de dezvoltare care prevede diversificarea cursurilor axate pe inovații, tematici bazate pe aplicarea tehnologiilor moderne, formelor și metodelor non-formale de instruire, precum și va lua în considerare, rezultatele studiului sociologic cu privire la necesitățile de instruire ale comunității bibliotecare coordonat de ABRM.

IT Junior


Formator: Bortă Daniela

Perioada livrării: în fiecare zi de Luni a lunii (februarie – mai; iunie – iulie), ora 15:00  vezi Calendar

Descriere: Scopul acestui curs este familiarizarea fiecărui adolescent cu noţiunile şi conceptele de bază din specifice din IT. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tabletelor şi aplicaţiilor educative. „IT Junior”  este iniţiat pentru adolescenţii fără experienţă în domeniul IT, dar care doresc să exploreze lumea virtuală. Spre final fiecare participant va primi cu ajutorul bibliotecarilor feedback –ul prin produsul final.

Liuba Muntean


poza-muntean
Liuba Muntean, director Biblioteca Centrală, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Optimistă până în ultima instanţă; Când are un scop, face absolut orice îi stă în putinţă ca să-l atingă. Din 2014 este parte a echipei Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi încearcă să facă faţă noilor provocări şi sarcini. Angajată valorilor pe care le promovează instituția sa, consideră că e foarte important ca bibliotecarul să treacă de la metodele tradiţionale de informare la cele performante, bazate pe tehnologii informaţionale noi: softuri funcţionale pentru organizarea şi recuperarea informaţiei, servicii moderne în reţea, baze de date, comunicare informaţională performantă în spaţiul virtual.

Instruiri

e-servicii

Ludmila Dogotari


 

ludmila-dogotari
Ludmila Dogotari, director Filiala Codru, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

 

Ludmila Dogotari este alături de colegii de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala Codru din 1980. A visat la profesia aleasă din copilărie. Nu a regretat alegerea făcută niciodată. Crede că: „În ultimii ani, ritmul de lucru în bibliotecă este foarte activ. Învățăm mereu ceva nou, inovativ, pentru a folosi mai apoi în lucru de zi cu zi”.

Este formator al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu şi, împreună cu formatorul Natalia Ghimpu, a instruit elevii de la Școala Profesională nr. 4 training „e-Guvernare electronică – prioritatea secolului”.

Instruiri

e-servicii

Gărgărițele

Miniart pentru pici

Curioșii

Svetlana Gumeni


 

sveta-gumeni
Svetlana Gumeni, şef oficiu copii, filiala Adam Mickiewicz, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

Activează de şase ani în cadrul BM „B.P.Hasdeu” şi consideră că aici este locul perfect unde te poţi dezvolta, unde creşti profesional în fiecare zi şi unde poţi învăţa pe alţii să înveţe. Îi place foarte mult să împărtăşească cu alţii cunoştinţele obţinute prin studiu şi crede că cea mai bună metodă de predare este prin educaţia nonformală, care asigură o „autonomie educativă”.

Instruiri :

 1. Arta vestimentaţiei moderne.
 2. Cunoaşte-ţi oraşul.
 3. Codul bunelor maniere.
 4. Bulling-ul în şcoală.
 5. STOP – traficului de fiinţe umane.
 6. Regulile de circulaţie rutieră.
 7. Reciclare creativă.
 8. Spune NU violenţei şi traficului de persoane.
 9. Descoperă Moldova Turistică.