Program Internațional IFLA de Advocacy, Training la CNEPB


Atelierul din perioada 29-30 martie 2018, are scopul – abordarea contribuției bibliotecilor la dezvoltarea agendelor, în special a Agendei Națiunilor Unite (ONU) 2030 și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG). Programul Internațional de Advocacy (IAP) este un program IFLA de consolidare a capacităților, conceput pentru a promova și sprijini rolul pe care bibliotecile îl pot avea în planificarea și implementarea obiectivelor globale.
Formabilii – bibliotecarii din diferite regiuni ale Republicii Moldovei și României, totodată membri ale Asociațiilor – (ABRM) și (ANBPR), în cadrul atelierului ei se familiarizează cu pașii necesari pentru a înțelege agenda de dezvoltare la nivel mondial, regional și își dezvoltă cunoștințele și înțelegerea în ceea ce privește Advocacy. Accentul este pus pe partea practică a atelierului cu privire la Agenda ONU 2030 în propria țară și regiune. Formatorul este Vesna VUKSAN – participantă la programul IFLA International Leaders Program Associate (2016-2018) și membru al Grupului IFLA New Professionals SIG Convenor (din 2017) , bibliotecar superior universitar la Biblioteca Universitară Belgrad, Serbia. Activitatea sa acoperă activități precum IFLA IAP, inclusiv promovarea, proiectele, atelierele de lucru și participarea la forumurile de dezvoltare durabilă (Geneva, New York).
Finalitățile trainingului sunt:IMG_5664
1. Înțelegere clară a Agendei Organizației Națiunilor Unite pentru 2030 și a obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
2. Abilitatea de identificare a factorilor principali de succes, pentru realizarea eficientă a inițiativelor Advocacy organizate de Asociațiile bibliotecarilor – ABRM ȘI ANBPR
3. Elaborarea unui plan de Advocacy, care să se axeze pe contribuția bibliotecii și a sectorului de informare în sprijinul activităților de dezvoltare durabilă la nivel național și regional.
4. Personalizarea și adaptarea conținutului studiat, la condițiile culturale și lingvistice locale.
5. Stabilirea relațiilor de colaborare cu Asociațiile bibliotecarilor locale și regionale pentru organizarea și difuzarea prezentărilor de sensibilizare.

Reclame

Workshop pentru instruirea bibliotecarilor „Utilizarea instrumentelor de design online”


Începutul lunii februarie a început în forță la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Workshop-ul tematic „Utilizarea instrumentelor de design online” a adunat bibliotecarii din toate filialele BM „B.P Hasdeu”, care au avut oportunitatea de a pune în aplicare informațiile primite și ghidați de formatorii Mariana Harjevschi, director general al BM și Tatiana Iovu, specialist principal, Secția Promovare și Comunicare a BM „B.P. Hasdeu”, Adriana Cotovan, Corporate Communication  and Public Affairs Coordinator, PR Agency PARC Communication.

Evenimentul a avut drept obiective informarea despre canalele și instrumentele noi, utilizate în comunicarea instituțională, elaborarea conținutului textual și al mesajelor instituționale, precum și al materialelor de comunicare CANVA, unul din instrumentele online de design eficient și accesibil chiar și pentru începători.

Prima parte a workshop-ului s-a axat pe comunicarea din social media, utilizând instrumentele pe care rețeaua Facebook le pune la dispoziție, da care uneori nu sunt cunoscute pe deplin. O serie de statistici, prezentate de Mariana Harjevschi, au fost suficient de concludente pentru a convinge comunitatea de bibliotecari nu numai de necesitatea de a folosi avantajele rețelei sociale, dar și pentru a adapta fiecare postare la publicul-țintă.

A doua parte s-a ancorat mai puțin în teorie și mai mult pe partea aplicativă. Tatiana Iovu a prezentat aplicația canva.com – o „trusă” online cu o vastă gamă de instrumente de creare a posterelor și afișelor, apoi a orientat bibliotecarii prezenți să exploreze aplicația, creând un poster pentru unul din serviciile pe care le au lansate în bibliotecă.

