CNEPB este un proiect național care implică și antrenează bibliotecarii din toate rețelele în acțiuni de instruire. Sălile de instruire, organizate într-un ambiant plăcut și dotate cu mobilier și echipament necesar – calculatoare, laptopuri, tablete, videoproiector, tablă interactivă, imprimante performante, camere video, fotoaparat digital asigura derularea procesului de instruire în condiții optime.

 

Panou 1

Istoric

Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și-a deschis larg ușile, în data de 28 martie 2014. Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari este constituit în baza Memorandumului între Primăria Municipiului Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și Reprezentanța din Republica Moldova a Fundaţiei IREX Programul NovatecaAsociația Bibliotecarilor din RM.

CNEPB a fost instituționalizat și se regăsește în organigrama Bibliotecii Municipale ,,B. P. Hasdeu” și este acreditat de Ministerul Educației ca prestator de servicii educaționale.


Misiune CNEPBInițiem, dezvoltăm și împărtășim oportunități sporite de formare profesională pentru sistemul național de biblioteci și comunitate, livrând cunoștințe și competențe performante, prin conjugarea tradițiilor și inovațiilor biblioteconomice

Viziune CNEPB – Instituție lider de excelență pentru rețeaua națională de biblioteci, cu un management de calitate instituționalizat, axat pe diseminarea tendințelor în biblioteconomie prin oferte educaționale bazate pe inovații necesare comunității și dezvoltării profesionale a bibliotecarilor.

Obiectivele prioritare ale CNEPB

  1. iniţierea şi dezvoltarea cooperării pentru modernizarea, diversificarea activităţii bibliotecare prin suport formativ;
  2. asigurarea unei platforme de instruire, care va oferi noi oportunităţi de formare pentru bibliotecari în corespundere cu necesităţile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova;
  3. desfăşurarea activităţilor pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului uman din comunitatea regională şi naţională, în colaborare cu alte organizaţii interesate de performanţă durabilă a specialiştilor din sfera infodocumentară;
  4. realizarea proceselor de educaţie continuă;
  5. reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale specialiştilor din structurile infodocumentare;
  6. crearea unor parteneriate cu centre de formare continuă şi instituţii de specialitate.

Centrul de Excelență, prin activitățile organizate asigura: educarea culturii instruirii continue; motivarea aspirației bibliotecarului către instruire continuă și perfecțiune; un mediu de lucru încurajator pentru cursanți să evolueze spre perfecționare; un cadru generator al posibilităților de instruire și perfecționare continuă;  forme nonformale și ludice de învățare, exemple reale, din viața bibliotecilor și bibliotecarilor; abordarea sistemică a instruirii; demonstrarea avantajelor formării continue; încurajarea sistemelor personale de învățare; catalizarea constituirii unei comunități  de bibliotecari instruiți pentru inovare.

Centrul de Excelență, prin activitățile organizate dezvolta atitudini, instrumente, experiențe care vor face bibliotecarii capabili să conceapă noi metode de activitate, noi servicii și activități; influențeaza și generează mutații pozitive de mentalitate profesională de sorginte să transforme bibliotecarii în adepți al instruirii continue, să capete măiestrie și fluență în transformarea bibliotecii în biblioteca visurilor utilizatorului, comunității.


Substituent panou 2
Substituent panou 3
Substituent panou 4