Sperăm că acest workshop a deschis ușa către noi orizonturi de comunicare cu utilizatorii, iar calitatea promovării în mediul virtual va urca la un nou nivel!

IARMAROCUL COMUNITĂȚII – PLATFORMĂ DE INTERACȚIUNE CU COMUNITATEA


        Bibliotecarii mereu încearcă să surprindă utilizatorii prin inițiative care să incite să viziteze biblioteca, dar și să descopere serviciile mai aproape pe care le oferă această instituția.
Într-un context interactiv, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, cu susținerea Programului Novateca, alături de bibliotecile publice din Ialoveni, Hâncești, Strășeni, Anenii Noi, Șoldănești, Orhei și desigur bibliotecile din mun. Chișinău, a fost organizat la 19 septembrie Iarmarocul Comunității. Evenimentul a reprezentat o platformă de interacțiune și informare a publicului larg privind oferta de servicii și oportunități de care pot beneficia de la o bibliotecă modernă. Iar sincronizând evenimentul cu Campania #nevedemlabiblioteca organizatorii au reușit să accentueze rolul important pe care îl au bibliotecile la îmbunătățirea vieții cetățenilor.
Cei peste 300 de participanți ai evenimentului au remarcat oferta variată de servicii și oportunități livrate comunității, activitățile de advocacy pentru dezvoltarea serviciilor și extinderea facilităților, interacțiunea dintre bibliotecari și utilizatori și modul de colaborare a bibliotecii cu partenerii.
Prezentă la eveniment Lucia Caciuc-Roșioru, consilierul Primarului general pentru probleme sociale în cadrul Primăriei mun. Chișinău a remarcat că „Biblioteca Municipală este importantă pentru comunitatea chișinăuiană; este o bibliotecă care îmbină armonios modernul cu tradiționalul; este receptivă la doleanțele chișinăuienilor, susținând educația și culturalizarea lor”. În același context, Vitalie Tarlev, viceministru al Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor a subliniat că „Biblioteca joacă un rol important în modernizarea societății, în educarea tineretului pentru utilizarea tehnologiilor moderne”. Iar Violeta Bunescu, Senior Program Manager Novateca / IREX Moldova a împărtășit că „Bibliotecile sunt platforme, conexiuni de comunicare, de oferire a diverselor servicii pentru comunitate. În rezultatul parteneriatelor și acțiunilor de Advocacy bibliotecile au atras investiții de peste 1250000 lei”.
Fiind într-un cadru modern, martori ai utilizării intense a tehnologiilor, vedem biblioteca publică, ca un iarmaroc, unde indiferent de vârstă și ocupație, fiecare poate obține servicii moderne și activități interactive. Așa, că biblioteca a impresionat participanții cu tehnologii moderne, precum ochelarii VR (virtual-reality), Xbox-ul, creionul 3D ș.a.
Acest eveniment a fost locul unde au fost setate strategiile de conectare între biblioteci și comunitate. „Bibliotecile sunt tot mai prezente în viața comunității, iar activitatea lor tot mai des este reflectată în mass-media” a susținut Vitalie Dogaru, jurnalist, Publika TV. Ne-a Evenimentul a fost și o oportunitate de a ne aduna forțele și de a contura isteț următorii pași împreună cu partenerii săi. „Bibliotecile joacă un rol important în educarea non-formală și implementarea serviciile noi pentru a atrage mai mulți utilizatori la bibliotecă” a susținut Olimpia Bratu, manager, Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell”, România.
Un iarmaroc sau un târg putea atrage pe vremuri schimburi de mărfuri, o întretăiere de drumuri de negoț sau un port putea constitui atracții pentru cei care își vindeau marfă și se stabileau acolo, astăzi, Iarmarocul comunității a reușit să ne apropie ca să relaționăm unii cu alții – fondatorii bibliotecilor cu bibliotecarii, bibliotecarii cu utilizatorii, partenerii și susținătorii cu noi împreună. Și dacă în acele perioade, meșteșugăritul, mineritul, transportul ca domenii țineau întâietatea în conexiunea oamenilor, astăzi și bibliotecile au reușit să își croiască loc, alături de tehnologii care sunt mai prezente în cotidianul nostru.
Sper, că participanții au prins ritmul și vibrația acestui eveniment.

Dr. Mariana Harjevschi
Director general, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

O zi productivă la CNEPB


   Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” nu poate rămâne în spatele tuturor inovațiilor. Așadar, odată apărut indicator ROI – rata de recuperare a investiției, BM fiind lider în inovații și-a propus să-l utilizeze pentru a justifica beneficiile bibliotecii în comunitate, prin prisma investițiilor în servicii. Returnarea Investiției (ROI) este unul dintre cei mai importanți indicatori pe care trebuie sa îi ia in calcul companiile, pentru a putea IMG_2208stabili daca se justifica investițiile lor.

   Azi, 24.10.2017 directorul general a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” Mariana Harjevschi împreună cu reprezentantul Novatecii – Artiom Maester, au instruit farmabilii (șefii departamentelor și directorii adjuncți) cum să utilizeze indicatorul ROI. Pe lângă teoria utilizării ROI, formabilii au avut și activitate practică, împreună au calculat ROI-ul serviciului nou „iCan pentru o carieră de succes” livrat la CNEPB. Cu bucurie putem zice că ROI-ul acestui serviciu este de 1.9, ceea ce înseamnă că acest serviciu, cu siguranță, întrunește toate rigorile unui serviciu cu beneficiu/impact.

Formula ROI este:

ROI= (Venituri in urma investiției- Suma investita)*100/ Suma investita

Filosofia Fish la CNEPB


Filosofia fish ne-a uimit prin pozitivism și energizare.IMG_1686

Astăzi, 05.10.2017, Mariana Harjevschi cu Oxana Andreev participante ale programului Library Innovators Leadership Initiative susținut de programul Novateca, au surprins participanții, cu inovația „Filosofiei fish”.  Povestea acestei filosofii s-a început la Piața Seattle’s Pike din Seattle.

Elementele sunt:

 • Joaca – distracției veselie;
 • A face ziua mai frumoasă – concentrați-vă pe implicarea altora, încât să le creați buna dispoziție;
 • A fi prezent – trăind în momentul prezent, acordând toată atenția;
 • Alegeți atitudinea – înțelegeți că, indiferent de atitudinea pe care o aveți la moment este cea pe care o alegeți.

Conform acestor elemente, participanții au fost invitați să emită o situație, care se poate întâmpla în orice zi, cu fiecare. Esența acestor simulări, a fost ca participanții să înțeleagă diferența dintre utilizarea elementelor din filosofia fish și non utilizarea lor.  Pozitivismul și interactivitatea persistau pe toată durata sesiunii, iar la finele acesteia fiecare participant a depus jurământ, că va practica această filosofie, în viața de zi cu zi.

Pentru că Filosofia Fish:

 • Energizează locul de muncă
 • Încurajează lucrul în echipă
 • Sporește productivitatea
 • Inspiră creativitatea
 • Ridică moralul
 • Creează experiențe pozitive și memorabile.

 

 

 

 

Forumul Formatorilor 2017


    Reuniunea formatorilor/bibliotecarilor din Republica Moldova, ediția 2017 a impresionat, a motivat și a generat noi viziuni în activitatea bibliotecarilor prin intermediul Design Thinking. Evenimentul a fost coordonat de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și grupul de absolvenți ai Inițiativei de Liderism pentru Inovațiile din Biblioteci, cu susținerea IREX Moldova/Programul Novateca.

   Formatorii au rămas plăcut uimiți de profesionalismul organizării și agendaIMG_4516 evenimentului. Ei au învățat conceptul de Design Thinking – Inspirație – Ideație – Iterație. Din prima zi, formatorii au trecut la partea practică de intervievare a utilizatorilor bibliotecii cu scopul de a crea un prototip, pentru a-l dezvolta prin intermediul conceptului creativ Design-ului Thinking (Inspirație – Ideație – Iterație). Formatorii au fost grupați în 5 echipe conform următoarelor tematici spațiile bibliotecii, bibliotecarul modern, tehnologiile informaționale, colecții. Fiecare echipă a cercetat necesitățile comunității prin metoda „interviu telefonic” idetificând problemele reieșite din rezultatele intervievărilor la tematica respectivă. Următoarea etapă formatorii au avut sarcina să identifice soluțiile la problemele evidențiate, apoi printr-un brainstorming să găsească cea mai optimă, cea mai bună soluție în baza căreia să construiască un prototip pe care să-l implementeze, capabil să rezolve problema.

      20170920_142334Echipele și-au prezentat prototipul creat utilizând un set prestabilit de materiale, cerința fiind  originalitatea, autenticitatea, creativitatea, utilizarea materialelor în cele mai ingenioase feluri.

       Formatorii au trecut printr-un maraton de mini-sesiuni, numit „Kit-ul de idei pentru formatorul modern” susținut de absolvenții Inițiativei de Liderism pentru inovațiile din biblioteci. Ei au învățat despre:

 1. Utilitatea acțiunilor de advocacy și marketingului, formularea mesajului atractiv prin www.canva.com;
 2. Cum să evalueze corect necesitățile comunității;
 3. Aplicarea filosofiei fish;
 4. Crearea portofoliului bibliotecii.

     Un factor, care a contribuit la motivarea formatorilor spre inovație și atitudine deschisă față de schimbare, au fost invitații deosebiți precum: Olimpia Bratu, manager la20170920_174212 biblioteca din Târgu Jiu „Christian Tell”, România care a prezentat Design Thinking și Anastasia Miron din SUA, care a prezentat utilitatea camerelor virtuale pentru educația non-formală, experiența internațională și aplicabilitatea în Republica Moldova.

     O prezentă deosebită a fost Ion Mocan  de la Rockit Academy cu „Conținut on-line pentru tineri”.

  Participanții au rămas mai mult decât satisfăcuți, profund entuziasmați urmând să transmită competențele dobândite bibliotecarilor din aria lor de activitate și să le transpună în  curriculă, activități educaționale, servicii inovative pentru utilizatori. Tuturor baftă și mult mult succes!

Kit-ul tău de idei


IMG_1395Fascinantă zi au avut bibliotecarii astazi la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Cei 27 participanți, bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, biblioteci din suburibiile mun. Chișinău, dar și studenți ai Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării au experimentat design thinking, o experiență împrtășită de Mariana Harjevschi și Oxana Andreev, participante ale programului Library Innovators Leadership Initiative susținut de programul Novateca.
Participanții au explorat gândirea proiectivă și chiar au reușit să aplice această abordare într-un exercițiu de grup. Inivitați să efectueze pașii esențiali în procesul de elaborare a gândirii proiective, participanții au fost ghidați de un set de instrumente elaborat de Biblioteca Publică din Chicago, pentru bibliotecile care doresc să îmbrățișeze inovația.
Au fost creativi, au empatizat, chiar și au eșuat pe alocuri, dar multitudinea de IMG_1468abordări, iterații au impulsionat participanții să înțeleagă elementele cheie ale design thinking: inspirația, care reprezintă designul problemei și descoperirea noilor perspective a oportunităților; ideația
ce oferă opțiuni de generare a ideilor și a le face tangibile și desigur iterația, care prezintă platforme de experimentare bazată pe feedback și creare a prototipurilor.
Spre final, participanții au creat prototipuri de servicii, oferte rezultate dintr-un scenariu care reflecta povestea unui potențial utilizator, ceea ce a servit un imblod pentru aplicarea experienței și în activitatea propriei instituții.

Replicarea serviciului “Descoperă localitatea ta prin QR cod”18 aprilie 2017, Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari a avut onoarea să participe, la facilitarea procesului de replicare a serviciului “Descoperă localitatea ta prin QR cod”.

Așadar, serviciile B.M. „B.P.Hasdeu” „BiblioTur – descoperim Chişinăul altfel” (excursii pietonale prin oraş) şi „Să ne cunoaştem oraşul” (aplicație web, care permite deplasarea virtuală prin Chişinău) s-au unit în proiectul de replicare, din cadrul programului Novateca “Descoperă localitatea ta prin QR cod”. Cine au fost participanții și cum s-a desfășurat trainingul și alte informații despre replicarea acestui serviciu, le găsiți pe pagina Chișinău, orașul meu.